Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2020    |    nummer 285
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Tijdens lockdown extra aandacht voor gezinnen nodig
Om de verspreiding van het coronavirus beter onder controle te krijgen, heeft de regering op 14 december besloten tot een lockdown van 15 december tot 19 januari 2021. Alle maatregelen zijn gericht op het verminderen van het aantal contacten. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft begrip voor de strengere maatregelen maar maakt zich ook zorgen over de gevolgen ervan voor gezinnen. Uit onderzoek naar de lockdown dit voorjaar bleek dat de spanningen in gezinnen vaak toenamen en werd ook duidelijk dat online onderwijs niet voor iedereen goed uitpakte. Hoewel de maatregelen drastisch zijn, kan de jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen wel gewoon doorgaan. Het NJi roept iedereen op ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren sociale contacten houden, kunnen blijven leren en iemand hebben om mee te praten.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
 
Meer aandacht in jeugdhulpverlening nodig voor mensenhandel
Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Jeugdzorg Nederland, Landelijk Kenniscentrum LVB, Nederlands Jeugdinstituut en Tilburg University. Het verschil tussen het aantal geschatte en daadwerkelijk gerapporteerde slachtoffers is groot. Daardoor krijgt deze groep waarschijnlijk niet de hulp die ze nodig heeft. Jeugdhulpprofessionals moeten zich daarom beter bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen in het signaleren en voorkomen van mensenhandel. Argos, een samenwerkingsverband tussen Human en VPRO, publiceerde gisteren een artikel waarin Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, en Conny Rijken, hoogleraar mensenhandel en globalisering, uitleggen waarom het zo lastig is deze minderjarige slachtoffers te beschermen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kinderombudsman: meer oog voor belang kinderen bij huisvestingsproblemen 
“Door de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet mee te nemen in besluiten, breng je een kind extra schade toe." Dat zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.  Kalverboer wil dat het belang van kinderen een vaste plek krijgt in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. “Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast”, aldus Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning. De verhalen van de kinderen zijn gisteren verschenen in de verhalenbundel 'Ongehoord! De onzichtbaarheid van kinderen met huisvestingsproblemen'. De kinderen zeggen niet te worden gehoord over wat zij nodig hebben. En dat terwijl een besluit over huisvesting grote invloed heeft op hun leven. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Contractdiversiteit leidt tot administratieve problemen
Contractdiversiteit bestaat en leidt tot diverse administratieve problemen bij zowel zorgaanbieders als opdrachtgevers. Dat blijkt uit onderzoek van het Ketenbureau i-Sociaal Domein naar de administratieve lasten, veroorzaakt door diversiteit in de contracten voor Jeugdzorg en Wmo. Een van de uitkomsten in het rapport is dat de contractdiversiteit in de Jeugdzorg tot hogere administratieve lasten leidt dan de contractdiversiteit in de Wmo. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt als input voor het project Afsprakenkaart, dat tot doel heeft om de administratieve lasten, veroorzaakt door contractdiversiteit in de Jeugdzorg en de Wmo, omlaag te brengen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Tuchtrecht in de jeugdzorg: flinke stappen gezet, ook verbetering nodig
Beklaagden en klagers, oftewel zorgprofessionals en cliënten, zijn doorgaans positief over de werkwijze van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) tijdens de hoorzittingen. Zij beoordelen die als zorgvuldig én klantvriendelijk. Toch is ook verbetering nodig, blijkt uit onderzoek van het Nivel en de Hogeschool Leiden. Door de klachten op een meer open manier te bespreken zal de professional zich minder aangevallen voelen en het leereffect toenemen. Een ander verbeterpunt is het maken van een vertaalslag naar de praktijk van uitspraken met een sterk juridisch karakter. Ook is het te overwegen om voor klachten die voortkomen uit het gedwongen kader te zoeken naar een getrapt systeem van het indienen van een tuchtklacht. Als blijkt dat de klacht het professionele handelen betreft, dan zou deze in tweede instantie aan de tuchtrechter kunnen worden voorgelegd.
Dit zal uiteindelijk bijdragen aan de professionaliteit van jeugdzorgwerkers.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdbescherming west wint Impactmaker 2020-Prijs
Jeugdbescherming west is vorige week winnaar geworden van de Impactmaker 2020-Prijs. De organisatie won met het project ‘Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling’, waarin de regie voor de loopbaan wordt ‘teruggegeven’ aan medewerkers. Volgens de jury heeft Jeugdbescherming west met het project veel branchegenoten en HR-collega’s weten te motiveren om de personeelstekorten in zorg en welzijn terug te dringen. Silvia van Gaal, organisatiecoach bij Jeugdbescherming west, nam de prijs in ontvangst. De Impactmaker-Prijs 2020 werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en is bedoeld om goede ideeën een podium te geven, zodat andere organisaties niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Initiatiefnemers zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Goede voorbeelden - stoppen met tijdschrijven
Het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ roept gemeenten, regio’s en jeugdzorgaanbieders op hun ervaring met het stoppen of verminderen van vermijdbaar tijdschrijven te delen. De convenantspartijen VNG, VWS, Jeugdzorg Nederland en de vakbonden FNV en CNV hebben vorig jaar afgesproken om te stoppen met vermijdbaar tijdschrijven voor jeugd en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het project ‘Goede Voorbeelden Stoppen met Tijdschrijven’ beschrijft de goede voorbeelden van gemeenten, regio’s en/of zorgaanbieders die gedeeltelijk of volledig zijn gestopt met tijdschrijven, om anderen te inspireren. Eerder deze week deelden de convenantspartijen het filmpje en het verhaal van jeugdhulporganisatie JENS, waar medewerkers geen tijd hoeven te schrijven.
 
Lees meer  >>
  Jeugdzorg Nederland wenst u fijne feestdagen! De eerstvolgende Nieuwsflits ontvangt u op donderdag 14 januari 2021.

 
versterkt de zorg voor jeugd