Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2020    |    nummer 278
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Forse afname jongeren in JeugdzorgPlus
Het aantal jongeren dat in de eerste helft van dit jaar in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 20% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2019. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. Het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus daalt al langer. “Dat is een goede ontwikkeling die mede het gevolg lijkt te zijn van gezamenlijk beleid van de jeugdzorgorganisaties en gemeenten”, zegt Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. “Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met grote conclusies over de meest recente cijfers: deze (forse) afname kan deels ook het effect zijn van de coronacrisis waardoor jongeren minder goed in beeld waren.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg
Het is de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Tijdens de Week van Pleegzorg staan er veel verschillende activiteiten op de agenda in samenwerking met pleegzorgorganisaties, pleegouderorganisaties en gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten.

Karin Bloemen, cabaretière en pleegmoeder, opende de Week van de Pleegzorg met de voorstelling ‘Open Deuren’ en sprak hierover op het NOS Radio 1 Journaal.
In de regionale media is volop aandacht voor de Week van de Pleegzorg en het tekort aan pleeggezinnen. ‘We hebben nooit genoeg pleeggezinnen', zo meldt RTV Drenthe en ook Omroep Gelderland schrijft dat de vraag naar ouders groot is, vooral in het weekend.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Langere looptijd contracten wmo en jeugdhulp 
De looptijd van contracten in zowel de jeugdhulp als de Wmo is toegenomen en bij de inkoop van jeugdzorg is het aandeel open house teruggelopen, ten gunste van de ‘klassieke aanbesteding’. Dat blijkt uit de onlangs verschenen ‘Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020’, die in opdracht van het ministerie van VWS is gemaakt door onderzoekscentrum PPRC, zo schrijft Binnenlands Bestuur.
Uit de monitor blijkt dat 48% van de jeugdhulpcontracten in 2018 een maximale looptijd van zes jaar of langer had. Dit jaar is dat percentage 62%. Jeugdzorg Nederland ziet de langere looptijd van contracten als een positieve ontwikkeling, vooral als er een partnerschap ontstaat tussen regio en aanbieder.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
App 'Aanpak Complexe Scheidingen'
Voor professionals die ouders en/of kinderen in een echtscheidingssituatie ondersteunen is er de nieuwe app ‘Aanpak bij Complexe Scheidingen’. In de app kunnen professionals, dankzij infographics en een zoekfunctie, snel informatie vinden en is ook de doorontwikkelde Aanpak bij Complexe Scheidingen te raadplegen. Ook is in de app het juridisch kader toegevoegd met relevante downloads. De app is ontwikkeld door het Expertisecentrum William Schrikker in samenwerking met alle Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in opdracht van Jeugdzorg Nederland. De app is te downloaden via Google Play.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
tentoonstelling
KASTK!JKERS
Wat is tegenwoordig de creatieve uitlaatklep van jongeren? Een rap of zang of een zelfgemaakt kunstobject zoals een tekeningen of schilderij? Vanaf 1 november zijn de creatieve uitingen waarmee jongeren hun gevoelens, gedachten en problemen hebben vorm- gegeven, te zien in de tentoonstelling ‘KASTK!JKERS’. In het kader van 500 jaar jeugdhulp exposeren tien jongeren die jeugdhulp krijgen of hebben gekregen hun werk in de  ‘wezenkastjes’ op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Daarmee biedt de tentoonstelling een podium aan jongeren die normaal niet in de spotlights staan. De expositie is van 1 november 2020 t/m december 2021 gratis te bezoeken.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
interview
‘We moeten de veiligheid in de relatie zoeken, niet in een dichte deur’
Hoe creëren we kleinschalige woonvormen voor jongeren met complexe problematiek die nu in de gesloten jeugdzorg terechtkomen? Hoe doen we dat vanuit de ambitie dat elk kind ‘een thuis’ heeft, hoe ingewikkeld zijn gedrag ook is, een thuis waar het kan wonen en waar hulp en onderwijs zo vormgegeven zijn, dat kinderen er niet meer weg hoeven. Geen enkel kind is immers geholpen bij veel overplaatsingen. In De Pedagoog, het magazine van de NVO, vertellen Sandra Kortekaas, onafhankelijk gedragswetenschapper, en Suzan Terweij, gz-psycholoog bij een jeugzorgplusinstelling en betrokken bij StroomOP, over het concept van kleinschalige woonvormen en de noodzaak voor meer urgentie in het veld, om gerichter aan verbetering te kunnen werken.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
podcast
‘Voor veilig opgroeien bestaat geen recept’
“Besef als hulpverlener dat je werk doet waarin maakbaarheid een illusie is en veiligheid veel definities heeft”. Dat zeggen Sanne Eggen van Team Jeugd gemeente Brunssum en Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut, in de tweede podcast voor steeds betere jeugdhulp van StroomOP en BGZJ. Eggen en Kraak: “Wat daarbij niet helpt: uit angst voor je eigen veiligheid de boel op papier dichttimmeren. Wat veiligheid in gezinnen wel helpt: met lef inzetten op verbinding en vertrouwen."

In de podcasts voor steeds betere jeugdhulp, gaan StroomOP en BGZJ op zoek naar hoe ze kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen StroomOP en BGZJ leren wat ervoor nodig is om complexe problemen zo veel mogelijk vóór te blijven. In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren, en morgen beter dan vandaag. De podcasts worden gepresenteerd door Malou van Hintum (wetenschapsjournalist).
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd
...