Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2020    |    nummer 284
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Zorgen over jeugdbescherming Zeeland
Jeugdzorg Nederland maakt zich ernstig zorgen over de Zeeuwse jeugdbescherming en de gevolgen ervan voor de gezinnen en de medewerkers. “Er wordt een zeer ingrijpend besluit gecommuniceerd, dat al op zeer korte termijn hele grote gevolgen heeft, maar er is geen helder plan beschikbaar,” zo schrijft Jeugdzorg Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Komende maandag debatteert de Kamer over de jeugdbescherming in Zeeland. Jeugdzorg Nederland vraagt de bewindspersonen hun stelselverantwoordelijkheid te nemen en de Tweede Kamer daarop toe te zien.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorg Nederland sluit aan bij LCvV
Jeugdzorg Nederland sluit per 1 januari 2021 aan bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Leden kunnen een medezeggenschapsgeschil voorleggen aan de LCvV. De kosten voor de behandeling van zo’n zaak worden dan grotendeels door Jeugdzorg Nederland gedragen. De LCvV is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Beoogde daling gespecialiseerde jeugdzorg na decentralisatie niet zichtbaar
De inzet van wijkteams of praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) leidt nog niet tot een vermindering van het aantal kinderen in gespecialiseerde tweedelijnsjeugdzorg. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Wijkteams en praktijkondersteuners in de jeugdzorg’ van het Centraal Planbureau dat op 10 december is verschenen. De decentralisatie van jeugdzorg in 2015 was juist bedoeld om gespecialiseerde zorg te verschuiven naar lichte hulp dicht bij huis, waardoor de jeugdzorg goedkoper en beter zou worden.
 
Lees meer  >>
 
Publicaties
 
eindrapport
‘Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp’
Een vast, stabiel team en een huiselijke sfeer, meer mogelijkheden voor op maat behandelen en een veiliger en stabieler leefklimaat met rust en structuur. Dat zijn een aantal werkzame elementen van kleinschalige voorzieningen die genoemd zijn in interviews met jongeren, ouders en professionals in het deze week verschenen ‘Eindrapport ‘Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWR). Die deed in 2019-2020, samen met het Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp, onderzoek naar kleinschalige voorzieningen ter voorkoming of verkorting van JeugdzorgPlus. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst van kleinschaligheid in de jeugdhulp. De resultaten dragen bij aan de doelstellingen van StroomOP: de zorg binnen JeugdzorgPlus verbeteren en voorkomen dat jongeren in de JeugdzorgPlus terecht komen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdpakket van €58,5 miljoen voor jongeren in coronatijd
Gemeenten krijgen €58,5 miljoen van het kabinet om om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij veelal niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met het Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Magazine Jeugdzorg in coronatijd
De jeugdzorg kwam door de coronacrisis voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe was het om te werken in coronatijd? Daarover interviewde Jeugdzorg Nederlanders bestuurders en professionals uit de sector. De interviews geven een interessante kijk in de keuken van diverse jeugdzorginstellingen en zijn te lezen in het online magazine ‘Jeugdzorg in coronatijd’.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Laatste aflevering StroomOP, de podcast 
Op welke school je ook zit, alle kinderen verdienen gelijke onderwijskansen
Voor de onderwijskansen van kinderen mag het niet uitmaken of ze regulier of speciaal onderwijs volgen. Dat vindt Martijn Zaal, regiodirecteur bij iHUB; een organisatie die onderwijs en zorg integreert. “En hulpverleners moeten begrijpen dat goed onderwijs belangrijk bijdraagt aan mentale veiligheid. Want wat je aandacht geeft, groeit: zorgproblemen, of onderwijskansen". Ook is het belangrijk om ouders bij onderwijs en behandeling te betrekken, zegt Chantal Andres, orthopedagoog-generalist bij Ambiq. Zoals het onderwijszorgarrangement STA – School, Thuis, Ambiq – doet. “Want moeilijk lerende kinderen hebben vaak ook een moeilijke thuissituatie. Kinderen goed helpen op school betekent daarom ook: hun ouders ondersteunen.”
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd