Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2020    |    nummer 279
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
BGZJ: ‘Professionals in the lead bij samenwerking met steunfiguren’
Kinderen en gezinnen die jeugdhulp en jeugdbescherming nodig hebben, kunnen veel steun ervaren van ‘belangrijke anderen’ uit hun familie en/of sociale netwerk. Het nog beter benutten van deze samenwerking biedt kansen voor kinderen en gezinnen en de jeugdhulpverlening. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) willen er hierbij voor waken ‘het samenwerken met steunfiguren’ te institutionaliseren. Zij vinden dat professionals in the lead zijn om het samenwerken met steunfiguren te versterken en te versnellen. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorggebruik licht gedaald in eerste helft 2020 
Het aantal kinderen en jongeren dat in de eerste zes maanden van 2020 jeugdzorg kreeg is met zes procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder jeugdzorg vallen jeugdhulp, jeugdhulpbescherming en jeugdreclassering. In de eerste helft van 2020 kregen 356 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. In 2019 waren dat er in dezelfde periode 378 duizend. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zijn de nieuwe CBS-cijfers over jeugdzorggebruik in de eerste helft van 2020 lastig te interpreteren. Afke Donker, medewerker monitoring en sturingsinformatie bij het NJi: “Zoals het CBS aangeeft, lijkt er een duidelijk effect van de coronacrisis op zowel de instroom als de uitstroom van cliënten. Het aantal verwijzingen naar de jeugdzorg en de instroom is in de periode van maart tot april, aan het begin van de crisis, duidelijk verminderd. In de jeugdhulp is de uitstroom ook lager, vermoedelijk omdat er behandelingen moesten worden uitgesteld. Maar ook personele en financiële problemen van jeugdzorgaanbieders kunnen een rol spelen. Hierdoor kunnen er capaciteitsproblemen zijn ontstaan in de opname en uitvoering van de zorg."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Jeugdhulpaanbieders: vertrek gemeenten uit Jeugdhulp Overleg Regio Rijnmond ‘onverstandig’
Dertien jeugdhulpaanbieders, verenigd in Jeugdhulp Overleg Regio Rijnmond, vinden het onverstandig dat Maassluis, Schiedam en Vlaardingen de jeugdzorg vanaf 2022 zelf willen organiseren. De drie gemeenten denken dat ze het beter en goedkoper kunnen en willen per 1 januari 2022 uit samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond stappen, zo schrijft AD. Jeugdzorgaanbieders als Enver, Pluryn, Middin, Pameijer, Horizon en Yulius zien de aanstaande afscheiding niet als oplossing: “Dit zal juist van zorgaanbieders nog meer inzet kosten, administratieve lasten vergroten en ons afleiden van de inzet op de veranderingen die hard nodig zijn in het werkveld."
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
kijktip
Pleegzorg STORIES
Pleegzorg STORIES is een serie video’s en animaties die een kennismaking bieden met de wereld van pleegzorg via verhalen van pleegouders, pleegkinderen, kinderen van pleegouders, ouders en professionals. Korte fragmenten geven een antwoord op veel gestelde vragen zoals: 'kun je als alleenstaande pleegouder worden?' Pleegmoeder Esther vertelt hierover. Of wat betekent pleegzorg voor kinderen? Isatu vertelt hoe zij tot bloei kwam bij haar pleegmoeder Jeanne. De Pleegzorg STORIES worden gemaakt door videoverhalenvertellers UmaMedia met animaties van Studio Ravivo i.s.m. Kinderpostzegels

De Pleegzorg STORIES zijn gepresenteerd in de Week van de Pleegzorg die gisteren eindigde. Bekijk hier een terugblik op alle activiteiten in de Week van de Pleegzorg.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Luistertip
Podcast StroomOP: 'Hulp op maat geef je samen'

"Wie ouders en kinderen goed wil helpen, moet twee dingen doen", zeggen Maya Hofhuis, orthopedagoog-generalist bij KOOS Utrecht, en Janine de Winkel, procesregisseur Jeugdwet gemeente Nijkerk. "Eén: ga naast gezinnen staan. Twee: werk samen met iedereen – zowel binnen als buiten de jeugdhulp – die kan bijdragen aan een oplossing. Wat daarbij enorm helpt: schaf de minutenregistratie, het ‘op- en afschalen’ en de ‘productcode’ af."

Dit is de derde aflevering van Jeugdhulp – de podcast, een achtdelige podcastserie waarin BGZJ en StroomOp onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren.

 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
16 nov
t/m 
22 
nov
Week tegen Kindermishandeling
In de Week tegen Kindermishandeling staan 30 verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal. Er zijn diverse activiteiten op lokaal niveau georganiseerd door organisaties die contact hebben met kinderen en ouders. Thema van 2020: ‘Leren van elkaar’ Lees meer
23 nov 
Matchen doe je samen!
Symposium van Nji en Kinderpostzegels waarop onderzoekers vertellen over de resultaten van hun onderzoek naar matching. Een ouder en een pleegouder delen hun ervaringen en de nieuwe editie van het handboek Methodisch Matchen wordt geïntroduceerd. Lees meer
23 nov t/m 
27 nov
Week van reflectie 
Dertiende Week van reflectie waarin zorgprofessionals in gesprek gaan over goede zorg en morele vragen in de dagelijkse praktijk. De week is dit jaar uitgeroepen tot ‘Verwenweek voor de zorg in coronatijd’. Een week om alle zorgprofessionals te verwennen, die zich elke dag met hart & ziel inzetten voor de kwaliteit van de zorg, ook in coronatijd. Iedereen kan meedoen aan deze speciale verwenweek. Lees meer
 
versterkt de zorg voor jeugd