Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2019    |    nummer 248
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Rapport AZW: steeds krappere arbeidsmarkt jeugdzorg 
De jeugdzorg heeft te maken met een meer dan gemiddelde krimp van personeel, terwijl de vraag blijft stijgen. Dat blijkt uit het rapport 'Arbeidsmarktproblematiek in de sector Zorg en Welzijn’ dat vandaag verschijnt. Het onderzoek, dat in opdracht van het Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW)- programma door TNO en Bureau HHM is gedaan, laat zien dat er sprake is van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn een kwalitatieve mismatch tussen potentiële werknemers en de gevraagde competenties, ontevredenheid over arbeidsvoorwaarden (waarbij salaris een secundaire rol speelt) en een veelheid aan werkstressfactoren en externe agressie. Daardoor is de arbeidsmarkt niet in balans. Er is relatief veel verzuim en bijna 50% van de organisaties heeft moeilijk vervulbare vacatures.

De sector Jeugd is via het (werkgevers- en werknemers)platform arbeidsmarkt jeugdzorg vertegenwoordigd in het AZW-programma. Jeugdzorg Nederland neemt daarnaast deel aan de arbeidsmarkttafel Jeugd in oprichting, waar samen met sociale partners wordt gewerkt aan oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek.  
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kamerleden maken zich zorgen over sluiting jeugdzorginstelling
Kamerleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen maken zich zorgen over de 200 jongeren die herplaatst moeten worden als gevolg van de naderende sluiting van een aantal jeugdzorglocaties in Gelderland. In een reportage van EenVandaag zeggen de Kamerleden dat de minister als stelselverantwoordelijke moet ingrijpen omdat de jongeren anders ‘tussen wal en schip dreigen te belanden’. Hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning is ‘zich rot geschrokken’ van de situatie in jeugdzorg. Bruning: “De ministers zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk en dit is het moment om in te stappen, want het gaat echt heel slecht.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Werkplan 2020 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vastgesteld 
In 2020 gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aandacht besteden aan de drie hoofdthema’s preventie, passende hulp, en het terugdringen van repressie en investeren in een positief leefklimaat. Dat staat in het werkplan 2020 dat de minister van VWS deze week vaststelde. Het Werkplan 2020 is een uitwerking van de doelen uit het onlangs gepubliceerde Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. De inspectie informeert met dit werkplan de Tweede Kamer, het veld en de burger over wat zij in 2020 van de inspectie kunnen verwachten.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Studio 100-helden helpen in zoektocht nieuwe pleeggezinnen in Nederland
Studio 100 en Pleegzorg Nederland werken sinds kort samen om meer aandacht aan pleegzorg te geven en Nederland te helpen in de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen. Onder de naam Studio100steboven namen zij vorige week samen met 40 pleegkinderen en 20 (pleeg)ouders uit België en Nederland een clip op bij het nummer ‘Jij bent mooi’ van de nieuwe K3-cd ‘Dromen’. Anja Van Mensel, CEO van Studio 100: “Met Studio100steboven willen we iets betekenen voor kinderen die door een moeilijke thuissituatie voor korte of langere tijd een ander gezin nodig hebben. Daarom engageren we ons om pleegzorg te ondersteunen en in de kijker te zetten.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Regio
Jeugdzorg Zeeland van 200 naar 100 zorgaanbieders
In Zeeland gaat de jeugdhulp veranderen. In plaats van 200 verschillende zorgaanbieders, wil de regio nu naar zo'n 100 zorgaanbieders in 2020. De Zeeuwse gemeenten denken dat met deze grote verandering de juiste zorg sneller bij het kind komt en dat er minder administratie nodig is. Dat meldt omroep Zeeland. Welke zorgaanbieders afvallen, wordt vandaag bekendgemaakt.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Podcast over tekort aan pleeggezinnen
3FM-dj Lieke, zelf pleegzus, praat in de nieuwe 3FM Tussenuur-podcast met ervaringsdeskundigen Maaike en Rachel over hoe het is om uit huis geplaatst te worden en het tekort aan pleeggezinnen. Het is Maaike nooit gelukt is een pleeggezin te komen, terwijl ze dat zo graag wilde. Maaike: "Er is al een tekort aan pleeg- en gastgezinnen en baby's en kinderen onder de zestien hebben voorrang." Rachel is liefdevol opgevangen door een pleeggezin. Zij zet haar ervaring met pleegzorg in bij JongWijs, een netwerk van jongeren met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Voor meer dan 22.000 kinderen tot 21 jaar is een veilig thuis niet vanzelfsprekend. Zij hebben een plek in een pleeggezin nodig. Esther Overweter vertelt namens Jeugdzorg Nederland over de campagne ‘Open je Wereld,’ die meer mensen wil enthousiasmeren voor het pleegouderschap. 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd