Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2020    |    nummer 273
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Coronatestlijn voor zorg- en onderwijspersoneel van start
Medewerkers in het onderwijs en de (jeugd)zorg kunnen zich sinds maandag met voorrang laten testen. Via het telefoonnummer 0800-8101 kunnen zij een afspraak maken. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. Jeugdzorg Nederland krijgt signalen dat het moeilijk is een afspraak te maken. De voorrangsregeling is tijdelijk. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen. Voor medewerkers met vragen over het testen met voorrang is er een Q&A.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorgorganisaties vrezen tweede coronagolf
Veel grote jeugdhulpaanbieders vrezen liquiditeitsproblemen bij een tweede coronagolf. Ook zijn er bij de aanbieders zorgen over de gevolgen van uitgestelde vraag. Dat blijkt uit de derde quickscan onder 89 jeugdhulpaanbieders van cruciale jeugdhulp, uitgevoerd door de Jeugdautoriteit. "Door hulp uit te stellen kan de problematiek verergeren waardoor in een later stadium zwaardere vormen van hulp noodzakelijk zijn," aldus de Jeugdautoriteit in zijn quickscan. Als oorzaken voor mogelijke liquiditeitsproblemen worden onder andere (tijdelijk) minder vraag naar hulp genoemd, maar ook beperkingen door de coronamaatregelen en mogelijk verminderde inzetbaarheid van medewerkers door quarantainemaatregelen of ziekteverzuim, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Bij een tweede coronagolf verwacht een overgrote meerderheid van de aanbieders dat de hulp (enigszins) voortgezet kan worden. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat beeldbellen breed ingezet wordt en ook na de coronacrisis ingezet zal blijven worden, eventueel in combinatie met ‘reguliere’ face to face hulp.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Regionaal samenwerken in de jeugdzorg: praktijkervaringen uit Utrecht
Sinds april werken zestien Utrechtse gemeenten bovenregionaal samen op het gebied van specialistische jeugdhulp. Dit doen zij met het samenwerkingsverband Yeph, dat bestaat uit jeugdzorgaanbieders Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo. In een interview op Sociaalweb.nl vertellen Eelco Eerenberg (wethouder gemeente Utrecht) en Lieke van Domburgh (Transformatiemanager bij Yeph) over hun ervaringen met regionaal samenwerken in de Utrechtse jeugdzorg. "Een mooi concreet resultaat van de afgelopen jaren is dat het het aantal kinderen onder de dertien jaar dat op een groep verblijft en niet in een gezin met 75% is gedaald." 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Weeffouten in specialistische jeugdzorg laten zich lastig herstellen'
Peer van de Helm, lector Residentiële Jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, verwacht weinig van  de ‘Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen en de ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.' De wetsvoorstellen, waarvoor deze zomer een internetconsultatie liep, moeten de rechtspositie en de rechtsbescherming van jeugdigen in de specialistische jeugdhulp versterken. In een opiniestuk op Sociaalweb.nl zegt Van de Helm dat hij teleurgesteld is dat er in het wetsvoorstel over de rechtspositie van jongeren, geen verbod op dwangmaatregelen is voorgesteld, maar een ‘nee tenzij.’ Van der Helm:” Daarmee kunnen jongeren niet naar de rechter en is er altijd wel een ‘tenzij’ te bedenken. Weinig koersverandering dus.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Engage the Village:’ kunstproject uit de wereld van pleegzorg
Tot aan de zomer van 2021 reizen kunstenaars van theatercollectief Het Ei het hele land door om verhalen op te halen van pleegkinderen, hun ouders, pleeggezinnen en hun netwerk, en de eigen kinderen van pleegouders. Dit doen zij in het kunstproject 'Engage the Village, een creatief project over de verhalen van veerkracht en hoop uit de wereld van pleegzorg. Tijdens creatieve ‘meet ups,’ worden de verhalen omgezet in liedjes en podcasts. Ook wordt gewerkt aan de productie van de interactieve theatervoorstelling ‘Rumoer om het huis,’ die tijdens de landelijke Week van de Pleegzorg in première gaat. ‘Het plan is een idee van jeugdhulporganisatie Vitree, platform Broedgebied, en theatermaker en pleegouder Charissa Bakema. “Zo brengen we de verhalen dicht bij de samenleving en wordt de wereld van pleegzorg ‘bijzonder gewoon’.”
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
jeugdprofessionals over die ene jongere
Denk niet zwart-wit
“Kimberly vertelde dat ze niet in de toegewezen woning in Rotterdam kon blijven omdat zij en haar vriend eerder lastiggevallen waren in deze buurt. Ik betwijfelde of het waar was, maar al snel werd besloten dat ze elders een appartementje zou krijgen. Haar spulletjes moesten tijdelijk worden opgeslagen totdat die plek vrijkwam. Uit haar netwerk wilde niemand haar meer helpen verhuizen. Ik regelde een aanhanger, huurde een opslagruimte en met een paar man uit de nachtopvang verhuisden we de boel. Kimberly vond het heel speciaal dat ik dit voor haar deed. Sinds die dag vertrouwde ze me.”

Dat vertelt Nely Barendregt, begeleider van tienermoeders bij Timon in Rotterdam, over Kimberly, die als zeventienjarige met haar dochtertje van twee op een van de locaties van Timon in Rotterdam kwam wonen.

Het verhaal van Nely en Kimberly komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
 
Bijeenkomsten
 
online
Conferentie 'Voorkomen daderschap, vroeg ingrijpen loont!'
Het belang van vroegtijdig ingrijpen en het inzetten van effectieve interventies om risicogedrag te voorkomen én een positieve ontwikkeling te stimuleren staan centraal tijdens de online conferentie ‘Voorkomen daderschap, vroeg ingrijpen loont’ op 30 september. De conferentie is georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en is bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, politie, rechterlijke macht, OM en de rijksoverheid. Tijdens de conferentie gaat minister Sander Dekker (rechtsbescherming) in gesprek met onder meer neuropsycholoog Erik Scherder, hoogleraar Geert-Jan Stams, burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven en met jongeren, professionals en ervaringsdeskundigen.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
nieuwegein, 7 oktober
Workshop ‘De kracht van waardering’
Oprechte waardering, begrip en gezien worden verhogen het werkplezier en stimuleren om het beste uit jezelf te halen. Speciaal voor medewerkers die vallen onder de cao Jeugdzorg organiseert FCB op 7 oktober de  workshop ‘De kracht van waardering.' Jeugdzorgprofessionals die zichzelf en hun collega’s meer waardering gunnen kunnen zich aanmelden voor de workshop van Lucas Swennen van het HappinessBureau. Deelnemers krijgen tijdens de gratis bijeenkomst tips en voorbeelden die direct op het werk kunnen worden toegepast. Het maximale aantal deelnemers is vijftig.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
interview
“Je kunt niet met de deur in huis vallen”
"Je kunt nu eenmaal niet met de deur in huis vallen, je moet elkaar eerst begrijpen. Die verbinding is een belangrijke succesfactor in de hulp. Continuïteit en samenwerking is daarin van cruciaal belang." Dat zegt Susanne Bidlot, jeugbeschermer bij Bureau Jeugdzorg Limburg in een interview met BPSW, de beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk. Bidlot vertelt over de leuke, maar soms ook lastige uitdagingen in het werk van jeugdbeschermers en over haar deelname aan de leergang Ambassadeurs Jeugd. 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd