Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2020    |    nummer 267
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Brandbrief jeugdbranches aan Tweede Kamer
De gezamenlijke jeugdbranches steunen de plannen van de ministers De Jonge en Dekker om de Jeugdwet aan te passen en zo het stelsel beter te laten werken, maar vinden dat er nog wel een schepje bovenop mag. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten zij voor hardere afspraken over regionale en bovenregionale samenwerking, eenduidige afspraken rond financiering en verantwoording en een veel stevigere positie voor de Jeugdautoriteit als ‘scheidsrechter’ in het stelsel. Ook maken ze zich zorgen over het abrupt stopzetten van de afspraken over financiering van zorg in coronatijd per 1 juli. De brief gaat ook in op de financiële tekorten bij gemeenten, de zorgen van de Inspectie over kleine aanbieders die niet aan de kwaliteitseisen voldoen en het pleidooi van de jeugdbeschermingsorganisaties voor één landelijk tarief.
 
Lees meer  >>
 
Column
 
Betere jeugdbescherming met een landelijk tarief
De wijze waarop jeugdbeschermers hun werk doen, mag niet afhankelijk zijn van de ‘toevallige’ financiële situatie van de gemeenten in de betreffende regio. De gecertificeerde instellingen moeten aan zeer strikte eisen voldoen, die in het hele land hetzelfde zijn. Astrid Rotering en Arina Kruithof, beiden bestuurslid van Jeugdzorg Nederland en bestuurder van een jeugdbeschermingsorganisatie, pleiten voor één landelijk tarief met één verantwoordingskader, zodat de gecertificeerde instellingen kunnen doen waar ze voor zijn: het beschermen van kinderen in het hele land onder dezelfde condities.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdzorg ‘overspoeld’ door vechtscheidingen 
Vechtscheidingen spelen in veel zaken bij jeugdzorginstellingen een rol. In de regio’s Zeeland en Brabant heeft 70 procent van de dossiers bij jeugdzorg met een vechtscheiding te maken. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio (KRO-NCRV), zo meldt NPORadio1. Bij Jeugdbescherming west, een instelling die o.a. in Den Haag en Dordrecht actief is, merken ze ook dat het aantal vechtscheidingsdossiers groeit. Cora Bakker, gedragsdeskundige bij Jeugdbescherming west: ”In een aantal regio’s waar wij actief zijn, gaat het om vijftig tot zestig procent van de zaken. Het is moeilijk om er met die ouders uit te komen.” In een uitzending van Spraakmakers vertellen deskundigen dat er onvoldoende middelen zijn om de nadelige gevolgen van een vechtscheiding aan te pakken, waardoor zaken vaak jarenlang door blijven slepen. Ook blijkt uit onderzoeken van de Raad voor Kinderbescherming dat bij één of allebei de ouders vaak sprake is van gedragsproblematiek, waardoor bijvoorbeeld een omgangsregeling niet van de grond komt. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Actie:‘Stop de lokale bezuinigingen’
Marinka Mulder, wethouder financiën in Renkum, is de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart. Op de website ‘stoplokalebezuinigingen.nl’ roept Mulder gemeenten en sectoren die last hebben van de bezuinigingen op, om in aanloop naar het Kamerdebat van 2 juli, duidelijk te maken wat gemeentelijke bezuinigingen voor concrete gevolgen hebben. De actie is volgens Mulder een aanvulling op de vele brandbrieven waarin diverse gemeenten en regio’s pleiten voor meer rijksgeld, schrijft Binnenlands Bestuur. Mulder stelt dat de financiële situatie in veel gemeenten onhoudbaar is en de slagkracht van gemeenten steeds kleiner. Zij vindt dat het rijk gemeenten voldoende geld moet geven voor de jeugdzorg, de Wmo en de begeleiding naar werk.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Coronaposter’ Jeugdwelzijnsberaad over impact corona op jongeren in jeugdhulp 
Welke impact heeft de coronacrisis op jongeren in de jeugdhulp? Dat is te zien op de ‘coronaposter’ van het JeugdWelzijnsBeraad. Het jongerenbestuur van het JeugdWelzijnsberaad maakte de poster aan de hand van een poll waaraan ruim 100 jongeren meededen. Uit de poll bleek dat jongeren veel rust ervaren omdat er geen druk is vanuit de maatschappij en omdat school, toetsen en afspraken wegvallen. Pijnpunt vormen de bezoekregelingen, waarbij vaak slechts een ouder mag langskomen. Dit zorgt voor loyaliteitsproblemen, met name bij jongeren met gescheiden ouders. Het jongerenbestuur geeft als aanbeveling voor jeugdhulporganisaties mee dat jongeren graag meepraten over bezoekregelingen, 1,5 meter jeugdhulp en vrijetijdsbesteding in coronatijd. “Betrek ons vanaf het begin bij het maken van corona beleid. Wij spreken uit ervaring en weten dus hoe het werkt,” aldus het jongerenbestuur.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Pilot voor slimmere jeugdzorg op scholen in Hengelo, Borne en Hof van Twente
Op zeven scholen voor speciaal onderwijs in de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente start komend schooljaar een pilot, waarin jeugdzorg voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden. Ouders moeten nu alles via de gemeente regelen, maar vanaf volgend schooljaar kan dat via school. Die aanpak moet de hulpvraag versimpelen, zo meldt RTV Utrecht. De gemeenten benadrukken dat de verbetering van de jeugdzorg voor leerlingen voorop staat, maar de pilot kan ook leiden tot een besparing van de kosten die worden gemaakt voor jeugdzorg. Hoeveel er bespaard kan worden, durft Claudio Bruggink, wethouder in Hengelo, niet te zeggen. Dat moet volgens Bruggink na afloop van de pilot, die zo'n anderhalf jaar gaat duren, duidelijk worden.
 
Lees meer  >>
 
Webinar
 
6 juli
JB-Café: Jeugdbescherming in Nederland in vergelijking met andere landen
Welke buitenlandse trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugd, jeugdzorg en jeugdbeleid kunnen belangrijk zijn voor binnenlands gebruik? Daarover vertelt Caroline Vink, adviseur bij het NJi en expert internationaal jeugdbeleid, in het tweede digitale JB-Café. Vink adviseert overheden, onderzoekers en organisaties over internationale ontwikkelingen op het gebied van jeugd, jeugdzorg en jeugdbeleid en vertaalt werkzame oplossingen naar de Nederlandse situatie. Het JB-Café is bedoeld voor gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs en branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties en wordt georganiseerd door het landelijk projectteam pilots jeugdbeschermingsketen, samen met stakeholders uit het veld.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd