Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2020    |    nummer 271
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
BGZJ voorzichtig positief over wetsvoorstel Jeugd
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn positief over de stap die met het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ gezet wordt naar een beter jeugdstelsel. Die stap is volgens de jeugdbranches hard nodig om de knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet op te lossen. Tegelijkertijd houdt de BGZJ zorgen. Voorzitter Hans Spigt: ”De Memorie van Toelichting geeft een vrij volledige opsomming van de knelpunten, maar die worden vervolgens niet allemaal aangepakt met dit voorstel. Deels omdat ze niet binnen het bereik van dit voorstel vallen en deels omdat verwezen wordt naar nader uit te werken Algemene maatregelen van bestuur (Amvb’s) en ministeriële regelingen. We zullen dus scherp blijven op de uitwerking.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Wetsvoorstel Jeugd kent voor -en tegenstanders
Waar de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) vinden dat het wetsvoorstel niet ver genoeg gaat, stellen enkele jeugdhulpregio’s en samenwerkende gemeenten, in navolging van de VNG, dat de nieuwe wet overbodig is en te veel ingrijpt op de ‘gemeentelijke beleidsvrijheid’. Ook Divosa stelt dat het inperken van beleidsvrijheid en het ingrijpen in de lerende uitvoeringspraktijk van gemeenten onwenselijk is. Er zijn 156 reacties op de internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ binnengekomen. In Binnenlands Bestuur reageren voor -en tegenstanders op het wetsvoorstel.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdhulpaanbieders bezorgd over mogelijk tweede coronagolf
Veel jeugdhulpaanbieders maken zich zorgen over de gevolgen van een eventuele tweede coronagolf. Dat blijkt uit de Sectorrapportage Jeugd van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de gevolgen van de coronacrisis voor de jeugdhulp. De ondervraagde jeugdhulpaanbieders maken zich niet alleen zorgen over kwetsbare kinderen en gezinnen die uit beeld raken, maar ook over het ontstaan van onveilige thuissituaties, de beschikbaarheid van personeel en de financiën, zo meldt Binnenlands Bestuur. Uit het onderzoek blijkt ook dat jeugdhulpaanbieders "in staat waren snel te schakelen naar andere manieren van hulpverlening die een goede aanvulling zijn op bestaande werkwijzen en soms ook efficiënter of beter passend voor specifieke doelgroepen," aldus IGJ.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Luistertip
Podcasts NJi: ‘Leven en werken met het coronavirus’ 
Ook in een serie podcasts aandacht voor de gevolgen van het coronavirus voor de jeugdhulp. In de serie van 12 podcasts van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vertellen verschillende professionals uit het jeugdveld over hun ervaringen en nieuwe inzichten. De eerste twee afleveringen zijn nu te beluisteren. Het idee van de podcasts kwam tot stand mede dankzij Jeugdzorg Nederland die in mei leden interviewde over de ‘anderhalvemetersamenleving voor jeugdzorg.’ 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Open je wereld tijdens de Week van de Pleegzorg 2020 
Op woensdag 28 oktober is de aftrap van de zesde Week van de Pleegzorg met een nieuwe campagneactie ‘Open je wereld.nu’. Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, wil met de actieweek die tot en met 4 november is, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Er staan die week veel verschillende activiteiten op de agenda in samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten. Gemeenten kunnen hun activiteit(en) sturen naar info@pleegzorg.nl. Een overzicht van alle activiteiten is in oktober te zien op de actiewebsite.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
jeugdprofessionals over die ene jongere
Kleine man, kom maar
“Door die puurheid wilde ik dat hij op een goede plek terecht zou komen, een plek waarbij ik het vertrouwen had dat ze hem echt gingen zien. We brachten zijn steunfiguren in kaart: zijn therapeut, zijn pleegmoeder, zijn moeder en ik. Vier vrouwen had hij om zich heen. Samen hebben we gekeken wat hij nodig zou hebben om in een gezinsachtige setting te kunnen leven. Uiteindelijk hebben we die goeie plek gevonden. Een gezinshuis, een mooie grote boerderij en bij ontzettend lieve mensen met veel ervaring in dit werk."

Het verhaal van Natasja en Lucien komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
JEPzine: Professionele oordeelsvorming
Hoe vorm je een professioneel oordeel over radicalisering en extremisme bij jongeren? Daarover gaat het nieuwste JEPzine. In het magazine van Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) komen verschillende professionals en deskundigen aan het woord over praktijkervaringen met het beoordelen van situaties rond jongeren waarin mogelijk sprake is van radicalisering. Het magazine biedt professionals concrete handvatten en methoden die helpen om een gefundeerde mening te vormen over ingewikkelde situaties waarvoor geen eenduidige antwoorden en oplossingen zijn.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd