Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2018    |    nummer 176
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
column van de voorzitter
“Ontkoker de gemeente!”
Over twee weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Jeugdzorg Nederland laat in een serie columns weten waarop nieuwe gemeenten moeten inzetten. Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, trapt af met een column over het belang van ontkokering in gemeenten. Hij gaat in op de kans voor nieuwe gemeenteraadsleden en toekomstige wethouders om problemen in gezinnen veel effectiever aan te pakken.
Twitter Linkedin
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
“Laat kinderen in armoede meedoen met hun leeftijdsgenoten” 
Gaby van den Biggelaar, directeur Leergeld Nederland, roept in een artikel in Trouw gemeenten op effectief beleid te maken om de financiële ondersteuning van 85 miljoen euro voor alle kinderen in armoede beschikbaar te stellen. Uit onderzoek van Leergeld Nederland blijkt namelijk dat niet alle gemeenten armoede in gezinnen (h)erkennen. Armoede beperkt zich niet tot bijstandsgezinnen, maar komt ook voor in gezinnen met werkende ouders. Leergeld Nederland wil dat gemeenten een ruim Kindpakket aanbieden zodat sport, cultuur, meedoen op school, ontspanning en verjaardagen vieren voor alle kinderen in armoede mogelijk is. Het geld is er en gemeenten staan er niet alleen voor. Gemeenten kunnen contact leggen met diverse organisaties die het gemeentelijk aanbod aanvullen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Contact tussen ouders en jeugdigen van invloed op daling jeugdcriminaliteit
De verbetering van het contact tussen ouders en kinderen heeft bijgedragen aan de daling van de jeugdcriminaliteit. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit 2017 van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de onderzoekers zijn ouders in 2015 meer betrokken en bieden ze meer emotionele steun vergeleken met 2005. Jongeren krijgen niet alleen meer bescherming, ze drinken ook minder alcohol en hebben minder foute vrienden. De rol van ouders is ook daarin zichtbaar. Hoofdonderzoeker André van der Laan zegt erover in Trouw: “Zij stellen strengere grenzen en wijzen alcoholgebruik en ander risicogedrag vaker af.” Een mix van ontwikkelingen in de samenleving is volgens het WODC ook oorzaak voor de daling van de jeugdcriminaliteit. Door de komst van internet is de vrijetijdsbesteding van jongeren verschoven van de straat naar online. Er wordt zelfs geopperd dat de criminaliteit van de straat mee is gegaan naar het internet. Harde bewijzen voor die gedachte zijn er niet.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Registratieplicht voor aanbieders van jeugdhulp
Nieuwe en bestaande jeugdhulpaanbieders krijgen een registratieplicht als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt. Dat blijkt uit een aangenomen motie van SP-Kamerlid Nine Kooiman. Het is voor de SP een langgekoesterde wens om tot een registratieplicht te komen voor nieuwe en bestaande (particuliere) aanbieders. Het invoeren van een registratieplicht zorgt ervoor dat het voor gemeenten eenvoudiger wordt om toezicht uit te oefenen. Kooiman: “Het toezicht op de jeugdzorg ontbreekt. Iedereen kan een mooie website maken met een prachtig zorgaanbod voor jongeren, maar vaak is onduidelijk of zij dat ook kunnen leveren.”
 
Lees meer  >>
 
publicaties
 
PRAKTIJKVERHAAL
“Schoolverzuim jongeren is katalysator voor problemen”
Hoe langer een kind niet naar school gaat, hoe kleiner de kans dat hij of zij op enig moment wél succesvol naar school gaat. Vroeg handelen, goede afstemming tussen ouder, school en kind en een schoolberaad met daarin iedereen die iets kan betekenen voor een kind, zijn heel belangrijk. Deze belangrijke aspecten zijn onderdeel van het traject Forza. Arjen Brugman, trainer en projectleider van Jeugdbescherming Gelderland vertelt over Forza. Een vrijwillig, maar niet vrijblijvend traject dat erop gericht is structureel verzuim te voorkomen en kinderen weer succesvol naar school te laten gaan.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd