Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
december 2019    |    nummer 247
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
'Jeugdzorg te versnipperd'
“Wie in het Nederlandse jeugdzorglandschap duikt, komt terecht in een wirwar van geografische afbakeningen, inkooporganisaties en gemeenten die solo verdergaan. Wat het nog verwarrender maakt: in dezelfde gemeente is dat vaak voor elk type jeugdzorg anders georganiseerd.”, aldus Trouw in een achtergrondartikel over de samenwerking tussen gemeenten bij de inkoop van jeugdzorg. Het Rijk wil die samenwerking dwingender opleggen, gemeenten vinden dat niet nodig. Trouw dook in de praktijk van de regionale samenwerking rond jeugdzorg.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Gemeentelijke tekorten lopen flink op
De reserves van gemeenten gaan de komende jaren miljarden achteruit. Dat blijkt uit onderzoek naar de begrotingen van de 65 grootste gemeenten in ons land, uitgevoerd door accountantskantoor Deloitte, in opdracht van Nieuwsuur. In 2019 en 2020 nemen de reserves van de 65 gemeenten met 2 miljard euro af en moet het merendeel van gemeenten vanwege de oplopende tekorten flink bezuinigen. Volgens de VNG is dat moeilijk uit te leggen aan de burgers omdat de economie momenteel prima draait, zo meldt Nieuwsuur. Gemeenten noemen de stijgende kosten voor onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg als belangrijke oorzaken voor hun financiële problemen, terwijl het Rijk die kosten maar ten dele vergoedt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Bijna 80% van docenten kan geen slachtoffers mensenhandel signaleren
Achtenzeventig procent van de docenten in het voortgezet onderwijs denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te kunnen herkennen onder hun leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onder 400 Nederlandse docenten, dat dinsdag werd gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat veertig procent van de docenten niet weet wat te doen bij het vermoeden dat een leerling slachtoffer is. Zij willen dat er meer aandacht komt voor mensenhandel op hun scholen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nieuws uit de regio
Jeugdzorgcontracten regio Haaglanden met jaar verlengd
Alle jeugdzorgcontracten in de jeugdhulpregio Haaglanden zijn met een jaar verlengd. De gemeenten hebben daarvoor de contractvoorwaarden van de afgelopen twee jaar gebruikt, met indexering van de tarieven, zo schrijft Binnenlands Bestuur. De ‘noodgreep’ was noodzakelijk nadat de rechter een streep had gezet door de lopende aanbesteding die tot nieuwe contracten per 2020 moest leiden. Een aantal aanbieders van specialistische jeugdzorg spande hiervoor een kort geding aan tegen de inkooporganisatie H10 en de daarbij aangesloten gemeenten. De rechter stelde hen in het gelijk. De gemeenten en aanbieders zijn inmiddels met elkaar in gesprek over de jeugdhulp na 2020.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
‘Mijn opa heeft mijn zusje misbruikt’
“Ik vertel het verhaal van mijn twee jaar jongere zusje, omdat het ook het mijne is. Het heeft mij ook gevormd en mijn vertrouwen in mensen beschadigd. Het heeft mij boos gemaakt en op momenten vreselijk onzeker. En ik ben nog altijd bang voor dat verhaal, voor de onmacht en de woede die ik daar iedere keer bij voel. Ik wil de confrontatie liever niet, want hoe hard ik het ook ontken, de dader is en blijft mijn opa. Mijn familie, mijn wortels.” Levi van Dam, orthopedagoog bij Spirit jeugd- en opvoedhulp, vertelt in Trouw het verhaal van zijn zusje die door hun opa seksueel werd misbruikt. 
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Mag iedereen ouder worden?
Heeft iedereen recht op ouderschap of kunnen sommige kinderen maar beter niet geboren worden? Zijn verslaafde, depressieve of verstandelijk beperkte vrouwen wel in staat om een kind goed op te voeden? Daarover spraken Saskia Clinckemaillie, pleegmoeder, Sigrid van de Poel, bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Femke Zeven, jurist Bureau Clara Wichman en ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad zaterdag in een uitzending van De Nieuwe Maan op NTR. 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd