Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2020    |    nummer 277
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
'Tientallen miljoenen niet naar de zorg’
'Tientallen miljoenen gaan niet naar de zorg'. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad onder 121 jeugdzorgaanbieders in de zorgregio Hart van Brabant en centrumgemeente Tilburg. Het Brabants Dagblad meldt dat een vijfde van de 121 zorgaanbieders meer dan tien procent winst heeft gemaakt. en voor commerciële bedrijven in de jeugdzorg geldt dat zelfs voor veertig procent, waarvan de helft onder meer dyslexiezorg biedt. Wetenschappers noemen drie tot vier procent winst als ‘gebruikelijk voor de branche.’ Meerdere partijen, waaronder PvdA, CDA, SP en GroenLinks, hebben Kamervragen gesteld. Sterk Huis reageerde, mede namens een aantal andere specialistische jeugdzorgaanbieders, dinsdag op het artikel in Brabants Dagblad: “Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort waardoor de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang komt.”
Jeugdzorg Nederland publiceerde eerder deze maand de resultaten van een uitgebreide analyse naar de jaarrekeningen van jeugdzorgaanbieders. Uit die analyse werd duidelijk dat aanbieders van cruciale jeugdhulp juist in zwaar weer verkeren.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Ggz: ‘mentale gezondheid kinderen en jongeren in gevaar door corona’
"De problemen die we zien zijn acuut en moeten aangepakt worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken te helpen." Dat zegt Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz, in een artikel op NOS.nl en in het discussieprogramma Buitenhof. De branchevereniging van ggz-instellingen deed een rondvraag onder leden naar de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking als gevolg van de coronacrisis. Op basis van de uitkomsten zegt de Nederlandse ggz zich grote zorgen te maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de geestelijke gezondheid en met name over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Bij die groep kwamen de afgelopen periode meer stress- en depressieklachten voor en zijn er aanwijzingen dat ze lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Door een lockdown hebben kinderen en jongeren niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling, zo blijkt uit de rondvraag. De Nederlandse ggz roept op tot een gezamenlijke aanpak met onder andere huisartsen, het wijkteam, woningbouwcorporaties en politie om de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke gezondheid op te vangen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nu actie voor de meest kwetsbare kinderen
Er moet nu wat gebeuren zodat kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel snel passende hulp krijgen. Dat stellen de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een bericht dat ze vorige week uitbrachten. Jeugdzorg Nederland deelt de zorgen van de inspecties en heeft bij het Rijk en de gemeenten aangedrongen op afspraken. “Dat is gelukt voor de korte termijn", zegt voorzitter Hans Spigt. “De komende tijd wordt in de regio per kind gekeken welke hulp nodig is en hoe die zo snel mogelijk kan worden ingezet. Daar moeten we nu direct mee aan de slag. Voor de kinderen van de toekomst is echter meer nodig. We zullen blijven aandringen op fundamentele verandering van het stelsel.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Gemeentemedewerkers aan de slag in jeugdteams
Gemeentemedewerkers in Assen en Hoogeveen gaan aan de slag als ‘bruggenbouwer’ tussen zorg en gemeenten. In FACT jeugdteams van onder andere Accare, GGZ Drenthe en Yorneo worden zij het eerste aanspreekpunt bij problemen met huisvesting, werk, onderwijs of financiën. Volgens de gemeenten is het nodig dat aan de FACT-jeugdteams een lid van de gemeente wordt toegevoegd, omdat ‘de vaak complexe vragen van de jongeren en hun gezinnen veel afstemming vragen met de gemeente’, zo meldt de Hoogeveensche Courant. De pilot duurt twee jaar en maakt deel uit van de doorontwikkeling naar FACT Jeugd 2.0. Bij een positief resultaat van de pilot is het de bedoeling dat aan alle FACT-Jeugdteams in Drentse gemeenten een medewerker van de gemeente wordt toegevoegd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Platform pleegzorg.nl lanceert 'Gids' met leeraanbod
Voor pleegouders die willen groeien in het pleegouderschap en pleegzorgorganisaties, trainers of sprekers, die pleegouders daarbij willen ondersteunen, is er nu de Gids. De Gids is een ‘verzamelplek’ met trainingen, cursussen, workshops, lezingen en e-learnings voor pleegouders, van trainers en sprekers met ervaring in pleegzorg. De Gids is straks te vinden op het nieuwe platform pleegzorg.nl en bevat inmiddels 65 activiteiten van meer dan 20 trainers en sprekers. Het nieuwe platform vervangt de huidige website pleegzorg.nl in maart 2021. Het platform pleegzorg.nl is een resultaat van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’.
 
Lees meer  >>
 
Publicaties
 
rapport
‘Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering'
Op welke manier wordt in de praktijk medezeggenschap in de gecertificeerde instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering ingevuld en wat betekent dit voor het kwaliteitsbeleid? En op welke wijze kunnen en willen cliëntenraden bijdragen aan de verbetering van kwaliteitsbeleid van jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gecertificeerde instellingen? Op die vragen geeft het rapport ‘Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering’ van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) antwoord. LOC concludeert dat er nog veel winst te behalen is bij medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met de aanbevelingen in het rapport wil LOC cliëntenraden en organisaties inspireren tot het versterken van medezeggenschap binnen de jeugdbescherming.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
jeugdzorgprofessionals over die ene jongere
Maskerade
Petra Josso Loureiro maakte de overstap van onderwijs naar jeugdzorg. Ze werkt sinds kort bij Triade Vitree in Almere. Haar ervaringen met leerling Puck droegen bij aan deze loopbaanwissel.

“Ze raakte me, een lief poppetje dat zich heel stoer voor kon doen. Ik wilde haar laten zien dat er veel moois is om voor te leven, maar aarzelde in hoeverre ik persoonlijk bij haar betrokken mocht raken. Toch nodigde ik haar thuis uit om samen aan opdrachten te werken. Daar begon ze te praten en moest ze huilen omdat ze zo depressief was en maar niet begreep waar dat vandaan kwam.”

Maskerade is het laatste verhaal uit het boek 'Jeugdzorgprofessionals over die ene jongere, twintig verhalen uit het hart', dat we als apart verhaal hebben gepubliceerd. Het boek met de twintig verhalen is online te lezen op de website van Jeugdzorg Nederland. Een gedrukt exemplaar aanvragen is ook mogelijk.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
1 nov t/m 
21 dec 2021
Tentoonstelling Kastkijkers 
Expositie van Levvel en het Amsterdam Museum i.s.m. gemeente Amsterdam in het kader van 500 jaar Jeugdhulp. In de ‘wezenkastjes’ werken van jongeren die jeugdhulp krijgen of hebben gekregen, toegelicht met een audiofragment. Lees meer
2 nov 
Voor de Jeugd Dag
Online congres vanuit de Westergas met het thema: 'Verruim je blik'. Deelnemers kunnen online meedoen aan gesprekken, discussies en polls. Lees meer
23 nov t/m 
25 nov
Congres sociaal domein 2020: Leren en verbeteren, ook van en na corona
Driedaags online congres voor ambtenaren en bestuurders die op de hoogte willen raken of blijven van alles wat speelt in het sociaal domein en wat dat voor hun werk of hun gemeente zal betekenen. Lees meer
 
versterkt de zorg voor jeugd