Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2020    |    nummer 268
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Minister zet stelselwijziging door ondanks kritische Kamer
Diverse partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch op de plannen van minister De Jonge om de regionale samenwerking tussen gemeenten bij jeugdzorg wettelijk vast te leggen. Dat bleek tijdens het algemeen overleg Jeugd dinsdagavond. De minister houdt desondanks vast aan zijn plannen: ‘Na vijf jaar decentralisatie kunnen we concluderen dat het niet vanzelf goedkomt. We moeten het jeugdzorgstelsel van betere waarborgen voorzien.’ Zowel de voorgenomen wetswijzigingen als het onderzoek naar de benodigde financiële middelen laten nog even op zich wachten, waardoor definitieve besluitvorming pas na de verkiezingen en onder een volgend kabinet te verwachten valt.
 
Lees meer  >>
 
Column
 
'Ik ben daar'
Ambassadeur Jeugd Kevin Scholte schreef vorig jaar het gedicht ‘Ik ben daar’ over het werken in de gesloten jeugdzorg. Vervolgens schreef hij diverse blogs onder dezelfde titel. Nu heeft Kevin armbandjes laten maken met '#ikbendaar', te dragen door iedereen die ook wil gaan voor betere jeugdhulp. Voorzitter Hans Spigt van Jeugdzorg Nederland schreef er een column over:"Ik vind het een prachtige actie en dus draag ik de '#ikbendaar'-armband graag!"
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Ollongren: ‘Te vroeg voor blijvend extra middelen gemeenten’
Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren, vindt het nog ‘te vroeg’ om blijvend extra middelen in te zetten om de tekorten in het sociaal domein aan te pakken en de coronacrisis te ‘bezweren’, zo meldt Binnenlands Bestuur. Ollongren zegt dat ze nog niet weet hoe die problemen zich gaan ontwikkelen en wijst gemeenten op hun eigen rol in de kostenbeheersing. Signalen van meerdere partijen die aan de bel trokken hebben Ollongren bereikt, maar die wil de uitkomsten van overleggen en onderzoeken afwachten. Half juli zou duidelijk moeten zijn wat de impact van de corona-aanpak heeft betekend voor overheden in de eerste helft van het jaar.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorg krijgt tot 31 december vergoeding meerkosten corona
De meerkosten die jeugdzorgaanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen worden tot 31 december vergoed. Dat volgt uit eerder gemaakte afspraken tussen de VNG en VWS. Meerkosten zijn directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen voort te zetten en die onder normale omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden, zoals kosten voor beschermingsmiddelen of kosten voor extra inhuur van locaties. De jeugdbranches pleitten er in een brief aan VWS en de VNG al eerder voor om de coronamaatregelen voor de continuïteit en financiering van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020.
 
Lees meer  >>
 
Webinar
 
Online ZOOMerschool 2020
Deze zomer organiseert het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) een ZOOMerschool. In juli en augustus komen in elf online bijeenkomsten diverse onderwerpen aan bod, waaronder toekomstgericht werken, preventief jeugdbeleid en leren van complexe casuïstiek. De online bijeenkomsten zijn bedoeld om te inspireren en te leren van en met vakgenoten van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen. Iedereen die betrokken of geïnteresseerd is in het vormgeven van een zo gelukkig mogelijke jeugd voor alle kinderen in Nederland kan deelnemen.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Blog
‘Ontwikkel netwerkjeugdhulp: van verknipt naar verknoopt’
“Laten we voor grote doelen gaan voor kinderen en gezinnen, duurzaam vooruit in kleine stappen, steeds beter, van verknipt naar verknoopt.” Dat stellen Peter Dijkshoorn, Landelijk ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd, Monika Scholten, programmaleider StroomOP en K-EET, en Arno Popma, voorzitter kinder- en jeugdpsychiatie NVP. In een blog op Skipr.nl reageren zij op de impuls van 26 miljoen euro van minister Hugo de Jonge, voor de realisatie van expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek en voor K-EET, de landelijke ketenaanpak voor eetstoornissen. Dijkshoorn, Scholten en Popma geven de minister en de bovenregio’s onder andere mee dat bovenregionale expertisecentra alleen het tij kunnen keren als er écht wordt geïnvesteerd in inhoudelijke expertisenetwerken en in de mensen die de hulp verlenen. “We hebben nu de kans om met de jeugdhulp de ontwikkelstap te zetten van een verknipt systeem naar effectieve netwerken waarin de bestaande kennis vanuit de wetenschap, ervaring van gezinnen én ervaring van professionals samen wordt gebracht,” aldus Dijkshoorn, Scholten en Popma.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
kijktip
Serie vlogs voor ouders van seksueel misbruikte kinderen 
Wat kun je als ouder of verzorger doen als bekend wordt dat je kind seksueel misbruikt is? Waarom zou je wel of niet aangifte doen? En hoe krijg je als vader of moeder weer grip op je leven? Deze vragen komen aan bod in een serie vlogs voor ouders van kinderen die seksueel misbruikt zijn. De vlogs zijn gemaakt door Richard Korver, slachtoffer-advocaat en voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers LANGZS, en Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. Bicanic: “Als uitkomt dat jouw zoon of dochter seksueel misbruikt is, heb je als ouder het gevoel dat de grond onder je voeten wegvalt. Met de filmpjes willen Richard Korver en ik aan ouders uitleggen dat hun gedachten en gevoelens normaal zijn, geven we advies over wat kinderen nodig hebben van hun ouders en geven we informatie over hoe het juridische traject verloopt.”
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd