Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2019    |    nummer 230
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
“We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt”
Gisteren verscheen het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter. De commissie deed ruim twee jaar onderzoek naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. 

Jeugdzorg Nederland biedt haar excuses aan voor geweld dat de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg heeft plaatsgevonden. Bestuurslid Esther Overweter: “Het leed dat de slachtoffers is aangedaan, is groot. Ze hadden bescherming nodig, maar in plaats daarvan kregen ze te maken met geweld, psychisch of fysiek, van hulpverleners of tussen jongeren onderling. Daar hebben ze hun hele leven last van. Tegen hen wil ik zeggen, namens de sector: het spijt ons dat er te weinig is gedaan om het geweld te voorkomen en te stoppen.” Jeugdzorg Nederland wil de verhalen van de slachtoffers horen. “Te lang is hun stem niet gehoord. We moeten luisteren en leren. We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt", aldus Esther Overweter.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Luistertip
Podcast
Jeugdzorg Nederland maakt naar aanleiding van het eindrapport van Commissie De Winter, samen met Wijzijnspraakmakers, een podcastserie over geweld in de jeugdzorg. Vandaag wordt de eerste podcast uitgezonden waarin Spraakmaker Et jeugdzorgbestuurder Esther Overweter interviewt over haar ervaringen en gedachten over geweld in de jeugdzorg en hoe we komen tot een jeugdzorg die beter beschermt.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijktip
Nieuwsuur
Nieuwsuur besteedde gisteravond aandacht aan het rapport ‘Onvoldoende beschermd’ van Commissie De Winter. Twee vrouwen vertelden hun verhaal over het geweld in de jeugdzorg dat zij als kind meemaakten. Ze schreven er allebei een boek over. De boeken zijn gebruikt in het onderzoek van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Micha de Winter, voorzitter van Commissie De Winter, praat in de uitzending over de uitkomsten van het onderzoek. Hij wil dat er concrete maatregelen worden genomen om veiligheid in de jeugdzorg te garanderen. De commissie wil ook dat de Kinderombudsman er, als onafhankelijke instantie, op toe gaat zien dat er daadwerkelijk stappen worden gezet. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp
“Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” Onder dit motto ging gisteren de eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start. Ruim 400 jeugdprofessionals gingen op hetzelfde moment op 41 locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk, te schrappen. Het doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Gemeenten in kou gezet
Vandaag werd in de Tweede Kamer, voorafgaand aan het algemeen overleg jeugdhulp, een petitie aangeboden namens de colleges van bijna 150 gemeenten, zo meldt Binnenlands Bestuur. De colleges pleiten voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De miljard euro extra die het kabinet voor de komende drie jaar vrijmaakt, is onvoldoende. ‘'Het is meer dan ooit nodig dat gemeenten aan de Tweede Kamer laten weten dat zij zonder structureel voldoende geld in de kou worden gezet en daarmee dus degenen die afhankelijk zijn van zorg’', aldus wethouder Rob Jonkman van Opsterland, een van de initiatiefnemers van de petitie.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Jeugdzorg niet langer verantwoord’
Jeugdbescherming Overijssel vindt de jeugdzorg niet langer verantwoord. Dat zei bestuurder Peter Palsma vorige week in Tubantia. Volgens Palsma veroorzaken de bezuinigingen op de jeugdzorg onnodige escalaties in gezinnen en vertonen bijvoorbeeld jongeren steeds ernstiger gedragsproblemen, omdat er geen behandelplek is. Palsma: “Er is te weinig jeugdhulp en het duurt te lang voor de hulp wordt geboden. Denk aan beschikbare plaatsen in gezinshuizen, aan aantallen pleeggezinnen en aan ambulante jeugdhulp.” Palsma vindt de toezegging van een miljard extra voor jeugdzorg door minister De Jonge (VWS) niet toereikend. Hij pleit voor diepgaande analyse bij gemeenten naar de besteding van de jeugdzorggelden en dat het geld op de goede plek terechtkomt.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd