Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2019    |    nummer 231
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Tweede Kamer bezorgd over jeugdzorg
De Tweede Kamer vergaderde vorige week over de jeugdzorg. De Kamerleden hadden veel vragen aan de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (J&V). Onder andere over de besteding van het extra geld dat gemeenten krijgen voor jeugdzorg, over de arbeidsmarktproblemen van de sector, over de precieze oorzaken van de gestegen uitgaven, over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en over het functioneren van het stelsel. Er komen nadere onderzoeken en nieuwe afspraken met gemeenten. De Tweede Kamer steunde de koers die de ministers daarbij inzetten, maar hamerde op concrete acties en tempo: ‘Het zijn goede analyses, maar waar blijft de actie?’
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Een betere jeugdzorg begint met beter luisteren'
Uit het rapport van Commissie De Winter dat vorige week verscheen, blijkt dat er nog steeds geweld plaatsvindt in de jeugdzorg. Om het geweld terug te dringen, pleiten onderzoekers van commissie De Winter er onder andere voor kinderen minder snel te isoleren en in gesloten instellingen te plaatsen, kleinere groepen te maken en beter naar kinderen te luisteren.
Jeugdzorg Nederland erkent dat het een uitdaging wordt op korte termijn werk te maken van alle adviezen, maar is al begonnen met beter luisteren. Daarover schreef Trouw afgelopen vrijdag. Jeugdzorg Nederland organiseerde het afgelopen jaar zeven bijeenkomsten waarin jongeren, hulpverleners en bestuurders geweld bespreekbaar maakten. Eva de Vroome, woordvoerder: “Die gesprekken leiden tot meer begrip. Ik heb van medewerkers gehoord dat ze daarna gelijk dingen hebben veranderd.” Jeugdzorg Nederland gaat op 26 juni in gesprek met instellingen en cliënten over de aanbevelingen van Commissie De Winter.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Podcasts 'jeugdzorg die beter beschermt’
“Het allerbelangrijkste is dat je praat,” zegt Angelo, ervaringsdeskundige jeugdzorg, tegen Et in een van de podcasts die Jeugdzorg Nederland maakte met Wij zijn Spraakmakers. De podcasts gaan over geweld in de jeugdzorg en zijn gemaakt naar aanleiding van het eindrapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter. In de podcastserie vraagt Spraakmaker Et jeugdzorgbestuurder Esther, ervaringsdeskundigen Laila, Mariska en Angelo, en jeugdbeschermer Sabrina hoe we komen tot een jeugdzorg die beter beschermt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Op weg naar minder vrijheidsbeperking in de JeugdzorgPlus 
De JeugdzorgPlus werkt hard aan een beter leefklimaat met minder vrijheidsbeperking maar is er nog niet. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een factsheet die vorige week verscheen. De inspectie deed onderzoek bij jeugdzorgplusinstellingen en constateerde dat ze allemaal werken aan een beter leefklimaat en aan acties gericht op minder vrijheidsbeperking. De stabiliteit van de teams en personeelsbezetting vormen vaak nog wel een groot knelpunt. De conclusies sluiten aan bij de resultaten van het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) om te komen tot minder gedwongen afzonderingen in de JeugdzorgPlus. Ook daarvoor geldt dat organisaties op weg zijn maar dat er nog veel moet gebeuren. De jeugdzorgplusinstellingen erkennen dat en gaan graag aan de slag met de aanbevelingen. Ze zien daarbij Rijk en gemeenten als onmisbare partners.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Naar een betere aansluiting onderwijs, opvang, zorg, jeugd 
De aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio moet beter. Daarom is de coalitie van 20 landelijke partijen het programma ‘Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd’ gestart. Jeugdzorg Nederland is sinds de oprichting van de coalitie in oktober 2017 actief betrokken. Volgens de coalitie verdienen kinderen optimale ontwikkelkansen, ongeacht zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: 'wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?' De aanpak kent twee speerpunten: het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking op en rondom scholen en het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Daarbij is de regio het vertrekpunt, zijn lerende aanpakken nodig en worden ervaringen vanuit inspiratieregio’s gedeeld om te leren en te verbeteren.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
nieuws uit de regio
Aanpak jeugdzorg Deventer werkt: opgeteld 1,3 miljoen over 
Waar veel andere gemeenten miljoenentekorten noteren, houdt Deventer 1,3 miljoen over uit 2018. Dat schrijft De Stentor. Wethouder Frits Rorink licht in het artikel zijn aanpak toe. Volgens Tom van Yperen, expert jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geldt Deventer als voorbeeld voor gemeenten die worstelen met forse tekorten op de jeugdzorg. Van Yperen: “De aanpak van Deventer werkt: die gaat uit van een integrale benadering met een goed zorgnetwerk, sociale wijkteams, buurtnetwerken, gezinscoaches en een belangrijke rol voor het onderwijs en de huisartsen. Dit zijn ingrediënten die ervoor zorgen dat de instroom naar de zwaardere en duurdere vormen van jeugdhulp minder wordt.’’ 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd