Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2021    |    nummer 287
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdhulp ziet toename suïcidaal gedrag en eetstoornissen door coronaregels
Diverse jeugdhulpaanbieders zien een verergering van de problematiek onder kinderen door coronaregels. Dat constateert de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens IGJ lukt het in veel gevallen nog om zorg en onderwijs door te laten gaan voor kwetsbare kinderen die al in beeld waren, maar niet alle kwetsbare kinderen die dat nodig hebben kunnen volledig terecht op de noodopvang, zo schrijft AD. Ook is er volgens IGJ geen goed zicht op kinderen die nog niet in beeld zijn, maar waar het nu niet goed mee gaat. “Ze blijven grotendeels buiten beeld, onder meer doordat andere partijen nu minder signaleren, waaronder scholen”. De jeugd-GGZ en de jeugdhulp en opvoedhulp zien een toename van suïcidaal gedrag en eetstoornissen en ook neemt de druk op het personeel in de jeugdhulp toe, door bijvoorbeeld het wegvallen van het onderwijs. Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, kinderarts van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en lid van het Outbreak Management Team (OMT), signaleert een ‘duidelijke toename van het aantal kinderen dat op de ic’s is opgenomen na een suïcidepoging’. “Het is het topje van de ijsberg van alle ellende die eronder ligt”.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Verantwoordingssysteem aanbieders moet op de schop'
'Met beter inzicht in de financiële gegevens van aanbieders kunnen gemeenten beter sturen op besteding van de schaarse middelen en voorkomen dat ze zakendoen met zorgcowboys’. Dat schrijven Mark van Barschot, directeur van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg, en Olaf Prinsen, directeur van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk in Trouw. Van Barschot en Prinsen roepen gezamenlijk op tot een beter verantwoordingssysteem. Aanleiding is het onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar de financiële situatie van jeugdzorgorganisaties. In dat onderzoek klopten de berekeningen, maar waren de data waarop Jeugdzorg Nederland zich baseerde onvolledig en gaven die geen inzicht in opbrengsten en winstmarges van kleine zorgaanbieders.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Scholen onmisbaar bij signaleren kindermishandeling'
Voor kinderen met een lastige thuissituatie zijn de gevolgen van dichte scholen vergaand. Normaal gesproken signaleren docenten dat het niet goed gaat, maar via videobellen is dat lastiger. En dat terwijl mishandeling dit jaar fors toenam, aldus Lenneke Alink, hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden in EenVandaag. Alink deed onderzoek onder medewerkers in het onderwijs om te achterhalen hoe vaak zij vermoedden dat er bij leerlingen sprake was van kindermishandeling. Alink: "Toen we al die ervaringen van onderwijsprofessionals vervolgens in kaart brachten, concludeerden we dat het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing groter is dan in een periode zonder lockdown”. Volgens Alink is het tijdens de lockdown belangrijk dat scholen actief ouders blijven benaderen om na te gaan waar zij behoefte aan hebben. Ook is van belang dat kwetsbare leerlingen naar school kunnen komen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nog weinig bekend over vaccinaties jeugdzorg
Jeugdzorg Nederland ontvangt veel vragen over de vaccinatie van jeugdzorgmedewerkers, ook van niet-leden, die wij helaas niet allemaal kunnen beantwoorden. De jeugdzorg valt onder de doelgroep ‘alle overige zorgmedewerkers’, die vanaf april aan de beurt komt voor vaccinatie. Bij andere zorgdoelgroepen, die als eerste aan de beurt zijn, hebben de brancheorganisaties een belangrijke rol gekregen in de informatiestroom naar de aanbieders (leden en niet-leden). Voor de zorgdoelgroepen die later aan de beurt zijn, moeten alle afspraken nog gemaakt worden. Vragen over het proces van het vaccineren, over uitnodigingen en over de rol van organisaties zelf kunnen wij helaas nog niet beantwoorden. Zodra er wel meer duidelijkheid is over de informatievoorziening rond de vaccinatie van medewerkers in de jeugdzorg publiceren wij die informatie op jeugdzorgnederland.nl.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
 
Nieuw gemeentefonds werkt niet voor kosten jeugd
Het ‘gemeentefonds-nieuwe-stijl’ blijkt ongunstig voor niet-stedelijke gemeenten omdat er in het verdeelmodel  te weinig rekening wordt gehouden met het aantal jongeren. Dat blijkt uit een second opinion van het Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) naar een nieuw verdeelmodel voor het sociaal domein, zo schrijft Binnenlands Bestuur. BEA hield dat verdeelmodel in opdracht van een aantal gemeenten tegen het licht en spreekt van een weeffout.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Informatiebehoefte nieuws Jeugdzorg (Nederland)
De Nieuwsflits stopt. Vandaag ontvangt u de laatste editie. Graag horen we van u hoe u op de hoogte wilt blijven van het nieuws en andere informatie uit de sector jeugdzorg. U kunt dit kenbaar maken door het invullen van een korte vragenlijst. Invullen duurt slechts een paar minuten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd