Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2020    |    nummer 274
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Beste Paul
"Allereerst van harte gefeliciteerd met de uitbreiding van uw takenpakket met de portefeuille Jeugd. We hebben er vertrouwen in dat we met u betekenisvolle stappen kunnen zetten, want we weten dat goede zorg voor jeugdigen u na aan het hart ligt. Graag gaan we snel met u in gesprek want er moet ontzettend veel gebeuren." Dat schrijven voorzitter Hans Spigt en directeur Olaf Prinsen van Jeugdzorg Nederland in een open brief aan staatssecretaris Paul Blokhuis. Blokhuis neemt sinds vorige week de jeugdportefeuille van minister De Jonge over zodat De Jonge meer tijd kan besteden aan het bestrijden van het coronavirus.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
VNG-voorzitter Jan van Zanen: “De grens is bereikt”
“Zoals het nu gaat houden we het niet vol,” aldus Jan van Zanen in zijn speech op de ALV van de VNG vorige week. Van Zanen schetste in zijn speech de grootste belemmeringen voor gemeenten en vertelt hoe deze aangepakt moeten worden. Volgens Van Zanen is de grens bereikt en moet het Rijk met voldoende middelen komen. Van Zanen: ”Pas als er goede financiële afspraken zijn gemaakt, kunnen we met het nieuwe kabinet in gesprek over de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.” Naast structurele financiering, waarvoor tijdens de ALV zeven moties zijn aangenomen, vraagt de VNG ook duidelijkheid over de rolverdeling tussen Rijk en gemeenten, en een grotere gemeentelijke autonomie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kwartiermaker jeugdbeschermingsketen van start
Willemijn Helmich is in opdracht van de VNG en de ministeries van JenV en VWS als kwartiermaker gestart met de ‘Kwartiermakersfase Effectieve jeugd- en gezinsbescherming’. Het doel is om samen met onder andere de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, ministeries, gemeenten en cliënten te komen tot een toekomstscenario voor een nieuwe inrichting van de Nederlandse jeugdbescherming. Aanleiding was de Kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ begin 2020. Daarin werd onder andere het beeld geschetst dat de huidige inrichting van de jeugdbeschermingsketen complex is en dat de werkwijzen van de betrokken organisaties niet goed op elkaar aansluiten. Op 1 en 2 oktober organiseert het projectteam een eerste 24-uurssessie waar met betrokken uitvoeringspartijen wordt gestart met het schetsen van een kaderstellend scenario. Het is de bedoeling dat het kaderstellend scenario, inclusief organisatorische consequenties, eind december 2020 wordt opgeleverd. In januari 2021 volgt een advies over de vervolgaanpak, inclusief fasering en tijdspad van realisatie.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
Dialogen ‘Samenwerken binnen pleegzorg’
Waar heb je als pleegouder of professional behoefte aan in de samenwerking en wat kun je zelf doen? Die vragen komen terug in dialogen die vanuit het project ‘Samenwerken binnen pleegzorg’ door de NVP, in samenwerking met een aantal pleegzorgorganisaties en GI’s, worden georganiseerd. In de dialogen onderzoeken pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en ouders van pleegkinderen samen wat er nodig is om goed samen te werken, wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn en waarom iemand bepaalde keuzes maakt. Het doel is om meer begrip te krijgen voor elkaar en zo de samenwerking te verbeteren. De dialogen worden op verschillende locaties in het land georganiseerd tussen september 2020 en mei 2021. Pleegouders en professionals kunnen zich hiervoor aanmelden. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
"Zware jeugdzorg heeft dringend behoefte aan kleinere groepen"
“De zware jeugdzorg heeft dringend behoefte aan kleinere groepen. Dat is nodig vanwege de zwaarder wordende problematiek bij jongeren,” aldus Rob Wielink, manager behandelzaken van Jeugdhulp Friesland, in de Leeuwarder Courant. Volgens Wielink hebben de jongeren vaker te maken met psychische problemen, jeugdbendes en seksuele uitbuiting en voor personeel wordt het “topsport om de escalaties die er zijn te verdragen.” Wielink zegt in het artikel dat persoonlijke aandacht vaak het beste werkt. “Dan kan bijvoorbeeld iemand met een jongere samen het bos in gaan om rustig te worden. Zo kun je beter een relatie met de jongere opbouwen, dat mis je als jeugdzorgwerker op een groep van acht.”
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
jeugdzorgprofessionals over die ene jongere
De rauwe werkelijkheid
“De eerste keer dat ik June zag, was ze in shock. Als ambulant hulpverlener spoedhulp bracht ik haar naar een crisispleeggezin omdat er een voorlopige voogdijmaatregel was uitgesproken. Vandaaruit zou bekeken worden of June terug kon naar haar moeder. Haar ouders hadden elkaar leren kennen in Afrika. June heeft een Nederlandse vader en een Afrikaanse moeder. Toen ik June zag, waren haar ouders niet meer bij elkaar en was haar vader niet meer in beeld.”

Het verhaal van Elly en June komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
online, 10 december
StroomOPLoop voor jeugdhulpprofessionals
Eerder, sneller en beter passende hulp bieden aan kwetsbare jongeren en ouders, zo thuis mogelijk, hoe doe je dat? Daarover worden jeugdhulpprofessionals uitgedaagd tijdens de StroomOPLoop op 10 december. De StroomOPLoop is een hybride event dat kleinschalig georganiseerd wordt. Met inspiratietalks vanuit een centrale studio en met de mogelijkheid om, samen met andere jeugd- en onderwijsprofessionals, in regionale ‘pop-uprestaurants’ live mee te kijken en samen de koers voor een betere jeugdhulp uit te zetten. Professionals die graag mee willen doen met de StroomOPLoop kunnen een gratis stoel reserveren in een pop-up restaurant naar keuze.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd