Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2020    |    nummer 259
Jeugdzorg Nederland
Column
 
'Een krachtig antwoord telt'
"Het is crisis. En niet alleen in Nederland, ook in onze sector. We worden door het coronavirus geconfronteerd met een situatie die het uiterste van ons allemaal vraagt. Het belangrijkste is dat we anders moeten denken over hoe we zorg voor alle kwetsbare groepen inrichten en kunnen blijven garanderen. Deze situatie heeft namelijk ook grote impact op ons werk en betekent veel voor de kinderen en jongeren die op ons rekenen." Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, schreef een column over de coronacrisis. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Bezoek- en omgangsregelingen voor jeugdzorg
In het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, zijn er in navolging van de GGZ en gehandicaptenzorg ook bezoek- en omgangsregelingen geformuleerd voor de jeugdzorg. Dit is gedaan door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), in nauwe afstemming met RIVM, beroepsgroepen, branches en VWS. Ook Jeugdzorg Nederland heeft hiervoor input geleverd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Afspraken Rijk en VNG over continuïteit financiering sociaal domein
Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de continuit van de financiering in het sociaal domein. Aanleiding voor de afspraken was onduidelijkheid over de maatregelen als gevolg van de coronacrisis, bij professionals én bij inwoners die afhankelijk zijn van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten geven gehoor aan de oproep van de VNG om zoveel mogelijk de rekeningen te betalen om financiële problemen bij inwoners, organisaties en ondernemers te voorkomen. De afspraken gelden vooralsnog tot 1 juni en sluiten aan op afspraken die het Rijk heeft of nog gaat maken, met zorgverzekeraars en zorgkantoren, zo meldt de VNG.

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) pleit er in een brief aan het ministerie van VWS en de VNG voor, dat Rijk en VNG, volgens een duidelijke ‘escalatieladder’, daadwerkelijk ingrijpen als gemeenten of regio’s hier onvoldoende gehoor aan geven.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdbranches: in gesprek blijven over oplossingen
De jeugdbranches beoordelen de plannen van ministers De Jonge en Dekker als een constructieve basis om volgende stappen te zetten voor een betere organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. De urgentie is duidelijk en wordt door de branches onderstreept.  De problematiek binnen de jeugdhulp, jeugdpsychiatrie en jeugdbescherming heeft nu al grote gevolgen voor kwetsbare kinderen en gezinnen. De onzekerheid van het coronavirus maakt de situatie nog zorgelijker. Daarom willen de jeugdbranches in gesprek blijven met de ministeries en VNG over oplossingen voor de korte en de lange termijn. Binnenlands Bestuur schreef eerder deze week dat de VNG het ‘zorgwekkend vindt dat het kabinet niet extra investeert in jeugdbescherming en dat de FNV zwaar teleurgesteld is over de plannen van de ministers.’
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Begrenzing jeugdhulpplicht geen oplossing voor financiële knelpunten Jeugdwet
Begrenzing van de jeugdhulpplicht is niet de oplossing is voor de huidige knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet.’ Dat is de conclusie van het rapport ‘De kracht van wijd reiken’ dat op 25 maart door het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht aan de VNG werd aangeboden. Volgens het Expertiseteam biedt de Jeugdwet gemeenten, in samenwerking met aanbieders, voldoende mogelijkheden om de jeugdhulp goed te kunnen sturen en in te richten. Het Expertiseteam ziet de oplossing vooral in de inhoudelijke transformatie en adviseert met alle partners in gesprek te blijven om tot oplossingen te komen. 

De BGZJ ziet het advies van het Expertiseteam als een bijdrage voor oplossingen op vooral de lange termijn. Het biedt handvatten voor de transformatie. Ook wil de BGZJ in gesprek blijven met de VNG en de ministeries, over oplossingen. Zowel voor de korte, als de lange termijn én met aandacht voor de coronacrisis die ook de transformatie van de jeugdhulp en jeugdbescherming op dit moment sterk raakt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Themapagina ‘Omgaan met de gevolgen van het coronavirus’
De themapagina ‘Omgaan met de gevolgen van het coronavirus’ biedt professionals, ouders, kinderen en organisaties betrouwbare informatie en antwoorden op vragen die zij hebben over de gevolgen van de coronacrisis voor hun dagelijks leven en hun werk. De themapagina van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) is in opdracht van de Directie Jeugd van het ministerie van VWS gemaakt. In de informatievoorziening werkt het NJi samen met de jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg Nederland, de jeugd-ggz, het onderwijs en de kinderopvang en met de VNG, cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkverhaal
 
'Jeugdprofessionals over die ene jongere'
No matter what
“Theo moest onmiddellijk naar een gesloten voorziening. Ik bracht hem daar zelf heen. Ik herinner me iedere kilometer van die autorit. Hij had geen benul wat hem te wachten stond. Ik moest deze kwetsbare jongen plaatsen tussen straatvechtertjes. Ja, hij had iets vreselijks gedaan, een zeer ernstig delict gepleegd, maar er zat ook gewoon een kind naast me. Bij aankomst zag ik hem schrikken. Overal prikkeldraad. Hij klemde zich vast aan mij. Poeh."
Dat zegt Bas van Dooremolen, jeugdbeschermer bij jeugdbescherming Brabant over Theo, met wie hij nog steeds privé contact heeft. Het verhaal van Bas komt uit de serie 'Die ene jongere', waarin jeugdzorgprofessionals vertellen over die jongere die ze nooit vergeten zijn.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd