Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2018    |    nummer 179
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Structurele problemen vragen om echte oplossingen
Transformeren is niet voor bange bestuurders en professionals, zo stelt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in de Vierde Jaarrapportage ‘Tussen droom en daad.’ Jeugdzorg Nederland pakt deze handschoen graag op, om de ambitie van de Jeugdwet echt waar te maken: integrale en effectievere Jeugdhulp en Jeugdbescherming tegen een fair tarief. Er is een sterkere landelijke en regionale regie nodig om het jeugdstelsel beter te laten functioneren.

De TAJ constateert dat er weliswaar actie ondernomen is op eerdere aanbevelingen, maar dat dit de knelpunten nog onvoldoende heeft opgelost. Voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland: “Iedereen is van goede wil en toch constateert de Transitie Autoriteit Jeugd ieder jaar dezelfde knelpunten. De tijd van pappen en nathouden is voorbij: er moeten nu echte oplossingen komen.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Geboden hulp aan slachtoffers loverboys van goede kwaliteit
De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys is goed. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. in haar rapport ‘De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys.' Op verzoek van de voormalig staatssecretaris van VWS deed de inspectie onderzoek bij dertien jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde residentiële hulp bieden. Naast de positieve punten constateert de inspectie dat de minderjarige slachtoffers nog niet altijd worden herkend en daardoor nog onvoldoende worden doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Het rapport is zojuist door minister Hugo de Jonge van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
ADVIES AAN GEMEENTEN
“Benoem één wethouder sociaal domein”
Benoem één wethouder sociaal domein die verantwoordelijk is voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en werkbegeleiding. Dat is het advies dat Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, Albert Jan Kruiter en Silke van Arum (beide onderzoeker) in NRC Handelsblad geven aan gemeenten. Veel gemeenten werken met integrale wijkteams vanuit gescheiden budgetten om grip te houden op het decentralisatiebudget. Die verkokering kost tijd. Spigt: “Menig wethouder Jeugd wiens geldpotje leeg is terwijl er nog kwetsbare kinderen hulp nodig hebben, moet met de pet langs bij zijn collega-wethouders. Die zien het als zíjn probleem, niet het hunne.” Enkele gemeenten experimenteerden al met integrale budgetten voor wijkteams, met succes. En in Utrecht is een wijkteam uitgebreid met partijen die relevant zijn voor gezinnen die hulp zoeken: zorgverzekeraar, het UWV en de woningcorporatie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
JAARVERSLAG KINDEROMBUDSVROUW
Onzekerheid groot knelpunt in ontwikkeling van kinderen
Onzekere thuissituaties vormen een groot knelpunt in de ontwikkeling van kinderen. Om die te voorkomen is het belangrijk kinderen tijdig te informeren over belangrijke zaken. Dat blijkt uit het gisteren gepubliceerde gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsvrouw, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman. Kalverboer zegt dat het belang van kinderen nog te vaak niet wordt meegewogen in besluiten en in de aanpak van problemen. Ze benadrukt dat kinderen en jongeren alleen goed geholpen kunnen worden als er naar hen geluisterd wordt en er een samenhangende aanpak is die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Hallo raadsleden
Om nieuwe raadsleden te inspireren is het Landelijk Organisatie Cliëntenraden (LOC Jeugd) gestart met de campagne #Halloraadsleden. De campagne staat in het teken van vernieuwing in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Via korte filmpjes op social media vertellen jongeren en ouders welke wensen zij hebben voor de komende vier jaar. Een van de speerpunten van de campagne is om jongeren en ouders meer en beter betrokken te laten worden bij het jeugdbeleid van gemeenten.

Ook Jeugdzorg Nederland zei hallo tegen raadsleden.
 
Lees meer  >>
 
 
Wat vindt u van de Nieuwsflits?
Doet u mee aan ons lezersonderzoek? Geef aan wat u goed vindt en wat er beter kan. Het beantwoorden van de vragen duurt slechts een paar minuten. Alvast bedankt!
 
Start de vragenlijst  >>
versterkt de zorg voor jeugd