Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
september 2019    |    nummer 235
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Psychische kindermishandeling niet expliciet in de wet
Het is en blijft wettelijk niet 'uitdrukkelijk strafbaar' om kinderen psychisch te mishandelen, schrijft minister Dekker in antwoord op Kamervragen van GroenLinks. GroenLinks-Kamerleden Buitenweg en Westerveld vinden het ontbreken van de term psychische kindermishandeling een lacune in het Wetboek, zo staat in het AD. Zij pleitten daarom voor een herziening van de strafbaarstelling van alle vormen van kindermishandeling. GroenLinks laat in een reactie weten het een gemiste kans te vinden dat het Wetboek van Strafrecht op dit punt niet herzien wordt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Resultaatgericht financieren jeugdregio Haaglanden uitgesteld 
De regio Haaglanden heeft besloten de invoering van resultaatgerichte bekostiging in elk geval met een jaar uit te stellen. Dat staat in een brief van het college van B&W aan de raad van Delft, een van de gemeenten binnen de regio. 2020 wordt als overgangsjaar gebruikt waarin gewerkt zal worden "met verwijzingen en gezinsplannen in termen van beoogd resultaat, het bieden van maatwerk aan jeugdigen en gezinnen en het werken met één verantwoordelijke jeugdhulpaanbieder per jongere/gezin". De regio kreeg signalen dat aanbieders van specialistische jeugdhulp juridische stappen tegen de invoering van resultaatgerichte bekostiging in de regio Haaglanden overwogen en hoopt dat hiermee te voorkomen.
Binnenlands Bestuur schreef er een artikel over.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Hoogeveen wil betere jeugdhulp tegen lagere kosten
Hulp en ondersteuning aan kinderen in de eigen leefomgeving in plaats van (dure) tweedelijns zorg. Dat is het idee achter de nieuwe aanpak van jeugdhulp in Hoogeveen. De focus komt meer te liggen op hulp dan op zorg. Brede school De Zuiderbreedte startte in dat kader deze week met de nieuwe werkwijze ‘Vroeg erbij op school’, een preventief programma van jeugdhulporganisatie Yorneo waarbij het versterken van de basis centraal staat. Hiermee wil de school het pedagogisch klimaat verbeteren en de leerkrachten extra ondersteunen om de grote diversiteit in de klassen aan te kunnen. De nieuwe aanpak moet volgens wethouder Gert Vos van Hoogeveen jaarlijks twee ton besparen.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
''Kom eens in mijn schoenen staan'' 
#Inmijnschoenen: met die hashtag laten jeugdprofessionals en andere betrokkenen bij de jeugdzorg volop van zich horen op sociale media over waar de schoen knelt in de jeugdzorg. “Kom eens in mijn schoenen staan” is de landelijke campagne die door Altra, iHUB, de Opvoedpoli, Horizon en FNV, tijdens de staking op 2 september werd gelanceerd. Volgens de initiatiefnemers gaat het niet goed in de jeugdzorg en daarom roepen zij alle jeugdprofessionals op van zich te laten horen, door een schoenselfie te maken en die samen met een verhaal en #inmijnschoenen te delen, op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. De initiatiefnemers willen voor Prinsjesdag ‘flinke stappen’ zetten, hoorbaar in Den Haag, 'zodat er ruimte komt en we slim kunnen samenwerken.' Marna van Dullemen, jeugdhulpprofessional bij Altra en bedenker van het idee: “Volgens mij hebben ze in Den Haag geen idee wat er echt speelt in de jeugdhulp. Laat Hugo de Jonge maar eens een dagje met ons meelopen.”
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
“Als een pleegkind niet juichend in je armen valt”
Pleegouders beginnen vaak met "hooggestemde" idealen. “De realiteit is vaak anders. En dan zijn er ook nog de biologische ouders.” In Trouw het verhaal van journalist en pleegmoeder Anna Krijger. Over de wens van ouders om pleegouder te worden, hun ervaringen, zorgen en de samenwerking met de biologische ouders.
 
Lees meer  >>
 
Publicaties
 
‘Effectief werken in het veranderende jeugdveld’
Voor gemeenten, jeugdhulporganisaties en professionals die samen zorgen dat kinderen, jongeren en ouders passende jeugdhulp krijgen, blijkt effectief werken niet eenvoudig, zo schrijft sociaalweb.nl. Daarom komt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met de notitie 'Effectief werken in het veranderende jeugdveld' waarmee gemeenten en jeugdhulpaanbieders een raamwerk wordt geboden om in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp te realiseren.
In de notitie staat onder meer dat het voor effectieve jeugdhulp nodig is te investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals, zodat die in staat zijn interventies of elementen daarvan op een goede manier in te zetten.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd