Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2020    |    nummer 269
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Ruim 100 gemeenten luiden noodklok over financiën
Meer dan honderd gemeenten roepen de Tweede Kamer op om te komen met structurele financiële oplossingen. De gemeenten willen er structureel twee miljard euro bij: een miljard om de tekorten in de Wmo en jeugdzorg te dekken en een miljard opschalingskorting. Die korting moet volgens de gemeenten worden geschrapt, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Ook het IPO, de koepelorganisatie van de twaalf provincies in Nederland, zegt in een uitzending van BNR dat de financiële situatie op veel plekken onder druk staat. Ter gelegenheid van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de gemeentefinanciën vandaag, heeft het initiatief #gemeenteninnood filmpjes opgenomen waarin gemeenten de problematiek aankaarten. De (71) filmpjes werden voorafgaand aan het AO op een groot scherm naast het Kamergebouw vertoond.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Werkgevers in de zorg willen duidelijk kader coronabonus 
Over de uitbetaling van de coronabonus van 1000 euro netto voor medewerkers in de zorg is nog veel discussie. Minister De Jonge wil dat werkgevers bepalen wie het geld krijgt, maar die vinden dat het ministerie dat moet doen. Ze zijn kritisch op de minister omdat duidelijke kaders voor de uitvoering van de uitkering van de bonus ontbreken, zo schrijft NOS. Jeugdzorg Nederland sluit zich daarbij aan. Het ministerie zegt in een reactie dat "de precieze afbakeningscriteria deze zomer nader worden uitgewerkt met werkgevers."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nieuwe handreiking: 'Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant'
Voor gemeenten en zorgaanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein, is de nieuwe handreiking ‘Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant’ opgesteld. De handreiking, gemaakt door het Ketenbureau i-sociaal domein, biedt een overzicht van de belangrijkste keuzes voor het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van die keuzes voor de uitvoering. Onderscheidende kenmerken van de taakgerichte uitvoeringsvariant zijn bekostiging en verantwoording op het niveau van een taak in plaats van het niveau van zorg en ondersteuning aan een individuele cliënt. Volgens het Ketenbureau is goede begeleiding in het ontwikkelproces naar taakgericht werken essentieel en is de handreiking een volgende stap in die ontwikkeling.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Screening op scholen kan zelfdoding onder jongeren voorkomen
Zelfdoding onder jongeren kan voorkomen worden als alle scholieren in Nederland zo snel mogelijk worden gescreend op depressiviteit en suïcidaliteit. Daan Cremers, onderzoeker en klinisch psycholoog bij 113 Zelfmoordpreventie zegt in NRC dat de zogeheten STORM-aanpak in Brabant effect heeft gehad. Tien procent van alle tweedejaars middelbare scholieren in de regio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant die vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn onderzocht op depressiviteit en suïcidaliteit, had depressieve klachten. Zo'n honderd jongeren volgden daarop een preventietraining. Cremers: “Door de STORM-aanpak (Strong Teens and Resilient Minds) worden het positieve zelfbeeld, de veerkracht en weerbaarheid van jongeren ontwikkeld. Dat zorgt onder meer voor minder kans op herhaling op latere leeftijd." 
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Denk en doe mee met aanpak ‘Toekomstgericht Werken’ 
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) willen de aanpak ‘Toekomstgericht Werken’ voor jongeren in een kwetsbare positie op weg naar volwassenheid doorontwikkelen. Zij roepen beleidsadviseurs en professionals die al werken aan een toekomstgerichte, integrale en doorlopende ondersteuning op, mee te denken hoe de aanpak ‘Toekomstgericht Werken’ hen en de regiopartners kan helpen de positie voor kwetsbare jongeren te verbeteren. Ook worden partijen in het veld, die al stappen hebben gezet in toekomstgerichte, integrale en doorlopende ondersteuning van jongeren, opgeroepen zich in september in te schrijven voor deelname aan de aanpak Toekomstgericht Werken.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
11 september
Focus op veerkracht
Hoe blijf je in balans ondanks een volle caseload, regeldruk en onzekerheid door corona en welke invloed kun je zelf actief uitoefenen op je eigen veerkracht? Die vragen staan centraal in een training volgens de methode ‘FOCUS op veerkracht’. De training wordt gegeven door Ronald Huttinga, trainer en uitvoerend jeugdzorgprofessional. Hij ontwikkelde de methode ‘FOCUS op veerkracht’ om anders om te gaan met werkstress. De training wordt georganiseerd door Jeugdzorg werkt!, een platform waarin FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en Jeugdzorg Nederland samenwerken aan een sterke branche en is bedoeld voor iedereen die onder de cao Jeugdzorg valt, maar vooral gericht op jeugdzorgprofessionals. De training bestaat uit vier dagdelen en begint op 11 september. Inschrijven voor de gratis training is vanaf nu mogelijk.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Nieuwsbrief 'Samenbouwen aan pleegzorg.nl'
Op de hoogte blijven van de bouw van het nieuwe online platform pleegzorg.nl? Dat kan nu ook via de nieuwsbrief ‘Samen bouwen aan pleegzorg.nl’. De eerste editie van de nieuwsbrief verscheen deze week en bevat onder andere nieuws over de start van de bouw en een gids met leeractiviteiten voor pleegouders. Belangstellenden die de ontwikkelingen van het platform pleegzorg.nl en andere resultaten uit het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ willen volgen, kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden.
 
Lees meer  >>
  Dit is de laatste Nieuwsflits voor de zomervakantie. Vanaf 3 september verschijnt de Nieuwsflits weer elke donderdag.
versterkt de zorg voor jeugd