Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
oktober 2019    |    nummer 238
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Werknemers en werkgevers bereiken akkoord Jeugdzorg 
De vakbonden FNV, CNV en FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland hebben op 30 september een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao gesloten. In het akkoord zijn de partijen een loonstijging van 4 procent per 1 januari 2020 en eenmalige uitkeringen in december 2019 en in juni 2020 overeengekomen. De akkoorden worden de komende weken voorgelegd aan de verschillende achterbannen. Binnenlands Bestuur schrijft over de 'dringende' oproep van de werkgevers en werknemers aan gemeenten om de tarieven voor jeugdzorg te verhogen. Bovendien moet de compensatie die gemeenten van het Rijk krijgen voor de loonstijging in de jeugdzorg, ook echt in de jeugdzorg landen. "Dat geld moet naar de jeugdzorg en haar medewerkers en dat willen we terugzien in de tarieven voor de komende jaren," stellen FNV, CNV en Jeugdzorg Nederland.
 
Lees meer  >>
 
Column
 
‘Samenleving moet investeren in achterstandsleerling’  
‘Zwakbegaafde’ jongeren komen in de zandbak al op achterstand te staan. Vanaf dat moment horen ze dat ze niet kunnen leren. Vmbo-docent Maxe de Rijk neemt het in Het Parool op voor deze groep. De Rijk: “In een maatschappij waar succes een keuze is, waar wordt gepretendeerd dat iedereen gelijke kansen heeft en mensen zich moeten invechten, zien deze leerlingen hun praktijkschoolniveau vaak als een bewijs van eigen falen, van niet goed genoeg zijn. Samen met duizenden andere docenten werk ik dag in dag uit om deze jongeren het geloof in zichzelf terug te geven. Om ze dingen te leren die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken. Maar voor echt succes hebben we een andere samenleving nodig. Een samenleving die investeert in deze jongeren. En dus in jeugdzorg, in passend onderwijs en een goed inkomen voor iedereen.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Hoge werkdruk bij werknemers in de zorg  
Bijna de helft van de werknemers in de zorg ervaart hoge tot zeer hoge werkdruk en een meerderheid geeft aan dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Dat blijkt uit het CBS-rapport ‘Werknemersenquête Zorg en Welzijn’.
Uit een steekproef van het CBS onder 1,3 miljoen medewerkers bij 130.000 organisaties blijkt dat 44 procent van alle ondervraagden aangaf hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren. Binnen de jeugdzorg viel dit percentage met 53 procent het hoogste uit, gevolgd door de GGZ (49 procent) en personeel bij ziekenhuizen en specialistische medische zorg (48 procent).
Marije Mulder, werkzaam in de jeugdzorg als ambulant werker voor gezinnen in crisissituaties, herkent zich in de CBS-cijfers. Ze vertelt aan Metro: "Wij hebben te maken met veel getraumatiseerde mensen, kinderen en vaak ook ouders met persoonlijkheidsproblematiek. Dat doet een appèl op je hele gestel als werker.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Directeur blijft zich verzetten tegen sluiten jeugdgevangenis
Harry Dijkstra, directeur van Jeugdgevangenis Elker, blijft zich verzetten tegen de sluiting van de jeugdgevangenis in Veenhuizen. Door de sluiting moeten jonge gedetineerden uit Groningen, Friesland of Drenthe voortaan hun straf uitzitten in Nijmegen of in Lelystad, 'ver van hun vertrouwde omgeving.' Volgens Dijkstra ligt terugval in oude gewoontes hierdoor op de loer, zo schrijft EenVandaag. Dijkstra vindt het sluiten van de justitiële jeugdinrichting niet ‘slim’. Hij vindt het van groot belang dat de jongeren in de gevangenis het contact met hun ouders niet verliezen. Vorige week was het Kamerdebat over jeugdcriminaliteit/justitiële jeugd. Vanavond kunnen moties worden ingediend waarover later nog wordt gestemd. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
G-moji-app-onderzoek genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs 2019
Het G-moji-app-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 2019. De G-Moji is een zelfhulpapp in ontwikkeling die jongeren met psychische problemen wil helpen hun emoties zichtbaar te maken. Het G-moji-app- onderzoek wordt uitgevoerd door UvA, Garage2020 en CWI. De Klokhuis Wetenschapsprijs is een prijs voor het  interessantste en relevantste wetenschappelijke onderzoek voor kinderen tot 12 jaar en wordt op 6 november uitgereikt.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
Conferentie “Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren!”
Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Als ouders, kinderen en professionals vanuit gemeenten, jeugdhulp en onderwijs daarvoor de handen ineen slaan ontstaan er ontwikkelkansen voor kinderen. De conferentie “Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren” op 31 oktober brengt onderwijs en jeugdpartijen bij elkaar. Voor een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugdpartijen is het nodig elkaar te kennen.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd