Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2020    |    nummer 265
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdbranches: corona-maatregelen sociaal domein ook na 1 juli nodig
De gezamenlijke jeugdbranches zijn onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) schrijven in een brief aan VWS en VNG: ‘Terwijl een aantal coronamaatregelen geleidelijk wordt versoepeld, geeft men hiermee een signaal alsof het na 1 juli in het sociaal domein weer ‘business as usual’ is: dat lijkt ons niet wenselijk’. De branches pleiten ervoor om de coronamaatregelen voor de continuïteit en financiering van het sociaal domein te verlengen tot en met 31 december 2020, zoals dat ook voor de langdurige zorg is geregeld.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vraaguitval jeugd baart gemeenten zorgen
In Amersfoort en de regio Haaglanden maken de wethouders Jeugd zich zorgen over vraaguitval als gevolg van de coronacrisis. Uit een eerste enquête onder aanbieders in de regio Haaglanden naar de impact van corona, blijkt dat na een aanvankelijke terugloop het aantal ondersteuningsvragen weer is gestegen, maar geven aanbieders aan dat de ernst of complexiteit van de problematiek is toegenomen. “In Amersfoort is sprake van een zorguitval van ‘tientallen procenten’, aldus wethouder Jeugd Cees van Eijk. Dat is deels veroorzaakt omdat de toegang tot hulp zeker in het begin minder was. Ik maak me daar grote zorgen over.” In Binnenlands Bestuur is te lezen hoe de jeugdhulpregio’s Haaglanden, Groningen en Amersfoort ‘alles op alles’ hebben gezet om de continuïteit van zorg te borgen na de start van de intelligente lockdown en welke positieve effecten en zorgen zij ervaren. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Stoppen met vermijdbaar tijdschrijven
Tijdschrijven blijkt de grootste ergernis te zijn onder jeugdzorgwerkers als het gaat om overbodige administratieve handelingen. Tijdens de landelijke ‘schrapweek’ in februari van dit jaar hebben Jeugdzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vakbond FNV (mede namens CNV) onder leiding van de speciaal adviseur administratieve lasten Rita Verdonk, afgesproken dat de vijf partijen alles in het werk gaan stellen om te stoppen met vermijdbaar tijdschrijven in de jeugdzorg. Daarmee moeten de administratieve lasten voor werknemers, werkgevers en gemeenten worden teruggedrongen. De afspraken zijn nu uitgewerkt in een convenant, dat op donderdag 11 juni door de partijen ondertekend wordt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Samen jeugdhulp inkopen met minder gemeenten
Tien gemeenten in de Peel en Dommelvallei gaan definitief samen jeugdhulp inkopen onder de naam ’Een 10 voor de jeugd.’ Voorheen gebeurde dat nog met 21 gemeenten in de regio, zo meldt Eindhovens Dagblad. Cathalijne Dortmans, wethouder van Helmond, over de splitsing: “We denken dat twee aparte groepen slagvaardiger zullen zijn. Het is niet altijd makkelijk om het met 21 gemeentes eens te worden over de inkoopstrategie.” Ook verwacht Dortmans dat de splitsing gaat leiden tot beter inzicht in de cijfers. Het samenwerkingsverband gaat onder andere contracten met zorgaanbieders voorbereiden en onderhouden en een passende manier kiezen voor de financiering van de jeugdhulp.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nationale Opa- en Omadag, ook voor Hugo (13)
Vandaag is het Nationale Opa- en Omadag. Een dag waarop grootouders in het zonnetje worden gezet. Hugo vertelt aan NUjunior hoe het is om bij zijn opa en oma te wonen. Hij vindt het fijn dat hij zijn moeder nog zo vaak ziet. "Dat ik bij mijn opa en oma woon, betekent niet dat zij mijn ouders zijn. Mijn opa en oma zijn mijn opa en oma en mijn moeder is mijn moeder." In Nederland woont een op de zes (circa 3000) pleegkinderen bij hun opa en oma.

Sinds 2004 wordt op 4 juni in Nederland de 'Nationale Opa- en Omadag' gevierd. Vanuit Pleegzorg Nederland vragen we op deze dag extra aandacht voor de pleeggrootouders die voor hun kleinkinderen zorgen. Zij zijn een belangrijke groep pleegouders die het mogelijk maakt dat pleegkinderen binnen hun eigen familie kunnen worden opgevangen.
 
Lees meer  >>
 
Webinar
 
26 juni
'Dag van Zorg en Veiligheid' 
Kindermishandeling en huiselijk geweld, mensenhandel en radicalisering zijn thema’s die aan bod komen tijdens de eerste online ‘Dag van Zorg en Veiligheid’ op 26 juni. Ook is er aandacht voor onder andere multiproblematiek, persoonsgerichte aanpak en gegevensdeling.
De online Dag van Zorg en Veiligheid wordt georganiseerd door de VNG, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is bedoeld voor bestuurders, managers, projectleiders, beleidsmedewerkers en adviseurs die werkzaam zijn op het snijvlak van zorg, veiligheid en sociaal domein. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijk- en luistertip
Webinar:'Hoe komt het sociaal domein financieel, juridisch en bestuurlijk de coronacrisis door?'
Tijdens het achtste webinar over het thema 'Hoe komt het Sociaal Domein financieel, juridisch en bestuurlijk de Corona Crisis door?' op 26 mei, ging Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, als gastspreker in op de belangrijkste ontwikkelingen in het domein jeugdhulp/jeugdzorg. Mede namens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) lichtte Spigt toe wat we leren van de crisis en welke consequenties heeft dit voor het werk, wat de inzet van digitale techniek en hulp op afstand betekent en wat er verandert en blijft. Het webinar is nu online terug te kijken en te luisteren. 
 
Lees meer  >>
 
versterkt de zorg voor jeugd