Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2020    |    nummer 272 
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Prinsjesdag: ’Geen pleisters plakken, maar structurele oplossingen nodig’
Jeugdzorg Nederland vindt het terecht dat de gemeenten ook in 2022 extra geld voor jeugdzorg krijgen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan om, net als de afgelopen jaren, ‘eenmalig’ 300 miljoen euro extra vrij te maken. Jeugdzorg Nederland wil wel graag af van de eenmalige oplossingen. “Het blijft op deze manier pleisters plakken”, aldus Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland. “De minister schuift een structurele oplossing voor de financiële problemen door naar het volgend kabinet. Gemeenten bezuinigen door zonder dat ze precies kijken naar wat cruciale hulp is en wat niet. Ondertussen hebben jeugdzorgaanbieders steeds meer moeite het hoofd boven water te houden, lopen jeugdzorgprofessionals op hun laatste benen en zijn kwetsbare gezinnen en jongeren uiteindelijk de dupe.” Binnenlands Bestuur meldt dat ook de VNG vindt dat er een structurele oplossing moet komen, en dat er met het nieuwe kabinet afspraken gemaakt moeten worden, om de eenmalige tegemoetkoming om te zetten in structurele financiële stabiliteit.
 
Lees meer  >>
 
Column
 
Regionale samenwerking: regel het nog een keer, maar nu goed
“Het jeugdstelsel moet in één keer goed gerepareerd worden. Geen emmertjes meer onder de plekken waar het lekt, maar een structurele oplossing voor alle grote knelpunten.” Dat zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland in een opiniestuk in het magazine van Sociaalweb over regionale samenwerking in de jeugdzorg. Hij reageert in zijn artikel op het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen'  waarvoor deze zomer een internetconsultatie liep. Spigt vindt het wetsvoorstel een stap in de goede richting, maar pleit voor een met spoed beter werkend stelsel. Spigt: "Het ‘succes’ van deze wet staat of valt voor een deel bij de uitwerking in AMvB’s en regelingen, en opnieuw voor een deel bij de goodwill van gemeenten om het grotere belang, dat van een goed werkend stelsel voor jeugdhulp aan kwetsbare gezinnen en jeugdigen, te laten prevaleren boven politiek-bestuurlijke waarheden. Het risico is groot dat er op deze manier toch weer een lappendeken aan regeltjes en regelingen ontstaat en dat we nog jaren bezig blijven met gaten dichten, terwijl het dak onverminderd lek blijft. Laten we daarom niet dezelfde fout maken als in 2015 en het ditmaal wel in één keer goed doen."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
BGZJ: wetsvoorstel rechtspositie jongeren onvoldoende
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden dat de ‘Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen’ niet of nauwelijks bijdraagt aan het beoogde doel om de positie van jongeren te versterken. De BGZJ adviseert om de wet in deze vorm niet naar de Tweede Kamer te sturen. In plaats daarvan is volgens de branches een nieuw voorstel nodig waarbij de Jeugdwet zoveel mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de 'Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg' (Wvggz) en de 'Wet Zorg en Dwang' (Wzd). Daarmee wordt de rechtspositie van alle jongeren die onvrijwillige zorg krijgen opgelegd, hetzelfde.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Luister naar kinderen en jongeren in coronatijd
Kinderen en jongeren voelen zich niet gehoord bij de beslissingen die over hen worden genomen rondom de coronamaatregelen. Dat vinden zij onrechtvaardig. Kinderen, jongeren en jongerenorganisaties delen in een statement hoe de maatregelen hun leven veranderen en waar zij zich zorgen over maken. Ook geven zij adviezen aan iedereen die met jeugd te maken heeft. Het statement is ondertekend door een groot aantal samenwerkende organisaties waaronder Save the Children, JongWijs, Jeugdwelzijnsberaad, ExpEx, en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vernieuwde website Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein
De website van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is vernieuwd. De Vindplaats Inkoop Sociaal Domein is in een nieuw jasje gestoken en alle informatie is gerangschikt op onderwerp. Gemeenten én aanbieders kunnen hier terecht voor onder andere handreikingen, factsheets, praktijkverhalen met voorbeelddocumenten en opleidingen. Ook is de zoekfunctie uitgebreid en kunnen gemeenten en zorgaanbieders nu via de website bij de helpdesk terecht voor persoonlijk advies. 
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
Jeugdzorgprofessionals over die ene jongere
Alle kleuren van de regenboog
“Hamza ging voor zichzelf vechten. De kracht die in zijn opstandigheid zat, zette hij voortaan in om zijn eigen leven vorm te geven. Als jongeren achttien jaar worden, moeten ze weg bij ons. In Tilburg had hij recht op huisvesting. Maar in Tilburg zou hij nooit zichzelf kunnen zijn, vreesde hij. Hij was bekend bij teveel jongeren en zou als moslim nooit kunnen uitkomen voor zijn geaardheid.” Dat vertelt Rudy van Gorkum, begeleider alleenstaande minderjarige vluchtelingen bij Sterk Huis Midden Nederland over Hamza, een gevluchte jongere die nieuw was in zijn groep.

Het verhaal van Rudy en Hamza komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Boek
Circulaire zorg: Een nieuwe kijk op de jeugdhulpverlening
Bij circulaire zorg vormen het (h)erkennen en positioneren van natuurlijke hulpbronnen en handelen met het oog op de volgende generatie de pijlers. Het idee van een circulaire zorg gaat ‘hand in hand’ met het mentorsysteem van de JIM-aanpak, en is de basis voor het nieuwe boek van Levi van Dam en Suzanne de Ruig. Dinsdag werd het boek gepresenteerd.

Voor Levi van Dam en Suzanne de Ruig, oprichters van Stichting JIM (Jouw Ingebrachte Mentor), is circulaire zorg de opvolger van de JIM-aanpak. Het boek laat zien waar JIM nu staat en welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe kijk op de jeugdhulpverlening. In het boek worden praktische handvatten gegeven voor alle mensen die met JIM (gaan) werken, van begeleider of therapeut tot wethouder of manager, aangevuld met verhalen uit de praktijk van 19 auteurs. Het boek bevat ook een actueel overzicht van nieuwe inzichten die door de verbreding en ontwikkeling van JIM zijn ontstaan.

Op 13 oktober organiseren Levi van Dam en Suzanne de Ruig een denksessie over circulaire zorg, voor iedereen die er meer over wil weten of mee wil denken over betere en duurzamere zorg voor de jeugd in Nederland.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd