Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2019    |    nummer 246
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
‘Second opinion’ regionalisering jeugdzorg
De Tweede Kamer wil advies van de Raad voor Openbaar Bestuur over de plannen van minister De Jonge voor regionalisering in de jeugdzorg. Een motie hierover van D66, VVD en SGP werd, ondanks bezwaren van de minister, afgelopen dinsdag aangenomen in de Tweede Kamer. De door de Kamer gewenste ‘second opinion’ kan worden meegenomen in een al lopende adviesaanvraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking, zo schrijft Binnenlands Bestuur.

De Tweede Kamer stemde dinsdag over alle moties die werden ingediend bij het begrotingsdebat. Maar liefst twaalf moties werden aangenomen, onder andere over het beperken van verantwoordingseisen, de vereenvoudiging van klacht- en beroepsprocedures en intensievere samenwerking of zelfs fusie van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instelling. Ook vroeg de Kamer op initiatief van de ChristenUnie aan minister De Jonge om uiterlijk in het voorjaar van 2020 met een voorstel te komen voor een heldere positionering van de Jeugdautoriteit, “zodanig dat de Jeugdautoriteit vanuit een neutrale rol en met duidelijke bevoegdheden snel kan interveniëren in die regio’s waar de continuïteit van cruciale jeugdzorg evident in het geding is.”
 
 
Nieuws
 
RVS en RSJ: duidelijker onderscheid tussen vrijwillig en gedwongen kader nodig
Er moet een duidelijker onderscheid komen tussen vrijwillige en gedwongen ondersteuning in de jeugdzorg. Dat adviseren de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) deze week in hun gezamenlijk adviesrapport ‘Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg’. De Raden doen daartoe een aantal aanbevelingen.

Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, was bij de werkconferentie Preventieve Jeugdbescherming waar het rapport werd gepubliceerd. Rotering: “De aanbevelingen nemen wij als jeugdbeschermingsorganisaties ter harte. We kunnen onze kennis en expertise nog beter inzetten sámen met de wijkteams. Bovendien moeten we continue blijven reflecteren op wat we doen en naar ouders en jongeren heel duidelijk zijn over waarom we iets doen en wat de positie van ouder en jeugdige is. Ik hoop echter dat we nu niet rigide onderscheid gaan maken tussen vrijwillige en gedwongen hulp door de jeugdbeschermers alleen in het gedwongen kader te laten werken en niet meer in de preventieve sfeer in te zetten. Ik zie het juist als onze maatschappelijk opdracht om de kennis van de jeugdbescherming zo vroeg mogelijk in te zetten, zodat we gezinnen waar kinderen niet veilig kunnen opgroeien, op tijd, transparant, met respect voor de (kwetsbare) positie van ouders en kinderen, en met de juiste expertise, op de best mogelijk manier kunnen helpen.“
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
De Gemeentelijke Zorgautoriteit
Een Gemeentelijke Zorgautoriteit als vehikel om op een faire manier te komen tot regionaal toepasbare tarieven voor (specialistische) vormen van jeugdhulp. Daarvoor pleiten Ronald Buitenhuis en Bianca den Outer van expertbureau jb Lorenz in Binnenlands Bestuur.
Met name voor specialistische vormen van jeugdhulp die landelijk slechts door een beperkt aantal aanbieders worden geleverd zou het helpend zijn als de tarieven worden vastgesteld door een gezaghebbend orgaan, aldus Den Outer en Buitenhuis. Volgens hen blijkt het in de praktijk moeilijk redelijke tarieven voor jeugdhulp vast te stellen. Ze vinden het “zonde van de energie om daar steeds weer de inkoop op te laten vastlopen."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
opinie
‘Stel de leefwereld centraal, zet het jongerenwerk in een stevige positie’
"Jongeren die anno 2019 opgroeien, verdienen het om gezien te worden en dat er in hun toekomst wordt geïnvesteerd. Kijk daarbij niet zozeer naar hulp vanachter een loket, maar treed in hun leefwereld.” Dat zegt Gon Mevis, directeur/bestuurder van Contourde-Twern in een opiniestuk in het Brabants Dagblad. ”Wat kunnen we doen om jongeren aan alternatieve leerkansen te helpen? Aan toegang tot werk(gevers), aan ontplooiing van talent, aan een goed sociaal netwerk, aan betaalbare woonruimte? Ze verdienen het om gezien te worden, ze verdienen het dat in hun toekomst wordt geïnvesteerd. Waarbij niet het systeem leidend is maar hun leefomgeving; want dáár moeten ze het zien te redden.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Wethouder Wageningen wil af van Europese aanbesteding
Lara de Brito, wethouder in Wageningen, wil af van aanbestedingen in de jeugdzorg. Dat schrijft de Gelderlander. De Brito roept premier Rutte op om in Brussel te regelen dat de jeugdzorg uit de Europese aanbestedingsplicht gaat. De Brito zegt dat in reactie op het inspectierapport over jeugdbescherming en jeugdreclassering ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. Volgens De Brito zouden gemeenten en zorgaanbieders langdurig samen moeten kunnen werken en dat wordt verhinderd door de aanbestedingsplicht. De Brito “Ik zie aanbesteding als een gevaarlijke denkfout van deze tijd waarin we van alles een markt maken. Dat moet echt anders.’’
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
4 op de 5 werknemers wil weer in zorg en welzijn werken
Van de werknemers die hun werkgever in zorg en welzijn verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst weer in de sector werken. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus onder werknemers in cliëntgebonden functies. De belangrijkste reden voor mensen om te kiezen voor een andere baan is dat ze een nieuwe stap willen zetten, in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken. De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn samengevat in een factsheet. De komende tijd wordt het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder uitgebreid.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Kijktip
Nieuwe videoreeks voor pleegouders
“Ik heb ontdekt dat mijn manier van opvoeden bij mijn pleegkinderen niet werkte.” Met deze zin opent pleegouder Inge Vandeweege een serie van zes korte video’s over het opvoeden van pleegkinderen. De reeks online trainingsvideo’s is ontwikkeld in opdracht van het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ en interessant voor zowel pleegouders als (startende) pleegzorgprofessionals.
In het programma zetten Jeugdzorg Nederland, de NVP en de VNG zich in om leer- en ontwikkelaanbod voor pleegouders te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe leeraanbod zijn: eigentijdse leervormen en landelijke beschikbaarheid. Daar speelt de online videoreeks op in.

Bekijk hier de eerste video.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd