Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2018    |    nummer 190
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdzorg Nederland lanceert e-magazine voor raadsleden
Raadsleden zijn aan zet bij het vormgeven van het lokale jeugdzorgbeleid. Jeugdzorg Nederland helpt ze met het e-magazine 'Jeugdzorg voor gemeenteraadsleden' graag op weg in de complexe wereld van jeugdbescherming en jeugdhulp. Het e-magazine bevat interviews met wethouders, verhalen uit de praktijk, verwijzingen naar partners en naar relevante websites en artikelen voor meer verdieping. In het e-magazine adviseert Jeugdzorg Nederland raadsleden om voor de lokale inkleuring contact op te nemen met jeugdzorgorganisaties die lokaal en regionaal actief zijn.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Debat evaluatie Jeugdwet en Actieprogramma Zorg voor de Jeugd
De Tweede Kamer bespreekt vanavond de evaluatie van de Jeugdwet en het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De brancheorganisaties die 'onder de Jeugdwet vallen' (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) hebben voor dit debat een brief met aandachtspunten aan de Tweede Kamer gestuurd. De branches delen in grote lijnen de ambities van de minister, maar stellen dat "het dan wel cruciaal is dit ambitieuze actieprogramma van voldoende middelen te voorzien om de gestelde doelen daadwerkelijk te realiseren. Daar ontbreekt het nu nog aan."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Nieuwe vormen intensieve steun nodig om gesloten plaatsing jongeren te voorkomen’
Er zijn nieuwe vormen van intensieve steun aan jongeren nodig om gesloten plaatsing te voorkomen. Dat zegt Jeugdzorg Nederland in NRC, in reactie op het Jaarbericht Kinderrechten 2018 van kinderrechtenorganisatie Defence for Children en Unicef Nederland. In het rapport maken Unicef en DfC zich zorgen over de toename van het aantal kinderen in een gesloten jeugdzorginstelling. Jeugdzorg Nederland luidde hierover afgelopen najaar al de noodklok. Zij pleitte toen, en pleit nog steeds voor intensievere ambulante ondersteuning, kleinschalige opvang en nieuwe vormen van zorg. Maartje Berger, kinderrechtenjurist van Defence for Children vindt 'landelijke sturing' nodig om meer passende hulp voor kinderen die nog thuis wonen te bieden.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Minister neemt maatregelen om kinderen met zieke ouders extra te ondersteunen
Hugo de Jonge (VWS) neemt alsnog maatregelen om kinderen van zieke ouders extra te ondersteunen, zo meldt de NOS. De minister wil dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de komende periode extra let op het uitvoeren van de verplichte 'kindcheck' en dat hiervoor extra aandacht komt in de opleidingen van artsen en hulpverleners. Ook wil de minister dat kinderen van zieke ouders een mentor krijgen en gaat hij met gemeenten om de tafel om te voorkomen dat een gezin minder thuiszorg krijgt omdat een kind mantelzorger is. Vorige maand zei de minister nog dat hij eerst wilde onderzoeken of extra ondersteuning is, omdat er volgens hem al veel programma's zijn die deze kinderen helpen. Daar komt hij nu dus op terug.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Feitenonderzoek in jeugdbescherming
'Dit werk kan altijd beter'
"Dit werk kan altijd beter." Dat zegt René Meuwissen in een artikel van Zorg + Welzijn over het belang van het Actieplan 'Verbetering feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen' dat onlangs naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Het plan kwam tot stand met inbreng van Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, LOC Zeggenschap in zorg, de VNG en de ministeries van JenV en VWS. Doel van het plan is om het feitenonderzoek kwalitatief nog beter uit te voeren op basis van hoor en wederhoor, resulterend in transparante rapportages die goed te volgen zijn voor kinderen en ouders. Hierdoor kunnen ingrijpende beslissingen goed worden onderbouwd en uitgelegd. René Meuwissen, bestuurder en portefeuillehouder jeugdbescherming bij Jeugdzorg Nederland, was namens de gecertificeerde instellingen betrokken. Meuwissen: "Ik vind dat professionals goed moeten beargumenteren hoe ze tot een bepaalde actie komen zodat ouders begrijpen waarom er maatregelen worden genomen."
(Let op: Om het hele artikel via de lees meer link te kunnen lezen kunt u kiezen voor een gratis proefabonnement).
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
Summerschool Zorglandschap
Het Ondersteuningsteam Zorglandschap specialistische jeugdhulp organiseert dit jaar voor de tweede keer de Summerschool Zorglandschap. Tijdens de Summerschool verdiepen deelnemers zich in actuele thema's die spelen in regio's en die onderdeel zijn van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. Deelnemers leren op een inspirerende en laagdrempelige manier te kijken naar een goede inrichting van de samenwerking tussen lokale teams en zorgaanbieders. Medewerkers van gemeenten en zorgaanbieders zijn van harte welkom.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd