Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
April 2018    |    nummer  183
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Gemeenten en Rijk binden strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling
Het Rijk en gemeenten werken samen aan maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt hiervoor de komende jaren tientallen miljoenen beschikbaar. Dit staat in het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ dat door minister de Jonge (VWS), minister Dekker (Rechtsbescherming) en de VNG is gepresenteerd. Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een hardnekkig maatschappelijk probleem. Veel volwassenen en kinderen in Nederland zijn thuis niet veilig. Ondanks de inzet van de afgelopen jaren is het nog niet gelukt dit probleem terug te dringen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Rondetafel Tweede Kamer: uitvoering Jeugdwet kan en moet beter
De toegang tot hulp is problematisch, de overgang 18- naar 18+ is te hard en de samenwerking tussen de hulpverlenende organisaties is gebrekkig. Dat waren de grootste kritiekpunten van ouders en jongeren tijdens het Rondetafelgesprek over de evaluatie van de Jeugdwet die afgelopen maandag in de Tweede Kamer werd georganiseerd. Jeugdzorgprofessionals uitten hun zorgen over de hoge werkdruk en aanbestedingen met een focus op de laagste prijs.
Deskundigen noemden de vele wisselingen van personeel, het grote aantal partijen in de jeugdbeschermingsketen en de stapeling van toezicht als grootste problemen. Tot slot kwam een aantal bestuurders en jeugdpsychiaters aan het woord. Die maakten zich het meest zorgen over de kwaliteit van de wijkteams, de tekorten van gemeenten waardoor wachtlijsten ontstaan en het uit het zicht verdwijnen van de landelijke specialismen. Er waren ook positieve geluiden. Zo worden jongeren beter gevonden, is er meer hulp op school en wordt kennis en expertise tussen jeugdhulporganisaties onderling beter gedeeld dan voor de invoering van de Jeugdwet.

In Binnenlands Bestuur zei de VNG, daags voor het Rondetafelgesprek: “De Jeugdwet is een wet waarin veel ruimte zit; de dilemma’s zitten in de uitvoering. Je moet dus geen nieuwe wetgeving maken. Het gaat erom om slim na te denken over op welke manier je die uitvoering kunt verbeteren.”

Het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is integraal en per spreker terug te kijken via de
lees-meer-link hieronder.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorg tot 21 jaar voor álle kinderen
Niet alleen pleegjongeren, maar álle jongeren moeten minimaal tot hun 21ste gebruik kunnen maken van jeugdzorg. Dit stellen hulpverleners, Jeugdzorg Nederland, Stichting Zwerfjongeren Nederland en onderzoekers en jongeren in een reactie op plannen van minister Hugo de Jonge (VWS). De minister presenteerde zijn plannen voor een betere begeleiding en een soepeler overgang van jeugdhulp naar volwassenenhulp afgelopen maandag in een rondetafelgesprek over het programma Zorg voor Jeugd.

In het hoofdredactioneel commentaar van NRC vandaag wordt gesteld dat 18 te jong is voor "verplichte zelfredzaamheid.”

In een artikel van de NRC eerder deze week komen vier meerderjarige jongeren, hulpverleners, onderzoekers, gemeenteambtenaren en de minister aan het woord over het verschil tussen meerderjarig en volwassen, over de gekte van regels en vooral over de impact van een nare jeugd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Veiligheid kinderen sneller door screening en behandeling ouders
Door screening en behandeling van ouders worden gezinnen sneller en effectiever geholpen en kan de veiligheid voor kinderen sneller gerealiseerd. Dit blijkt uit de pilot ‘innovatieve psychiatrie’ van Jeugdbescherming Amsterdam en de GGD. Die verwachten ook dat de veiligheid duurzamer is, maar dat moet nog blijken uit vervolgonderzoek.
 
Lees meer  >>
Nieuws
 
Nationaal Rapporteur: zorgen over hulp aan slachtoffers mensenhandel en seksueel geweld
Sinds de decentralisatie hebben organisaties die (vaak zeer gespecialiseerde) zorg verlenen aan slachtoffers van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen het moeilijk, zo stelt Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen. In een open brief gericht aan de minister van VWS, de minister van Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, uit Bolhaar zijn zorgen. Hij pleit in de brief voor organisatorische rust door betrouwbare financiering en verbetering van triagering volgens het voorbeeld van medische zorg. Ook moet er een professionaliseringsslag worden gemaakt in het beroepsveld. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kijktip
Luister: jeugddocumentaire over de Kindertelefoon
Het leven van kinderen kan behoorlijk overweldigend zijn. Dat is te zien in de documentaire Luister van Astrid Bussink die in november een Gouden Kalf won. In de documentaire die op 29 april te zien is bij KRO-NCRV wordt meegeluisterd naar gesprekken met de Kindertelefoon. De gesprekken gaan over van alles: scheiden, schoppen, pizza’s en verhuizen. Op zondag 29 april om 19.25 uur is de prijswinnende documentaire te zien bij KRO-NCRV op Zapp.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd