Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
mei 2020    |    nummer 264
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdbranches herkennen zorgen inspectie: kwaliteit en financiën onder druk
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trekt in het Jaarbeeld 2019 aan de bel over kleine nieuwe jeugdhulpaanbieders die niet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen en over de financiële problemen bij grotere jeugdhulpaanbieders. De gezamenlijke jeugdbranches herkennen deze knelpunten en zien dat deze punten met elkaar samenhangen. BGZJ-voorzitter Hans Spigt: "Het jeugdstelsel werkt nog niet goed genoeg, zo blijkt ook nu weer. Het is goed dat minister De Jonge werkt aan plannen om het stelsel beter te laten werken, maar daar moet een schepje bovenop om de problemen die de Inspectie signaleert ook echt op te lossen."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Wijziging woonplaatsbeginsel jaar uitgesteld
De wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is een jaar uitgesteld. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat nu in per 1 januari 2022 in plaats van 2021. De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat gepaard met veel uitzoekwerk, waar gemeenten en jeugdhulpaanbieders tijdens de coronacrisis geen tijd voor hebben, aldus minister De Jonge.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
 
Coronamaatregelen raken kwetsbare kinderen het hardst
Kwetsbare kinderen en jongeren worden het hardst geraakt door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een analyse van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact. De werkgroep, onder voorzitter van Femke Halsema, maakte een analyse van de sociale gevolgen van de coronacrisis door onder andere gesprekken met professionals uit vijf gemeenten. Er zijn ernstige zorgen over kinderen in kwetsbare gezinnen en multiprobleemgezinnen, kinderen met gedragsproblemen en jongeren in achterstandssituaties. Volgens de werkgroep zijn financiële ondersteuning, gerichte hulpverlening en het zoveel mogelijk herstellen van pedagogische krachten in de samenleving 'cruciaal' om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en jongeren aan te pakken.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Rapport: ‘Samen werken aan feitenonderzoek’
De participatie van cliënten, het scheiden van feiten en meningen (in de rapportage) en de wijze van communiceren tussen cliënt en de professional zijn belangrijke aandachtspunten uit het rapport ‘Samen werken aan feitenonderzoek’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), dat deze week verscheen. De aandachtspunten zijn bekend en actueel voor de Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Zij stelden in 2018 het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek Jeugdbeschermingsketen op. De aanbevelingen en handreikingen van het onderzoek ‘Samen werken aan feitenonderzoek’ worden gebruikt voor verbeteringen en optimalisatie, waarbij het belangrijk is dat professionals en cliënten samenwerken op basis van zo veel mogelijk gelijkwaardigheid, ondanks het gedwongen karakter van die samenwerking.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Chatten met Veilig Thuis
Veilig Thuis Utrecht en de andere 25 Veilig Thuis organisaties in Nederland zijn nu ook bereikbaar via chat. De chat is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. En voor omstanders. “Chatten met Veilig Thuis kan 100 procent anoniem en het chatgesprek is niet te herleiden naar een persoon,” aldus Debbie Maas, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Maas: “Veilig Thuis is sinds de start in 2015 telefonisch altijd bereikbaar. Maar bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn.” 
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Luistertip
Podcasts ‘complexe scheidingen’
Waar sta jij als jeugdzorgwerker als de ouders scheiden en waarom is het juist bij complexe scheidingen belangrijk om scheidende ouders zo goed mogelijk te ondersteunen? Over deze en andere vragen gaat de serie podcasts ‘complexe scheidingen.’ De podcasts voor jeugdzorgprofessionals zijn onderdeel van het project ‘Doorontwikkeling aanpak Complexe Scheidingen’ en worden in samenwerking met alle gecertificeerde instellingen uitgevoerd. Jeugdzorg Nederland is opdrachtnemer. In de eerste podcast spreken jeugdzorgwerkers Peter Smits van SAVE en Robin Oudheusden van William Schrikker JBJR over de samenwerking tussen ouders. In de tweede podcast gaat gespreksleider Jeltje Rijks, samen met Manja Eijzenbach van Jeugdbescherming West en Hanneke Janssen van Samen Veilig Utrecht dieper in op de positie van de jeugdzorgwerkers.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd