Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2020    |    nummer 270
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Fundament jeugdzorg wankelt
Zorgwekkende berichten gisteren over de Nederlandse zorgsector. EY stelt in de jaarlijkse barometer Nederlandse Gezondheidszorg dat instellingen door de coronacrisis een forse financiële klap kunnen verwachten. De situatie van de grote jeugdzorginstellingen is nu al zorgelijk, zo laat de barometer zien. Dat is slecht voor de hele jeugdzorg zegt Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, in een column. “Want juist die grote instellingen vormen het fundament van het stelsel."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
’VNG moet stoppen met herverdeling Gemeentefonds’
Een groot aantal gemeenten wil niet dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) akkoord gaat met de herverdeling van het gemeentefonds, als daar geen extra rijksgeld voor het sociaal domein bij komt. Initiatiefnemer voor de resolutie, wethouder Beemsterboer van de gemeente Schagen, wil de resolutie samen met zo’n veertig gemeenten in stemming brengen op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 september, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Volgens Beemsterboer hebben alle gemeenten moeite met de financiering van jeugdzorg en de WMO sinds de decentralisatie en zijn de door het rijk beschikbaar gestelde extra middelen voor de jeugd na 2021 niet meer beschikbaar. De middelen voor Jeugd, maar ook voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten volgens de indieners van de resolutie "in balans zijn met de opdracht."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
The Unforgettables en Het Vergeten Kind opnieuw in gesprek met minister De Jonge 
Wat hebben het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) sinds februari gedaan met de aanbevelingen om de continuïteit en stabiliteit voor kinderen in de jeugdzorg te borgen? Dat was de belangrijkste vraag tijdens de vervolgbijeenkomst vorige week met jongerenraad The Unforgettables van stichting Het Vergeten Kind, minister Hugo de Jonge (VWS), de VNG en BGZJ. Afgesproken is dat Het Vergeten Kind én de Unforgettables deelnemen aan bijeenkomsten in de zorgregio’s. Daar worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en kan het stoppen van het doorverhuizen worden opgenomen als afspraak tussen de partijen. Ook onderschrijven VWS, VNG en BGZJ het belang van een informele mentor voor jongeren.
 
Lees meer  >>
 
Publicaties
 
onderzoeksrapport 'de stem van pleegkinderen'
'Blij' en 'gewoon'
'Blij' en 'gewoon'. Zo voelen de meeste pleegkinderen zich die deelnamen aan het onderzoek 'De stem van pleegkinderen', dat in opdracht van jeugdzorgorganisatie entrea lindenhout is uitgevoerd. In het onderzoek stonden vragen als 'hoe beleven pleegkinderen de bijzondere situatie ‘pleegkind’ te zijn en welke behoeften hebben zij centraal. Het onderzoeksrapport ‘De Stem van pleegkinderen’ is op 1 september overhandigd aan Pleegzorg Nederland en stichting Kinderpostzegels. John Goessens, manager zorg en initiatiefnemer van het onderzoek: “Bij eerder pleegzorg-onderzoek is vooral het perspectief van volwassenen ten opzichte van de pleegzorg in beeld gebracht: van de ouders, pleegouders en hulpverleners. Maar het is belangrijk juist de woorden van de kinderen zelf te verzamelen, en te gebruiken om de beleving van pleegkinderen goed te kunnen begrijpen. En om hiermee de pleegzorg nog beter te kunnen maken. Voor de kinderen, maar ook voor hun ouders en de pleegouders.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kamervragen over tekort aan jeugdzorgmedewerkers
De Kamerfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de ‘schrikbarende’ daling van het aantal mensen dat in de jeugdzorg wil werken. Lisa Westerveld wil van minister De Jonge (VWS) weten hoe hij gaat voorkomen dat kinderen de dupe worden van het personeelstekort en hoe hij wil voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Uit recente CBS-cijfers blijkt dat er in het afgelopen jaar sprake is van een forse afname in de jeugdzorgsector. Westerveld heeft er op de dag dat FNV en 250 jeugdzorgmedewerkers in Den Haag actie voerden voor een beter jeugdzorgstelsel, Kamervragen over gesteld.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Website Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd live
De website van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) is live. Op bgzj.nl staan de gezamenlijke ambities, projecten, bijeenkomsten en standpunten van de BGZJ. Ook zijn er video’s en blogs te zien van toonaangevende professionals die met StroomOP de jeugdhulp steeds beter proberen te maken. Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicapten Nederland (VNG) en de Vereniging voor Orthopedische Behandelcentra (VOBC) zetten zich in het samenwerkingsverband BGZJ al een aantal jaren actief in om de zorg voor de jeugd steeds beter te maken. Integraal, over de domeinen heen en vanuit de verschillende vakgebieden. 
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
jeugdprofessionals over die ene jongere
Van de bodem naar de top
“Ik ben je mentor Nicky, aangenaam”, stelde ik mezelf voor. “Niet aangenaam voor mij”, antwoordde ze. “Dit is een leukerdje, daar ga ik nog wat mee beleven”, dacht ik direct. Natasja kwam letterlijk en figuurlijk over als een stevig meisje. Op een leuke, brutale manier was ze assertief. En ze had humor. Met dit soort jongeren werk ik graag. Dat vertelt Nicky Berkhout over Natasja toen zij in 2004 pedagogisch medewerker was op een leefgroep bij Kenter Jeugdhulp. Natasja was zestien jaar en woonde daar.

Het verhaal van Nicky en Natasja komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
5 okt
Ochtend van de scheiding
Digitale ochtend o.l.v. Andre Rouvoet over inhoud en voortgang van het programma Scheiden zonder Schade. Lees meer
5 okt t/m 
9 okt
Week van de Medezeggenschap
Allereerste week van de medezeggenschap boordevol inspiratie, ontmoetingen en meer rondom het thema medezeggenschap. Ook in de jeugdzorg. Lees meer
28 okt t/m 4 nov
Week van de Pleegzorg
Actieweek met verschillende activiteiten in samenwerking met gemeenten en speciale activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten en aandacht voor het tekort aan pleegouders. Lees meer
 
versterkt de zorg voor jeugd