Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2020    |    nummer 250
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Minder uitval pleegouders bij betere begeleiding
Pleegouders zouden minder vaak uitvallen als ze in iedere fase van het pleegouderschap meer erkenning en ondersteuning zouden krijgen. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar ook daarvoor én daarna. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek ‘Waarom stoppen pleegouders’ dat vandaag is gepubliceerd. In het onderzoek, waaraan meer dan 500 gestopte pleegouders hebben deelgenomen, is onderzocht waarom pleegouders stoppen - jaarlijks zo’n 14% - en in hoeverre zij alsnog behouden kunnen worden voor de pleegzorg. Het overgrote deel van de gestopte pleegouders (72 procent) sluit niet uit zich in de toekomst opnieuw te willen inzetten voor kwetsbare kinderen, via pleegzorg of op een andere manier. Het onderzoek laat ook zien dat te weinig gebruik wordt gemaakt van dit grote potentieel, ondanks een tekort aan pleegouders.

In de publieksversie van het onderzoek worden aanknopingspunten aangereikt voor de hele sector. De adviezen van pleegouders worden meegenomen in het 'Actieonderzoek continuiteit pleegzorg'. Dit Actieonderzoek wordt uitgevoerd binnen tien pleegzorgorganisaties onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderzoek: loket Jeugdzorg nog steeds moeilijk te vinden
Veel jongeren en hun ouders weten nog steeds niet waar ze moeten aankloppen voor jeugdzorg. Ook de snelheid waarmee ze geholpen worden ‘houdt niet over’. Dat blijkt uit een totaalanalyse door I&O Research onder ruim tachtig cliënten, zo meldt Binnenlands Bestuur. Bijna een op de zes cliënten van jeugdzorg (17 procent) weet nog altijd niet waar ze met een hulpvraag naar toe moet, 65 procent weet dat wel. Dit percentage is nauwelijks veranderd sinds gemeenten voor de jeugdzorg verantwoordelijk werden, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral in gemeenten tot 50.000 inwoners zijn cliënten vaker tevreden. "Deze gemeenten slagen er vaker in om cliënten snel te helpen en samen naar een oplossing te zoeken", aldus I&O Research.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Rijk legt te veel druk op gemeente’
Het Rijk oefent te veel druk uit op gemeenten als het gaat om het sociaal domein. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in haar advies over de manier waarop gemeenten moeten worden bekostigd. Volgens de ROB helpt het Rijk de doelmatigheidswinst die met de decentralisatie van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg zou kunnen worden gehaald, ‘om zeep’, zo schrijft Binnenlands Bestuur.
De ROB noemt het plan van minister De Jonge (VWS) om de jeugdzorg deels bij gemeenten weg te halen, te regionaliseren en te centraliseren een voorbeeld van ‘vergaande normering en uniformering vanuit de landelijke politiek. Ze adviseert een ‘decentralisatie-uitkering’ binnen het gemeentefonds als meest passende bekostigingsvorm bij taken waarbij het Rijk een stelselverantwoordelijkheid heeft en op grond daarvan beleidsdoelen heeft geformuleerd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
‘Methode Zaltbommel’ werkt wél
Terwijl de meeste gemeenten de noodklok luiden over de lokale zorgkosten, komt Zaltbommel financieel vooralsnog wél uit. Daarover schrijft het Brabants Dagblad. In het artikel wordt toegelicht hoe Zaltbommel nog steeds goede zorg verleent, rekeningen kan betalen en subsidies kan handhaven, terwijl de lasten voor de inwoners gelijk blijven. Zorgwethouder van Zaltbommel Arie Bragt legt uit dat er naast overeenkomsten met lokale zorgverleners voor vijf jaar, ook speciale wijkteams voor de jeugd aan de slag zijn gegaan die een wezenlijk andere rol hebben dan wijkteams in andere gemeenten. Bragt: ”Ze beoordelen niet alleen maar behandelen zelf ook. Teamleden zijn opgeleid en getraind om zoveel mogelijk problemen zelf aan te pakken. Dat gebeurt snel, zonder wachtlijsten, en in principe door dezelfde persoon. Die kijkt dan ook nog eens verder dan de reden waarvoor hulp is ingeschakeld. Want achter de voordeur van een gezin is zelden sprake van slechts één probleem." Wethouder Financiën Kees Zondag is wel kritisch op de houding van de Rijksoverheid. ”De zorgtaken zijn een paar jaar geleden bij de gemeenten over de schutting gegooid en dat ging gepaard met een flinke bezuiniging. Ook wij komen geld te kort. In vergelijking met andere gemeenten gaat dat om relatief kleine bedragen, maar dit kan natuurlijk niet zo doorgaan.”
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Appeltjes van Oranje: stem op Stichting JIM
Stichting Jouw ingebrachte Mentor (JIM) is een van de kanshebbers voor het winnen van een Appeltje van Oranje. Het Appeltje van Oranje is de prijs voor succesvolle sociale initiatieven die groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in onze samenleving en wordt elk jaar in mei uitgereikt door Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds. Het thema van 2020 is ‘Maatjes ben je samen’. Stichting JIM helpt uithuisplaatsing te voorkomen, door kinderen en jongeren te vragen een zelfgekozen mentor te kiezen onder familie en bekenden. De JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en treedt op als vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals. Stemmen op JIM als Appeltje van Oranje kan nog tot en met 15 januari.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Artikel
‘Waarom jongeren zich laten verleiden tot ‘bijbaan’ in drugs’
Snel geld en status. Dat is waarom veel jongeren zich laten verleiden tot een ‘bijbaan’ in de drugsindustrie, aldus het Eindhovens Dagblad. De onderzoeksredactie van het dagblad hield zich een jaar lang bezig met het thema ‘ondermijnende criminaliteit’, en verkende de ‘rafelranden van de jeugd van nu’, de Generatie Z. In het artikel komen jongerenwerkers en criminologen aan het woord over oorzaken en de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit, en de noodzaak van preventie en meer jongerenwerkers.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
19 maart
‘Raising the future’ 
Kind zijn in de wereld van vandaag, wat betekent dat eigenlijk? En welke rol is er voor de kinderen van nu weggelegd in de wereld van morgen? Daarover gaat het congres ‘Raising the future’ op 19 maart. Het congres is bedoeld voor onder andere bestuurders, beleidsmakers, politici, professionals en andere betrokkenen bij de jeugdketen. Tijdens de bijeenkomst wordt met elkaar van gedachten gewisseld over “de essentie van het betekenisvol begeleiden van kinderen en jongeren op weg naar de toekomst.”   
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd