Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
april 2020    |    nummer 261
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Met 5200 leerlingen geen contact 
Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 968 schoolleiders blijkt dat met 5200 leerlingen geen contact is. Bijna 80 procent van deze scholen heeft wel alle leerlingen in beeld. Bij de scholen die de leerlingen niet in beeld hebben gaat het om gemiddeld vier kinderen. Veelal zijn het leden van één gezin en soms gaat het om vluchtelingengezinnen, die ook in normale tijden soms zomaar verdwijnen, zo schrijft de NOS. Petra van Haren, voorzitter van de AVS: "Scholen hebben vaak veel gedaan om het contact tot stand te brengen, zoals bellen, mailen, appen, langsgaan en het bezorgen van brieven in allerlei talen. Als dat allemaal niet lukt, wordt de hulp van de gemeente of leerplichtambtenaar ingeschakeld, niet zozeer om te beboeten, maar om het contact te leggen of te herstellen in het belang van de kinderen." Minister Slob zegt in een reactie dat 'ieder kind dat niet in beeld is bij de scholen er een te veel is.' Hij roept scholen, leerplichtambtenaren en opsporingsambtenaren op door te blijven gaan met de huisbezoeken.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Zorgen over jeugdhulp op afstand 
Grote jeugdhulpaanbieders doen er alles aan om de zorgverlening zo veel mogelijk door te laten gaan, maar maken zich zorgen over crisissituaties en het gebrek aan beschermende materialen voor jeugdzorgmedewerkers. Ook stellen de financiële afspraken met gemeenten de aanbieders niet helemaal gerust. Dat meldt Binnenlands Bestuur op basis van de uitkomsten van de ‘Corona-quickscan jeugdhulpaanbieders’. Uit het onderzoek van de Jeugdautoriteit blijkt dat crisissituaties lijken toe nemen als spanningen in het gezin oplopen vanwege de beperkende maatregelen. Aanbieders kunnen de problematiek op afstand minder inschatten en verhelpen. Huisbezoeken zijn vanwege de zeer beperkt beschikbare beschermende materialen voor medewerkers niet altijd mogelijk. De Jeugdautoriteit wilde met het onderzoek, dat plaatsvond tussen 23 en 26 maart, inzichtelijk maken wat de gevolgen van de corona-crisis zijn voor het aanbod van cruciale jeugdhulp in Nederland. De Jeugdautoriteit voert in mei of juni een vervolgonderzoek uit. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
UPDATE BEZOEK- EN OMGANGSREGELINGEN JEUGDZORG
De bezoek- en omgangsregelingen voor de jeugdzorg zijn geüpdatet. Zo is er onder andere op de pagina’s over face-to-face contact een tekst toegevoegd over het testbeleid. Op onze website staat een overzicht van de geüpdate regelingen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
GGD test zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen
GGD instellingen zijn sinds maandag gestart met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken. Het gaat om zorgmedewerkers die direct patiëntencontact hebben, onmisbaar zijn voor de zorgcontinuïteit en 24 uur klachten hebben die passen bij een COVID-19 ziektebeeld. Jeugdzorgprofessionals behoren ook tot deze groep. De zorgmedewerkers kunnen zich melden bij de bedrijfs- of instellingsarts en worden, indien nodig, aangemeld bij de GGD.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijktip
Druk op pleeggezinnen door corona-maatregelen
Bij veel pleeggezinnen lopen de spanningen als gevolg van de corona-maatregelen op. Kinderen kunnen of mogen door de thuisquarantaine hun familieleden niet zien, of de ondersteunende zorg is tijdelijk gestopt. Het BNNVARA programma Kassa maakte er naar aanleiding van de signalen van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) een reportage over. In de uitzending vertelt een familie waarom zij zich nu tijdelijk beschikbaar heeft gesteld voor crisisopvang. Ruud Stevens, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, vertelt over de verschillende initiatieven die er in het land ontstaan, waaronder het creëren van meer mogelijkheden voor pleegkinderen om naar school of kinderopvang te kunnen blijven gaan.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd