Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
november 2019    |    nummer 144
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Kabinet moet structureel extra geld voor jeugdzorg vrijmaken 
Het kabinet moet structureel extra geld vrijmaken voor jeugdzorg. Wijzigingen in het stelsel die de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V) voorstellen in hun gezamenlijke Kamerbrief, zijn noodzakelijk, maar kosten tijd. Ook op korte termijn moeten er maatregelen worden genomen, want de problemen zijn urgent. Dat stellen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie van VWS. De minister wil de jeugdzorg nu regionaal en bovenregionaal organiseren. Gemeenten en jeugdbeschermingsorganisaties moeten op korte termijn afspraken maken om grootste knelpunten op te lossen. Maar ook in de jeugdhulp zijn de problemen groot. Gemeentelijke tekorten en bezuinigingen, te lage tarieven, hoge administratieve lasten, regio’s die uit elkaar vallen of niet goed met elkaar samenwerken, de hoge werkdruk en vacatures die steeds moeilijker ingevuld kunnen worden, zijn volgens de jeugdbranches de grootste knelpunten. De Tweede Kamer debatteert maandag met de ministers over de begroting jeugd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Inspectierapport jeugdbescherming dwingt tot actie
“Het is niet uit te leggen dat in Nederland kwetsbare kinderen onvoldoende bescherming kunnen krijgen. Sterker nog, dat is diep droevig.” Dat zegt René Meuwissen, bestuurslid Jeugdzorg Nederland, in reactie op het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het gelijktijdig uitgebrachte signalement ‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar.’ Jeugdzorg Nederland is het met de inspecties eens dat er direct stappen moeten worden gezet. Meuwissen: “Gelukkig zien Rijk en gemeenten dat ook en hebben we afgesproken nog voor Kerst per regio in beeld te brengen wat nodig is. We gaan ervan uit dat die gesprekken leiden tot snelle maatregelen waarbij ook de financiële knelpunten worden opgelost.”  
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
G40 onaangenaam verrast door ‘overval’ jeugd
De G40 is net als de VNG “op zijn zachtst gezegd” onaangenaam verrast dat ministers Dekker (J&V) en De Jonge (VWS) hebben besloten een groot deel van de jeugdzorg bij gemeenten weg te halen en die regionaal en bovenregionaal te organiseren, zonder daarbij gemeenten te betrekken. Dat schrijft Binnenlands Bestuur. "Van een wijzende vinger en top-down maatregelen zonder een gelijkwaardig gesprek over versterkende voorwaarden, is nog nooit een kind beter geworden," aldus de Groningse wethouder en voorzitter Sociale Pijler G40 Stedennetwerk, Mattias Gijsbertsen. Gijsbertsen stelt namens de G40 in een brief aan de ministers van VWS, Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Financiën, dat het verleggen van de verantwoordelijkheid van een deel van de jeugdzorg naar een hoger schaalniveau geen enkele zin heeft zolang de financiële middelen “volstrekt ontoereikend” en incidenteel blijven. In de brief 'reikt' het stedennetwerk 'de hand' om als gelijkwaardige partners tot versterking van het decentrale zorgstelsel te komen.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kabinet komt met aanpak structurele verbetering anorexiazorg 
Het kabinet komt met een plan van aanpak om binnen tien jaar het aantal ernstig zieke jongeren met een eetstoornis – vooral anorexia – ‘significant’ te laten dalen. Het plan dat door K-EET, expertisegroep op het gebied van eetstoornissen, is opgesteld in opdracht van de minister, houdt onder andere in dat er in 2020 twee speciale kenniscentra voor de aanpak van eetstoornissen komen. Ook wordt een werkwijze opgesteld om patiënten minder te voeden onder dwang. Ouders van anorexiapatiënten zijn opgelucht schrijft het AD. In het artikel vertelt een ouder: “Onze dochter stond achttien weken op een wachtlijst voordat professionele hulp beschikbaar was. Na zo’n tijd begin je niet met de psychologische hulp, dan ben je in eerste instantie alleen maar bezig met fysieke hulp. Je begint met zó’n achterstand aan de bestrijding van de ziekte.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Sociaal Werk Nederland: ‘Investeer in jongerenwerk en preventie’
Sociaal Werk Nederland, ondernemers en onderwijs hebben minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gevraagd aandacht te besteden aan de rol die jongerenwerk kan spelen bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Om opgroeiende jeugd en hun gezinnen daadwerkelijk een alternatief te bieden tegen criminaliteit in hun buurt, is serieus investeren in ondersteuning door sociaal- en jongerenwerk nodig, aldus Sociaal Werk Nederland.
Grapperhaus heeft de afgelopen weken het jongerenwerk diverse malen expliciet genoemd als partner hierin. Een verveelvoudiging van het aantal jongerenwerkers en een stimuleringsprogramma vanuit het Rijk zijn daarbij noodzakelijk volgens Sociaal Werk Nederland.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland: 'investeer in jeugdgezondheidszorg'
Bied kinderen overal in Nederland gelijke gezondheidskansen en investeer in preventie. Daarvoor pleiten ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. Volgende week besprekt de Tweede Kamer de begroting voor Jeugd. GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, brancheverenigingen van de jeugdgezondheidszorg, roepen op oog te hebben voor de belangrijke rol van de jeugdgezondheidszorg als het gaat om vroegtijdig signaleren en voorkomen van onnodige zorg.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Luistertip
Pleegzorglied ‘Open je wereld’
Een ontmoeting tijdens een talkshow van Omroep Gelderland, vlak voor de aftrap van de nieuwe pleegzorgcampagne, leidde tot inspiratie voor het pleegzorglied ‘open je wereld’: een speciaal lied dat de zoektocht naar nieuwe pleegouders een extra dimensie geeft. John Goessens, manager wonen en opgroeien bij Entrea Lindenhout en Collin Hoeve, singer-songwriter, brachten tekst en muziek bij elkaar in de speciale song: ‘open je wereld.'
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
25 nov t/m
29 nov
Congres 'Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie'
Officiële opening Week van reflectie 2019 op 25 november. De Week van reflectie draagt met alle activiteiten bij aan de kwaliteit van de zorg, professionalisering, werkplezier, en ruimte voor ethiek en reflectie in de zorg.’ Lees meer
29 nov 
Congres ‘Normverandering onder jongeren ter preventie van geweld’
Congres (gratis) van Act4Respect met het thema: ‘Sociale normverandering onder jongeren ter preventie van geweld: naar een positieve benadering.' Lees meer
3
   dec 
VER_nieuw
Event voor betekenisvolle jongerenparticipatie. VER_nieuw biedt interactieve workshops over onder andere co-creëren met jongeren, de inzet van ervaringsdeskundigheid en succesvol peer-to-peer werken. Lees meer
 
versterkt de zorg voor jeugd