Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2018    |    nummer 206
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Column Hans spigt
'Administratiedruk in jeugdzorg moet en kán omlaag'
Het aantal opdrachtgevers in de jeugdzorg werd in 2015 met één (decentralisatie)slag verhonderdvoudigd. Niet langer werden de jeugdzorgaanbieders gefinancierd door provincies en rijk; ze hadden ineens te maken met honderden gemeenten aan wie ze moeten factureren en verantwoording moeten afleggen. Om te voorkomen dat er net zoveel verschillende manieren van administreren en factureren zouden komen als dat er gemeenten zijn, spraken gemeenten samen met aanbieders een aantal landelijke standaarden af. Hoewel die standaarden nu (deels) gebruikt worden, ervaren jeugdzorgaanbieders nog steeds veel administratieve lasten die eigenlijk vermijdbaar zijn. Middelen die nu daaraan worden besteed, gaan niet naar de zorg voor kwetsbare kinderen. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, betoogt dat het niet alleen anders moet, maar dat het ook anders kán.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
interview
‘Nederlanders moeten niet wegkijken als het gaat om mensenhandel'
Burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen om mensenhandel tegen te gaan. Dat zegt voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer deze week in een interview in Trouw. Dettmeijer, die op maandag 3 december de Cleveringaleerstoel aan de Universiteit Leiden aanvaardt, vindt dat de individuele burger moet weten dat mensenhandel ‘pal onder de neus’ van miljoenen Nederlanders plaatsvindt en roept op niet weg te kijken als het gaat om mensenhandel.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
opinie
Problemen in de jeugdzorg door tekorten én de wijze van organiseren
Nader onderzoek naar problemen in de jeugdzorg zou zich niet alleen moeten richten op de tekorten, maar ook op de organisatie van de zorg. Dat stelt Roelof Martens in een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden. Volgens Martens, oud-manager Bureau Jeugdzorg Drenthe en Jeugdbescherming Noord, verkeert de gedecentraliseerde jeugdzorg in zwaar weer. Martens beschrijft de problemen vanaf de transitie van de jeugdzorg en pleit voor nader onderzoek naar het ‘zwarte gat’ waarin het geld verdwijnt en de manier waarop de hulpverlening is georganiseerd. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
  
Veel aandacht voor themaweek tegen Kindermishandeling
De Week tegen Kindermishandeling vorige week kreeg veel aandacht in de media. Zo publiceerde de Volkskrant een artikel over de 'dramatisch slechte' resultaten van de verplichte screening op kindermishandeling. Van de 55.000 kinderen die door huisartsen werden gescreend, werden er slechts negen verdenkingen gemeld bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Elise van de Putte, voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling stelt dat de verplichte screening beter kan worden afgeschaft en ziet meer in betere scholing van alle betrokkenen in signalen waarop ze alert moeten zijn. Minister de Jonge van VWS zegt in een reactie tegen de NOS geschrokken te zijn van de cijfers. Hij wijst op de komst van een nieuwe meldcode per 1 januari voor alle professionals die met kinderen werken en wil ook met Van de Putte en andere kinderartsen in gesprek.

In Binnenlands Bestuur een artikel over het voorstel van Pauline Krikke om daders van huiselijk geweld een buddy te geven. Krikke, burgemeester van Den Haag denkt dat de kans op herhaling kleiner wordt als straf en zorg aan plegers van huiselijk geweld beter op elkaar worden afgestemd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
  
'Samenwerking met informele mentoren kan uithuisplaatsing voorkomen'
Samenwerken met informele mentoren uit de directe omgeving is van groot belang voor jongeren en kan uithuisplaatsing bij jongeren met complexe problematiek voorkomen. Dat is de insteek waarmee Levi van Dam de JIM-aanpak (door de Jongere Ingebrachte Mentor) ontwikkelde. Hij analyseerde de JIM-aanpak voor zijn promotieonderzoek en stelt dat ‘het voorkomen van uithuisplaatsing door deze aanpak winst is, maar dat nog onvoldoende bekend is voor welke jongeren dit werkt en hoe duurzaam de effecten zijn’, aldus van Dam. Van Dam verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 14 december aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Online magazine
‘Financiën Jeugdhulp: hoe krijgt u deze op orde?’
‘Financiën jeugdhulp: hoe krijgt u die op orde?’ Sociaalweb maakte er een online magazine over. Met daarin praktische tips en adviezen voor gemeenten en zorgaanbieders om de financiën voor jeugdhulp op orde te krijgen. Hoogleraren, adviseurs en andere professionals dragen concrete oplossingen aan en wijzen vooral op het belang van samenwerking tussen de verschillende partijen. 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd