Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2018    |    nummer 191
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Gemeenten onder voorwaarde akkoord met IBP en 'stroppenpot'
Tijdens het jaarcongres en de ALV van de VNG deze week hebben gemeenten ingestemd met het Interbestuurlijk Programma (IBP) en het Fonds tekortgemeenten. Wel dienden dertig gemeenten een motie in tegen de voorwaarde in het IBP om daarmee af te zien van verdere compensatie voor tekorten in het sociaal domein. Deze motie werd met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
Gemeenten stemden vrijwel unaniem voor de 'stroppenpot', zoals het Fonds tekortgemeenten in de wandelgangen genoemd wordt. De eenmalige pot met 200 miljoen euro is bedoeld voor gemeenten die te maken hebben met grote tekorten op de jeugdhulp en Wmo.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Geen extra onderzoek naar jeugdzorgbudget
In het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet vorige week was er veel aandacht voor de signalen van gemeenten die melden geld tekort te komen voor jeugdzorg. Twee moties met de oproep hier nader onderzoek naar te doen werden echter verworpen. Wel werd een motie aangenomen met de oproep om de vele verschillende tucht- en klachtprocedures die er nu zijn te stroomlijnen. Jeugdzorg Nederland trok daarover al eerder aan de bel. Ook riep de Tweede Kamer minister De Jonge op met een Actieplan Gezinshuizen te komen en onderzoek te doen naar de invoering van gezinsarrangementen, voor gezinnen die met hulp uit verschillende wettelijke regimes te maken hebben. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Column Hans Spigt
Knellend jeugdzorgbudget: oorzaak en gevolg
Krijgen gemeenten wel genoeg geld om hun jeugdzorgtaken uit te voeren? Dat was een van de centrale vragen tijdens het Kamerdebat over de evaluatie van de Jeugdwet vorige week. Een deel van de Tweede Kamer wil dat onderzocht wordt of het macrobudget volstaat. Twee moties met deze strekking haalden echter geen meerderheid bij de stemmingen in de Tweede Kamer deze week, terwijl er toch echt alle reden is om de zorgen van gemeenten serieus te nemen.

Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland schetst in een column de logica achter de tekorten. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorg Nederland steunt aanbevelingen Nationaal Rapporteur
Om seksueel geweld tegen jeugdigen te voorkomen, moet vroegtijdig bescherming worden geboden aan potentiële slachtoffers. Vaak zijn er al, voordat de jeugdige slachtoffer wordt, signalen waaruit kwetsbaarheid voor seksueel misbruik blijkt. Wijkteams en scholen dienen(te leren) die signalen (nog beter) te herkennen. Specialistische jeugdzorgorganisaties stellen graag hun kennis en expertise beschikbaar. Tegelijkertijd moet worden onderzocht hoe het kan dat slachtoffers van seksueel geweld steeds vaker terechtkomen in de gesloten setting van JeugdzorgPlus. Dat stelt Jeugdzorg Nederland in reactie op de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' van Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Herman Bolhaar. De NOS maakte er een item en een artikel over.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Actieve re-integratie kinderen IS-strijders nodig voor veiligheid lange termijn'
Het actief en begeleid re-integreren van kinderen uit IS-landen is voor de lange termijn veilig voor ons land. Dat stellen Bibi van Ginkel, senior onderzoeker bij Instituut Clingendael en het International Centre for Counter-Terrorism, en Willem van Genugten en Christophe Paulussen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor internationaal Recht (KNVIR) in een opiniestuk in de Volkskrant. Daarmee kan worden voorkomen dat de kinderen later als gevechtsstrijders terugkomen.

Volgens de auteurs ziet de regering terecht het gevaar voor de Nederlandse samenleving van terugkerende jongens, omdat die mogelijk vanaf hun negende gevechtstraining krijgen en worden geïndoctrineerd en getraumatiseerd. Ze roepen de regering dan ook op om juist snel te handelen en geen toevlucht te zoeken in allerlei regels die het repatriëren van deze IS-kinderen vertraagt, omdat de risico's bij repatriëring op latere leeftijd veel groter zijn.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Online platform voor professionals in het sociaal domein
Kennis en ervaring delen en vragen stellen. Dat kan op het landelijk platform 1sociaaldomein.nl. Het platform wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het sociaal domein door op een slimme manier om te gaan met kennis en de diverse werkvelden in praktijk, beleid en onderzoek met elkaar te verbinden. Het platform is voor iedereen die professioneel betrokken is bij het sociaal domein.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd