Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2020    |    nummer 280
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Financiën jeugdzorg verder verslechterd 
Een derde van de jeugdzorginstellingen, vooral de grotere zogeheten systeemorganisaties, maakte in 2019 verlies. Ook is het aantal jeugdzorgorganisaties met rode cijfers in drie jaar tijd bijna verdubbeld en in 2019 opgelopen tot tachtig. Dat blijkt uit de maandag verschenen analyse van jaarverslagen van 262 jeugdzorgorganisaties door Intrakoop en Verstegen Accountants en Adviseurs, zo meldt het Financieele Dagblad (FD). Jeugdzorg Nederland verwacht voor 2020 een verdere verslechtering als gevolg van corona. Richard Janssen, hoogleraar management in de zorg, concludeert in het voorwoord van het rapport: "Uit onze analyse blijkt dat de sector financieel gezien in een deplorabele toestand verkeert." Brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland onderschrijft de analyse en publiceerde in oktober zelf een uitgebreid onderzoek naar de cijfers over 2018. 

Om het artikel in het FD te lezen kunt u zich gratis registreren.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Pas als het geweld helemaal stopt, gaat het beter met de gezinnen’
Gezinnen waarin partnergeweld en kindermishandeling voorkomt, hebben langdurige en specialistische hulp nodig. Pas als het geweld écht helemaal is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, waarover vandaag het rapport ‘Kwestie van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ is verschenen. Het instituut deed dit onderzoek bij 576 gezinnen in opdracht van Augeo Foundation, het ministerie van VWS en dertien Veilig Thuis regio’s. Uit het rapport blijkt dat bij ruim vijftig procent van de gezinnen de thuissituatie anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis nog allesbehalve veilig was. Prof. dr. Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut maakt zich daar zorgen om “omdat we steeds beter weten welke schade dit aanricht bij kinderen.” Uit het rapport blijkt ook dat het geweld bij dertig procent van de gezinnen anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, is gestopt. Steketee: ”Dat het geweld bij dertig procent van de gezinnen is gestopt, is vergeleken met eerdere metingen een mooi resultaat. Maar om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen, blijft maatwerk en een integrale aanpak nodig. Veiligheid in het gezin is de verantwoordelijkheid van iedereen.” 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nederland rapporteert over naleving kinderrechten aan de Verenigde Naties
Nederland heeft de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van de zorg en bescherming van de jeugd. Dat staat in de vijfjaarlijkse staatsrapportage van Nederland over de naleving van kinderrechten in Koninkrijk Nederland, zo meldt het Kinderrechtencollectief. Het rapport dat op 5 november is ingediend bij de Verenigde Naties beschrijft onder andere dat in het Caribisch Nederland jeugdstrafrecht is ingevoerd en dat jongerenparticipatie op landelijk niveau steeds meer vorm krijgt. Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief: “Wat op het eerste oog mist in de rapportage, is in welke mate de beleidsacties van de staat ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van de rechten van kinderen in het Koninkrijk. De staatsrapportage beschrijft wat er sinds 2015, de laatste aanbevelingen van het VN- Kinderrechtencomité aan Nederland, is gedaan. De rapportage besteedt echter geen aandacht aan de moeizame transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten.”
In mei 2021 reageert het Kinderrechtencollectief met een NGO-rapportage officieel op de staatsrapportage van Nederland aan het VN-Kinderrechtencomité.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Campagne tegen victim blaming: 'ZegErwatVan'
Victim blaming terugdringen en het voor jongeren makkelijker maken om anderen aan te spreken op hun gedrag. Dat is het doel van de nieuwe campagne #ZegErWatVan van Rutgers en Atria. De campagne is gericht op jongeren en roept hen op zich uit te spreken als ze victim blaming, slachtoffers de schuld geven, zien en het voor het slachtoffer op te nemen. In de campagne wordt aan de hand van video’s duidelijk voor jongeren wat victim blaming is en hoe je er iets van zegt als je het ziet, zo schrijft RTV Utrecht. Ymke Kelders van Rutgers: "Victim blaming gebeurt nog steeds en is een hardnekkig probleem en schadelijk voor het slachtoffer. Interessant is dat de meeste jongeren wel willen helpen en ruimdenkend zijn en victim blaming afwijzen, maar het ook lastig vinden om in te grijpen en er iets van te zeggen als het gebeurt."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Jeugdhulp. Alles in het werk' bouwt aan aantrekkelijke sector voor de jeugd!  
Het project 'Jeugdhulp. Alles in het werk' bouwt aan een aantrekkelijke sector waar het lekker werken is. Door hoge werkdruk, agressie en een tekort aan personeel vallen veel van de gepassioneerde collega’s uit of verlaten ze de sector. Henrieke van Diermen, programmaleider Arbeidsmarkttafel Jeugd. “Als we niks doen komt de zorg aan de meest kwetsbare kinderen in gevaar. Daarom willen we professionals goed faciliteren, zodat we continuïteit en stabiliteit kunnen bieden aan kinderen en jongeren. Meer salaris alleen is niet de oplossing, vandaar dat we met dit project investeren in een gezondere arbeidsmarkt.” De nieuwe site Jeugdhulpallesinhetwerk.nl is vandaag live gegaan en biedt aan de hand van vijf thema’s inspiratie uit de praktijk en handige tools waarmee organisaties en medewerkers zelf aan de slag kunnen. Zo wordt alles op alles gezet voor een aantrekkelijke sector. De website Jeugdhulp. Alles in het werk is een initiatief van de Arbeidsmarkttafel Jeugd. Hierin werken vakbonden samen met Jeugdzorg Nederland en de Ministeries VWS en J&V.  
 
Lees meer  >>
 
Webinar
 
18 november
‘Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo’
Deze week is de 'Aanpak Verantwoording 2020 Jeugdwet en Wmo' vastgesteld. Het ketenbureau i-Sociaal Domein organiseert op 18 november een webinar, waarbij wordt ingegaan op de achtergronden en toepassing van de aanpak. Het webinar is bedoeld voor financials/controllers van gemeenten en zorgaanbieders en hun externe accountants en wordt gegeven door Verstegen accountants en adviseurs, een van de samenwerkingspartners van het Ketenbureau.  
 
Lees meer  >>
 
Bijeenkomsten
 
Online
Matchen doe je samen!
Een goede match tussen een pleegkind en een pleeggezin of gezinshuis is belangrijk voor het succes van een plaatsing. Onderzoekers vertellen op het symposium ‘Matchen doe je samen’ op 23 november over de resultaten van hun onderzoek naar matching. Op het symposium, georganiseerd door het NJi en Kinderpostzegels delen een ouder en een pleegouder hun ervaringen en wordt de nieuwe editie van het handboek Methodisch Matchen geïntroduceerd. Het symposium is online bij te wonen en bedoeld voor medewerkers in de pleegzorg en gezinshuizen die zich bezighouden met matching.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
(terug)kijktip
‘Getekend – sporen van kindermishandeling’
Botsende emoties strijden om voorrang in de serie ‘Getekend – sporen van kindermishandeling’. In de serie, die gisteren is gestart in het kader van de Week tegen Kindermishandeling van 16 tot en met 22 november, maken slachtoffers van kindermishandeling duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen zijn. De verhalen zetten aan tot gesprek over een urgent, maar ook heikel onderwerp. In elke aflevering tekent kunstenaar Herman van Hoogdalem een van de slachtoffers. In zijn atelier vertellen de slachtoffers over hun duistere kinderjaren, waarover een aantal van de geportretteerden nooit eerder heeft gesproken.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd