Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2019   |    nummer 237
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Jeugdgevangenissen Limburg en Drenthe moeten sluiten
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de plannen van minister Dekker om jeugdgevangenis Het Keerpunt in Cadier en Keer per 1 januari 2020 te sluiten en jeugdgevangenis Juvaid in Drenthe een jaar later. Dat bleek gisterenavond tijdens een AO in de Tweede Kamer. De sluiting werd al aangekondigd in de beleidsbrief Jeugdcriminaliteit. Kleinschalige Voorzieningen moeten het strafrechtaanbod in deze regio’s gaan vervangen. Tijdens het debat uitten diverse Kamerleden hun zorgen. Sommige partijen zijn tegen sluiting, andere partijen zijn vooral bezorgd over de snelheid en de randvoorwaarden. Jeugdzorg Nederland schreef een brief aan minister Dekker en de Tweede Kamer met een pleidooi om de sluiting uit te stellen. Volgende week kunnen de Tweede Kamerfracties nog moties indienen, maar het lijkt nu al duidelijk dat de coalitiepartijen minister Dekker steunen en dat er dus geen uitstel komt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Bijna een derde budget jeugd naar coördinatie zorg
Bijna een derde van de totale middelen voor jeugd gaat op aan het organiseren en coördineren van zorg en niet naar de zorg zelf. Bij de Wmo is het een kwart van het budget. Het gaat in totaal om bijna twee miljard euro. CDAPvdA en GroenLinks stellen vragen over de hoge coördinatiekosten en Binnenlands Bestuur schreef er een artikel over.
Berenschot analyseerde de bestedingen van de totale zorgkosten binnen de jeugdzorg en de Wmo, op basis van gegevens van het ministerie van VWS, gemeenten, de Inspectie en zorgaanbieders. Daaruit blijkt dat bij de jeugdzorg naar schatting 29 procent van het beschikbare budget wordt besteed aan ‘apparaatskosten’. Bij de Wmo gaat het naar schatting om 25 procent. In de jeugdzorg ging vorig jaar 3,7 miljard euro om, in de Wmo 3,8 miljard euro. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Kabinet opnieuw in gesprek met gemeenten
Het kabinet gaat opnieuw praten met gemeenten over de financiële problemen die ontstaan doordat tegenvallende uitgaven door het Rijk direct ook tot minder inkomsten voor gemeenten leiden. Premier Rutte waarschuwde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week dat dit niet meteen betekent dat er extra geld komt. Het kabinet omarmde tijdens de Algemene Beschouwingen ook een voorstel van GroenLinks om specialistische jeugdzorgcentra te openen voor jongeren met ingewikkelde en weinig voorkomende problematiek. De Tweede Kamer stemde in met een amendement om hier vanaf 2021 structureel 26 miljoen euro per jaar voor vrij te maken en in 2020 eenmalig 11,5 miljoen euro.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Nog steeds wachtlijsten in de jeugdbeschermingsketen
De Inspecties houden zorgen over de wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Ze zien geen vooruitgang in de manier waarop de RvdK zijn vorderingen presenteert. De RvdK kan de Inspecties onvoldoende duidelijk maken hoe ze zicht houdt op de veiligheid van kinderen die op een onderzoek wachten.
Eerder deze week schreef BN DeStem over wachtlijsten bij de jeugdbescherming. De krant sprak advocaat Jack Schoenmakers: “De afhandeling bij rechtbanken van familiezaken met kinderen loopt compleet vast door de wachtlijsten en het personeelstekort bij jeugdinstellingen. Gezinsvoogden zijn niet beschikbaar, hebben te veel zaken onder hun hoede of zijn alweer vertrokken voordat ze goed en wel met een gezin of kind aan de slag zijn gegaan.” De Bredase jeugdrechter Susanne Tempelman in een ander artikel van BN DeStem: “We ontdekten dat het groeiende tekort aan gezinsvoogden een patroon is. Ook andere rechtbanken lopen daar tegenaan, lees ik in vonnissen”.

Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, schreef eerder een opiniestuk in NRC over hoe die wachtlijsten tegengegaan zouden kunnen worden. Rotering: “Jeugdbescherming is een te lange keten die kinderen te lang op hulp laat wachten. Hef enkele instanties op”.
 
Lees meer  >>
 
Column
 
‘Amsterdam heeft alleen oog voor de financiële kant van de jeugdzorg’
“De gemeente Amsterdam heeft alle jeugdhulporganisaties een normbudget opgelegd. Binnen dat normbudget is geen ruimte voor maatwerk. Zeker niet omdat kleine organisaties maar een zeer beperkt budget krijgen”, schrijft Nina Müller, pleegzorgwerker bij Timon in een opiniestuk in het Parool. Het jeugdzorgnormbudget van de gemeente Amsterdam hindert Müller in haar werk. In het artikel schrijft Müller hoe ze een jongetje uit een gezin in crisis helpt met het vinden van een pleeggezin en het bieden van de juiste zorg en waarom dit maatwerk financieel niet past binnen het opgelegde normbudget. 
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Grunberg werd 'betere strijder' door tijd in jeugdzorg
Arnon Grunberg verbleef tien dagen in de gesloten jeugdinstelling De Koppeling in Amsterdam en schreef daar dagelijks een column over in NRC. “Ik wilde weten hoe kinderen hun opsluiting beleven.” Grunberg blikt in een nieuw artikel terug op die tien dagen en zijn conclusie is: “Wat deze kinderen me hebben geleerd is om een betere strijder te worden.” 
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
Regiobijeenkomsten vermindering administratieve lasten
Niemand wil administratieve lasten. Toch zijn ze er. Tijdens regiobijeenkomsten, georganiseerd door de VWS, VNG, CAK, Inlichtingenbureau en het Ketenbureau i-Sociaal Domein kijken zorgaanbieders en gemeenten samen aan de hand van klantcases wat ze kunnen doen om de administratieve lasten te verminderen. De bijeenkomsten vinden in de komende twee weken plaats. Deelname is gratis.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
30 sep t/m
10 okt
De Week van het zorgeloze kind
Week waarin jeugd(hulp)organisaties, onderwijs, welzijn en kinderopvang bij elkaar in de keuken kijken en persoonlijk kennis maken. Doel is om kinderen en jongeren in stadsregio Parkstad zo zorgeloos mogelijk op te laten opgroeien. Lees meer
14 nov

'Met het oog op behandeling 5'
Congres over LVB en agressie. Voor iedereen die te maken heeft met of geïnteresseerd is in agressie bij mensen met een LVB. Lees meer
     23
  nov
'Vroegtijdige herkenning en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten'
Derde symposium Kenniscentrum TGG. Lees meer
 
 
versterkt de zorg voor jeugd