Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2020    |    nummer 260
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
'Verlengde schoolsluiting treft meest kwetsbare leerlingen het hardst'
'De verlengde schoolsluiting tot en met de meivakantie treft de meest kwetsbare kinderen het hardst. Zij lopen waarschijnlijk de grootste achterstanden op en zijn in extreme gevallen thuis niet veilig.' In Trouw uiten twee basisschooldirecteuren en Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad hun zorgen over kinderen die thuis geen laptop hebben, geen ouders die kunnen helpen of kinderen die thuis niet veilig zijn. Ook over kinderen in het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of in asielzoekerscentra zijn extra zorgen. Rosenmöller: “Naarmate dit langer duurt, moeten wij nog beter letten op de meest kwetsbare leerlingen. Met gemeenten en het ministerie wordt nu getracht in ieder geval alle leerlingen te voorzien van een computer of tablet. Maar ondanks dat zijn er in het basis- en voortgezet onderwijs tienduizenden leerlingen die moeilijk te bereiken zijn en achterstanden oplopen.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vlogs voor kinderen over seksueel misbruik
Het Centrum Seksueel Geweld heeft in samenwerking met De Kindertelefoon vlogs gemaakt over seksueel misbruik van kinderen. Volgens het Centrum Seksueel Geweld is er een grotere kans op offline en online seksueel misbruik, nu door social distancing als gevolg van het coronavirus, meer kinderen en volwassenen online zijn. In de vlogs legt Iva Bicanic, landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld, aan kinderen uit waar zij last van kunnen hebben als ze zijn misbruikt en wat ze kunnen doen om het misbruik te stoppen. De Kindertelefoon berichtte deze week al 40% meer gesprekken te voeren over onder andere seksueel geweld, sinds scholen dicht zijn vanwege het coronavirus. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Digitaal werkbezoek minister Dekker aan Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 
Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, ging op 1 april op ‘digitaal werkbezoek’ bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Hij was benieuwd hoe de jeugdbeschermers op dit moment hun werk doen en hoe het met de gezinnen gaat. Drie jeugdbeschermers deelden hun ervaringen en zorgen, samen met bestuurder Arina Kruithof. “Het was goed om onze uitdagingen in deze moeilijke periode te kunnen delen. En fijn te merken dat de minister hier oog voor heeft,” aldus Kruithof.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Inlevertermijn jaarverslagen jeugdhulp verschoven 
Voor instellingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp is de inlevertermijn voor de jaarverantwoording over 2019 verschoven van 1 juni naar 1 oktober 2020. Minister De Jonge (VWS) heeft dit besloten om de instellingen te ontzien nu zij hun handen vol hebben aan het coronavirus, zo meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het uitstel geldt voor zorginstellingen en de regionale ambulancevoorzieningen, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Inzet extra personeel voor verantwoorde hulp mogelijk
Als gevolg van het coronavirus kunnen in het jeugddomein grote tekorten aan personeel ontstaan. Door bijvoorbeeld ziekte of anders georganiseerde zorg. Om de tekorten op te vangen kunnen organisaties bekwame niet (meer) geregistreerde professionals inzetten om het huidige personeel te ontlasten en om de contiguïteit en kwaliteit van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen te borgen, zo meldt het Nederlands Jeugdinstituut. Voor de inzet van een aantal groepen professionals, zoals gekwalificeerde gedragswetenschappers die werkzaam zijn in de gesloten jeugdhulp, gelden specifieke voorwaarden.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Kind in gezinshuis kan niet naar ouders
Kinderen die in een instelling, woongroep of gezinshuis wonen, kunnen door de nieuwe maatregelen tegen het corona-virus hun familie voorlopig niet zien. Voor die kinderen is het een extra zware tijd. Dat geldt ook voor Loek, Damian en Joey. Zij wonen samen met andere kinderen in een gezinshuis. In het Jeugdjournaal is te zien dat zij hun ouders missen, maar er het beste van maken, net als andere kinderen thuis.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
Jeugdprofessionals over die ene jongere
Een fantastische moeder
"Ik voelde haar eenzaamheid en tegelijkertijd vond ik het enorm knap hoe ze, in haar omstandigheden, voor haar dochtertje had gezorgd. Daarover complimenteerde ik haar. “Ik vind je een fantastische moeder”, zei ik. “Dit is de eerste keer dat iemand zegt dat ik een goede moeder ben geweest voor Paulien”, antwoordde ze. Die erkenning was heel belangrijk. Dat zegt Francis Vierboom, pleegzorgwerker bij Oosterpoort in Noord-Brabant over Ellen, de biologische moeder van Paulien. Het verhaal van Francis komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd