Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
Mei 2018    |    nummer 184
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
jeugdzorg BIJ PAUW
'Ook vangnet na achttiende verjaardag'
Het blijft belangrijk voor jongeren om een vangnet te hebben vanuit de jeugdzorg, ook na de achttiende verjaardag. Dat zei Annet van Zon, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, dinsdag bij het televisieprogramma Pauw. Ze was daar te gast samen met ervaringsdeskundigen Ravi en Mohini van ExpEx en Diana van de jongerenraad van Cardea. Allen onderschrijven het plan van minister Hugo de Jonge (VWS) om pleegzorg mogelijk te maken tot 21 jaar, maar stellen dat verhoging van de leeftijd ook voor andere vormen van jeugdhulp zou moeten gelden. Van Zon: “We willen zorg op maat voor elk kind, maar als ze achttien worden, gebeurt er iets geks. Dan geldt voor iedereen op hetzelfde moment dezelfde eindstreep.” De jongeren vertellen tijdens de uitzending over de (financiële) problemen waarmee zij te maken kregen toen zij achttien werden en het vangnet wegviel. “Gewone kinderen gaan gemiddeld op 24-jarige leeftijd uit huis, dan is het brein ook volwassen. Dan kun je plannen, je impulsen goed controleren en dan heb je zicht op de consequenties van je eigen gedrag. Het zou helpen als we kwetsbare jongeren in de jeugdzorg na hun achttiende ook iets langer zouden kunnen ondersteunen,” aldus Van Zon.
 
Kijk terug  >>
 
Nieuws
 
Ruim 400.000 jongeren kregen jeugdzorg in 2017
In 2017 ontvingen 405.000 jongeren een vorm van jeugdhulp of jeugdbescherming. Dat zijn er ruim 10% meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Opvallend is dat het aantal jongeren dat is geholpen door een wijk- of buurtteam meer dan verdubbeld is. Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), verklaart de stijging onder andere doordat ondersteuning vanuit het wijkteam nu wel geregistreerd is als jeugdhulp en eerder niet. De stijging van het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, vraagt volgens het NJi om gerichte inzet op preventie. Het aantal jongeren in de jeugdreclassering en het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling is wel gedaald.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Real Care Baby als levensechte oefenpop
Jeugdhulpinstelling De Rading experimenteert met het inzetten van een Real Care Baby om ouders van uithuisgeplaatste baby’s te trainen. Hierover schrijft het AD Amersfoortse Courant. Projectleider Sandra Stallinga zegt in het artikel: “De Real Care Baby kun je vergelijken met een Baby Born pop. Dankzij de vele geavanceerde functies is het net een echte baby.” De Rading zet de robotbaby in bij gezinnen waar zorgen zijn over de capaciteiten van ouders nadat hun baby uithuisgeplaatst is, bijvoorbeeld na ondervoeding. “Al snel merkten we dankzij het uitlezen van de baby, dat ondervoeding inderdaad een groot probleem was.” Het gebruik van de Real Care Baby maakt inzichtelijk waaraan gewerkt moet worden. Gedragsdeskundige Sophie Rotteveel stelt in het artikel dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met de eerste resultaten. “We willen allemaal dat ouders en kind samen kunnen zijn, maar dit moet wel realistisch zijn.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
oproep vanuit de fnv
“750 miljoen euro nodig om jeugdzorg gezond te maken”
Om de jeugdzorg weer gezond te maken is een budget van minimaal 750 miljoen euro nodig. Dat zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. Dat is het bedrag dat de afgelopen jaren werd bezuinigd plus 300 miljoen euro extra voor de toename van de jeugdzorgvraag. Van der Aar stelt dat minister De Jonge een “blinde vlek” heeft voor de jeugdzorg omdat hij veel meer investeert in de ouderenzorg. In een opiniestuk in Trouw van afgelopen vrijdag, stelde kinderarts Ferko Öry ook al dat de “ouderenzorg onterecht meer aandacht krijgt dan de jeugdzorg.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Landelijk Meldpunt Zorg geopend
Vanaf 1 mei kan iedereen met klachten over jeugdhulp terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Het LMZ verwijst soms door naar organisaties, afhankelijk van de inhoud van de klacht. Wanneer er zorgen zijn over kinderen kan hiervoor melding worden gemaakt bij Veilig Thuis. Klachten over jeugdhulp gaan rechtstreeks via de instelling waarover het gaat. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) biedt vertrouwenspersonen voor cliënten in de jeugdzorg.

Het LMZ is iedere dag bereikbaar op telefoonnummer 088-1205005.
 
Lees meer  >>
 
publicaties
 
praktijkverhaal
Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp
In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken jeugdhulpverleners met orthopedagogische expertise van entrea bij de crisisopvang en werken nu ruim een jaar samen. Mascha, ambulant gezinsbegeleider en Sylvia, 34 jaar en moeder van drie kinderen vertellen hoe de samenwerking verliep en wat het heeft opgeleverd. 
 
Lees meer  >>
 
 
Nieuwsflits in mei
In verband met Hemelvaart is er volgende week geen Nieuwsflits. De week erna verschijnt die eenmalig op dinsdag (15 mei). Vanaf donderdag 24 mei verschijnt de Nieuwsflits weer wekelijks op donderdag.
 
versterkt de zorg voor jeugd