Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2019    |    nummer 242
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Opnieuw minder jongeren naar JeugdzorgPlus 
Het aantal jongeren dat in de eerste helft van 2019 in instellingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) is geplaatst, is met 7% gedaald ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Daarnaast duurt een plaatsing gemiddeld korter, van 6,2 maanden in 2018 naar 5,8 maanden in de eerste helft van dit jaar. De cijfers komen uit de halfjaarlijkse Plaatsingsgegevens JeugdzorgPlus. In 2018 was, na jaren van toename, voor het eerst een daling te zien. “We zijn blij dat er nu twee jaar achtereen minder jongeren in de JeugdzorgPlus komen, maar terughoudendheid is gepast: het zijn er wat ons betreft nog steeds teveel,” aldus Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. CBS komt vandaag met cijfers waaruit blijkt dat het gebruik van alle vormen van jeugdzorg samen, is gestegen. De cijfers over de JeugdzorgPlus komen uit het zogenoemde Toeleidingssysteem van Jeugdzorg Nederland en bevatten gedetailleerder informatie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Toenemend tekort pleegouders zorgwekkend
Er zijn dringend meer nieuwe pleegouders nodig. Tenminste 3.500 per jaar. Die oproep doet Pleegzorg Nederland tijdens de Week van de Pleegzorg die gisteren begon. Het aantal nieuwe pleegouders neemt al jaren af. Dit heeft tot gevolg dat het vinden van de ideale match voor kinderen steeds minder goed lukt. Om meer kinderen, meer kansen te geven, zijn jaarlijks zijn 3.500 níeuwe pleegouders nodig. Eind 2018 waren er met 2.566 nieuwe pleegouders al bijna 1.000 te weinig. Daarom wordt nu ook gestart met een nieuwe campagne. Voor de aftrap van de Week van pleegzorg was veel belangstelling, onder andere bij Beau, Jeugdjournaal, RTL Nieuws en NRC.  
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Werken met outcome-indicatoren jeugdbescherming en jeugdreclassering 
De VNG en Jeugdzorg Nederland willen dat er gewerkt wordt met outcome-indicatoren in jeugdbescherming en jeugdreclassering. Om dit te realiseren is door het NJi samen met JenV, de VNG en Jeugdzorg Nederland een set van outcome-indicatoren opgesteld en een aantal acties in gang gezet om ervoor te zorgen dat de indicatoren worden benut. Werken met outcome betekent het herhaaldelijk verzamelen van informatie over de kwaliteit van uitvoering, hierover met elkaar in gesprek gaan, er gezamenlijk van leren en verbeteracties door voeren. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de indicatoren opgenomen in de handreiking ‘Zicht op outcome in jeugdbescherming en jeugdreclassering’. Een van de acties is dat het CBS samen met onder andere Jeugdzorg Nederland de indicator herhaald beroep gaat vullen met de informatie die al bij het CBS bekend is.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Separatieruimte in de Koppeling sluit definitief
De separatieruimte in de Koppeling sluit vandaag definitief. De sluiting is onderdeel van de beweging om het aantal gedwongen afzonderingen in JeugdzorgPlus zo veel mogelijk terug te dringen. Deze beweging sluit aan bij de doelstelling, ‘het terugdringen van gedwongen afzonderingen naar 0’ uit het Actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, Dat plan werd in maart door de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, samen met VWS en een aantal andere partijen gepresenteerd.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Regio
'Grens is bereikt' voor Drenthe 
“De grens is bereikt.’’ Dat zegt de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) in een brandbrief aan de Tweede Kamer over de tekorten op onder meer Jeugdzorg en WMO. Er moet 600 miljoen euro bij om de begroting op orde te krijgen, zo schrijft Dagblad van het Noorden. De VDG, een afdeling van de landelijke Vereniging Nederlandse Gemeenten, vindt dat de VNG hun belangen niet genoeg behartigt tegenover het Rijk. Harme Vlieg, wethouder in Assen: “Telkens merken we weer dat onze boodschap wordt afgezwakt in de brieven die de VNG naar het Rijk stuurt. We maken ons over de hele linie zorgen over of het wel goed komt en vinden dat de VNG niet hard genoeg optreedt.’’ Vlieg vindt dat het tekort op de zorg door de hevige bezuinigingen zo groot is dat het onverantwoord wordt.
 
Lees meer  >>
 
Column
 
“Geef zorgprofessionals de ruimte om vanuit hun hart te werken”
”Als er één gevoel overheerst als ik terugkijk op mijn jaren bij Samen Veilig Midden-Nederland, dan is dat de trots op de inzet, passie en betrokkenheid van mijn collega’s. Zij verdienen onze solidariteit, net als bijvoorbeeld ambulancemedewerkers, verpleegkundigen of politieagenten. De maatschappij verwacht niet anders dan dat zij vanuit hun hart werken, geef onze professionals dan ook die ruimte." Dat schrijft Tanno Klijn, die deze week afscheid neemt als bestuursvoorzitter van Samen Veilig Midden-Nederland, in een blog op Skipr.nl 
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijktip
Documentaire ‘Niks aan de hand’
In 'Niks aan de Hand' van BNN/VARA op maandag 28 oktober het verhaal van Miranda, die als kind jarenlang seksueel werd misbruikt door haar neef. Regisseur Heleen Minderaa: In 'Niks aan de Hand' probeer ik het buitengewoon complexe web te laten zien waarin alle betrokkenen van seksueel misbruik vastzitten. Niet alleen de dader en het slachtoffer, maar ook de mensen eromheen. Ik hoop dat deze documentaire zal bijdragen aan inzichten die nodig zijn om kinderen dit lot te besparen."
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
11
nov
Werkgeluk XL 
Inspirerend event voor iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg en die aan werkplezier wil werken. Aanmelden kan tot en met 5 november (en is gratis). Lees meer
14
nov
‘Met het oog op behandeling’
Vijfde congres van De Borg, VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB. Het thema is ‘agressie’. Lees meer
25
nov
‘Cultuursensitieve opvoedingsondersteuning en jeugdhulp’ 
Regiobijeenkomst (Oost Nederland) voor professionals in jeugdhulp of opvoedondersteuning voor praktische tools en concrete tips om cultuursensitief te werken. Lees meer
13
feb 2020
'Jongeren en Seksueel Geweld’
Congres voor professionals binnen het sociaal domein die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij seksueel geweld. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd