Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2020    |    nummer 266
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdzorg legt fundament voor verminderen gedwongen afzonderen
Het project ‘Ik laat je niet alleen’ heeft een tussenrapportage opgeleverd met daarin resultaten van metingen die bij JeugdzorgPlus-instellingen het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden. Naast resultaten van de metingen, doet het rapport aanbevelingen voor het vervolg. Belangrijke aanbeveling is om de brede definitie van gedwongen afzonderen te blijven omarmen en om verder te werken aan alternatieven via onder meer een lerend netwerk.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Tweede corona-quickscan:‘Gevolgen corona-crisis beter onder controle’
De meeste jeugdhulpaanbieders hadden de gevolgen van de coronacrisis eind mei beter onder controle dan direct na de uitbraak in maart. Maar er zijn er ook nog zorgen en knelpunten. Dat blijkt uit de tweede corona-quickscan jeugdhulpaanbieders van de Jeugdautoriteit over de financiële effecten van corona op jeugdhulpaanbieders. Volgens de Jeugdautoriteit was in maart de financiële regeling tussen Rijk en VNG, die recent is verlengd tot 1 juli, bij de meesten nog niet bekend en zaten instellingen nog midden in de omslag naar de nieuwe werkwijze. Met instellingen waarbij de risico’s relatief hoog zijn wordt door de Jeugdautoriteit contact opgenomen om te kijken welke vorm van ondersteuning nodig is..
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderhandelaarsakkoord corona-overeenkomst Jeugdzorg
Het werken tijdens de corona-crisis en de gevolgen hiervan, hebben geleid tot vragen en zorgen bij medewerkers in de jeugdzorg. Om die vragen en zorgen weg te nemen is er op 5 juni een onderhandelaarsakkoord gesloten tussen Jeugdzorg Nederland en werknemersorganisaties. Het bestuur van Jeugdzorg Nederland heeft deze overeenkomst met een positief advies ter besluitvorming voorgelegd aan de leden.
 
 
Nieuws
 
Brandbrief 21 Utrechtse gemeenten: ‘Het gaat zo niet langer’
Het gaat zo niet langer,’ stellen 21 Utrechtse gemeenten in een brandbrief aan het Rijk. De gemeenten kregen er de afgelopen jaren veel taken bij, maar zeggen dat ze niet genoeg geld krijgen om die taken ook fatsoenlijk uit te voeren. Bij een aantal gemeenten ‘komt het water tot de lippen,’ zo meldt RTV Utrecht. Sjors Fröhlich, burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, nam samen met burgemeester Van Hartskamp - De Jong van Montfoort, het initiatief voor de brandbrief. Hierin schrijven ze dat ze niet meer voldoende toegerust zijn om hun rol in de lokale samenleving goed waar te kunnen maken. Ze roepen het Rijk op met meer geld over de brug te komen..
 
Lees meer  >>
 
Webinar
 
25 juni
Online meedenksessie ‘onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag’
Welke mogelijkheden zijn er beschikbaar voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie, die niet gemakkelijk mee kunnen doen in de gangbare onderwijs- of arbeidsmarktroutes? Wat vraagt dit van een organisatie en hoe ga je om met discussies rondom financiering? Daarover gaat de online meedenksessie ‘onderwijs-arbeidsmarkt voor jongvolwassenen met een zorgvraag’ op 25 juni. Tijdens de sessie worden de verschillende perspectieven op het vraagstuk in beeld gebracht en worden praktijkvoorbeelden gedeeld. Het webinar is een initiatief van de landelijke aanpak 16-27 en bedoeld voor deelnemers vanuit gemeenten, onderwijs en zorg.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Terugkijktip
Actieleer TV: Jeugdhulp & arbeidsmarkt
Hoe komen we, ook tijdens en na de corona-crisis, tot voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn? En welke thema’s spelen daarbij specifiek in de jeugdhulp? Op die vragen geven Henrieke van Diermen, projectleider Arbeidsmarkttafel Jeugd, Paul van der Linden, bestuurder bij Vitree en Joost van der Hulst, bestuurder bij Jeugdbescherming west en de nieuwste Koploper bij het Actie Leer Netwerk, in de zevende aflevering van Actieleer TV antwoord. Van der Linden en Van der Hulst vertellen in de uitzending onder andere wat zij hebben gezien aan positieve ontwikkelingen en welke zorgen zij hebben voor de toekomst. Actieleer TV, een initiatief van het Actie Leer Netwerk, is opgezet omdat fysieke bijeenkomsten vanwege COVID-19 niet mogelijk zijn, terwijl de noodzaak om nu en in de toekomst tot voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn te komen groter is dan ooit.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd