Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2018    |    nummer 175
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Complimenten aan iedereen in de jeugdzorg! 
Jeugdzorg Nederland complimenteert op deze Nationale Complimentendag alle jeugdzorgprofessionals, pleegouders, docenten en al die andere mensen die zich inspannen voor de jeugd.
 
 
Nieuws
 
"Gedeelde visie nodig om de transitie van de Jeugdwet te laten slagen"
De beoogde vernieuwing van de jeugdzorg is nog niet gerealiseerd. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van de Jeugdwet. Om vermindering van inzet van gespecialiseerde jeugdhulp en meer preventie te realiseren is een gedeelde visie nodig op wat, wanneer, voor wie passende zorg is. Dat stellen Roland Friele, hoofd onderzoeksafdeling bij het Nivel en Rutger Hageraats, programmadirecteur bij het Nederlands Jeugdinstituut, in hun artikel op de website Sociale Vraagstukken. Belangrijk is dat in die visie de diversiteit van hulpvragers en hulpvragen wordt erkend en benoemd. Een debat tussen de cliënten, gemeenten en zorgverleners kan daar volgens de auteurs aan bijdragen. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
"Wetswijziging nodig voor hogere straffen seksuele uitbuiting minderjarigen"
Om lage straffen voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen te voorkomen, is een wetswijziging nodig. Dat zegt Shamir Ceuleers van de Coalitie tegen Seksuele Uitbuiting in een opiniestuk in Trouw. De Coalitie is een samenwerkingsverband van de hulporganisaties Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Defence for Children, Fier en Terre des Hommes. Ceuleers reageert in het stuk op de uitspraak door de Hoge Raad in de Valkenburgse zedenzaak uit 2014 dat het gerechtshof met de geringe straffen binnen de bandbreedte van de wetgever heeft gehandeld. “Daarmee geeft de Hoge Raad impliciet een signaal af aan de politiek. Oftewel, de rechterlijke macht handelt binnen de bandbreedte die de wetgever - politiek Den Haag - heeft gecreëerd.” Naast het maatschappelijk onbegrip is er, volgens de Coalitie, voor slachtoffers een hoge drempel om een strafrechtelijke procedure te doorlopen als een dader wegkomt met één dag cel en een taakstraf. “De geringe aangiftebereidheid raakt ook de politie en het Openbaar Ministerie. Zonder een aangifte blijkt het bijzonder lastig om met succes zaken voor de rechter te krijgen."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
Lees meer  >> 
Media-aandacht voor pleegzorg na ontvoering baby 
Veel aandacht in de media deze week voor de ontvoering van een baby uit de handen van een pleegouder. Andere pleegouders reageren geschrokken tegenover NOS: “Dat had ons in principe ook kunnen overkomen.” Het komt heel incidenteel voor dat biologische ouders agressief zijn na een uithuisplaatsing van hun kind. “Daar zijn we op voorbereid,” zegt Annet van Zon, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland met de portefeuille pleegzorg. Tegenwoordig wordt steeds meer geprobeerd om de biologische ouders te betrekken bij beslissingen voor het kind.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Rotterdam start proef voor meer inspraak ouders en kind bij gedwongen hulp
De gemeente Rotterdam start met een proef om ouders en kinderen meer te betrekken bij de casusoverleggen op het zogenoemde Jeugdbeschermingsplein. Dat meldt het Algemeen Dagblad (AD). De gemeente doet dat nadat de Rotterdamse Kinderombudsman “serieuze tekortkomingen” bij gedwongen hulp constateerde. In 2016 werd 250 keer de stap naar de kinderrechter gezet omdat vrijwillige hulp niet op gang kwam of slecht liep. De Rotterdamse Kinderombudsman vindt dat gedwongen hulp bij kinderen met problemen anders moet en ging hierover in gesprek met ouders en hulpverleners. Die vertelden volgens de Kinderombudsman over zware ingrepen zoals geforceerde uithuisplaatsingen of een contactverbod met kinderen. De gemeente stelt in het AD dat wijkteams en jeugdbeschermers uiteraard geen maatregelen mogen en kunnen opleggen die zijn voorbehouden aan de kinderrechter,” maar is ook kritisch naar de Kinderombudsman omdat er geen sprake zou zijn geweest van wederhoor: “De voorbeelden komen van ouders of hun advocaat.” De aanbeveling om ouders en kinderen meer inspraak te geven neemt de gemeente ter harte.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
kijktip
Op zoek naar de plus van de jeugdzorg
Vanavond besteedt Brandpunt+ aandacht aan vernieuwing in de jeugdzorg. Brandpunt+ sprak daarover met mensen die niet alleen knelpunten, maar vooral ook kansen zien. Hoe die mensen innoveren in de jeugdzorg is vanavond te zien, om 21:00 uur bij de KRO-NCRV op NPO 1.

 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd