Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2019    |    nummer 240
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
‘Fonds tekortgemeenten heeft weinig opgeleverd'
Gemeenten die vorig jaar geld uit het Fonds tekortgemeenten, de zogenoemde ‘stroppenpot’, kregen om de tekorten op jeugdhulp en/of de Wmo op te lossen, hebben opnieuw te maken met forse gaten in hun begroting. De rijksbijdrage van 200 miljoen euro aan 77 gemeenten vorig jaar voor de tekorten over 2016 en 2017, hebben ‘een beetje’ en vooral incidenteel geholpen, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Gemeenten geven aan dat zij op verschillende manieren hebben geprobeerd de uitgaven in te perken, maar stellen tegelijkertijd dat het Rijk structureel met extra geld over de brug moet komen. Ook Jeugdzorg Nederland vindt het uitblijven van een structurele oplossing voor jeugdzorg onverantwoord.

Eerder dit jaar werd bekend dat het Rijk één miljard euro extra aan de gemeenten uitkeert voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het is volgens de Algemene Rekenkamer nog maar de vraag of dat toereikend zal zijn. Dat schrijft Binnenlands Bestuur in een eerder artikel. De Rekenkamer stuurde een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de Kamer aandachtspunten meegeeft bij de ontwerpbegroting 2020 van het ministerie van VWS. De Tweede Kamer behandelt die begroting eind oktober.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Haal de kinderen terug uit Syrië, zij hebben hulp nodig’
”Nederlandse kinderen in Syrische kampen verdienen bescherming, zij zijn geen ‘uitreizigers’ maar slachtoffer,” dat schrijft Margrite Kalverboer in NRC. Kalverboer zegt dat de situatie van Nederlandse kinderen in de Syrische kampen in de afgelopen week ernstig is verslechterd en vindt dat de kinderen daar weggehaald moeten worden. “Ik ben mij bewust van de zeer ingewikkelde context waarbinnen Nederland, en ook andere Europese landen, in Syrië moeten opereren. Maar als ouders hun kinderen niet beschermen, moet de overheid dit doen. Dit is afgesproken in het VN-Kinderrechtenverdrag, waar Nederland zich aan verbonden heeft,” aldus Kalverboer.
De NOS meldde vorige week dat twee jonge kinderen in een gevangenkamp in Syrië onder tijdelijke voogdij van jeugdzorg in Nederland zijn geplaatst. Die zaak is bijzonder omdat zowel de vader als de moeder niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Alarm over wachttijden jeugd-ggz
Kinderartsen en psychiaters vinden dat er dringend iets moet veranderen in de jeugd-ggz. De geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd kampt al jaren met lange wachttijden door een krap budget en grote personeelstekorten. Met name die wachttijden zijn frustrerend voor veel jongeren die dringend hulp nodig hebben, zo meldt NOS. "We laten kinderen met een psychisch probleem nu in de kou staan," zeggen Arne Popma van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NvK). Popma en Illy stellen dat kinder- en jeugdpsychiaters en kinderartsen dagelijks worden geconfronteerd met kwetsbare kinderen die niet de psychische hulp krijgen die zij zo hard nodig hebben. Het gaat om jongeren met aandoeningen als een eetstoornis, depressie of autisme.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
opinie
'Ambassadeurs van de jeugdzorg gezocht'
“Wat we nodig hebben zijn ambassadeurs van de jeugdzorg. Kinderen, ouders, jeugdwerkers, ambtenaren en bestuurders die de stip bewaken. We leren elkaar beter kennen, krijgen begrip voor elkaars werkelijkheid en werken met elkaar samen.” Dat zegt Wouter Struijk, wethouder van de gemeente Nissewaard in een betoog in VNG Magazine.
Struijk kijkt in zijn betoog terug op de demonstratie van jeugdzorgwerkers in Den Haag begin vorige maand en spreekt van een historisch moment: “Wat zij willen, is kinderen een betere toekomst geven, ook als zij hier zelf een stapje harder voor moeten zetten. Dat zij nu staken, zegt iets over de urgentie, de druk en noodzaak om de jeugdzorg onder de aandacht te brengen en in beweging te krijgen.” Door een gezamenlijk perspectief te ontwikkelen via brede en transparante overlegtafels bundelen wij als ambassadeurs van de jeugdzorg onze krachten en kunnen wij een verschil maken,” aldus Struijk.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
Boeklancering 'Leefklimaat!'
Op 20 november wordt het boek ‘leefklimaat!’ van Peer van der Helm in de Hogeschool Leiden gepresenteerd. Het boek van de lector Residentiële Jeugdzorg geeft duidelijke richtlijnen voor ‘wat werkt’ voor de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang, GGZ, Gezinshuizen, de forensische psychiatrie, gehandicaptenzorg, het speciaal (passend) onderwijs en gemeenten. Twee gastsprekers gaan in op het belang van een goed leef- en werkklimaat binnen de (jeugd)zorg. 
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijktip
Gegijzeld door anorexia 
Bij Zembla gisteravond een documentaire over anorexia, de dodelijkste, psychiatrische aandoening. Zembla onderzocht wat maakt dat deze groep zo moeilijk te behandelen is en waarom er meisjes aan deze, voor sommigen onbegrijpelijke, ziekte sterven. In de uitzending de verhalen van twee vaders die hun dochter aan de ziekte verloren en het verhaal van een anorexiapatiënt die, na een jarenlange strijd tegen haar ziekte, euthanasie nog als enige uitweg zag.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd