Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
juni 2019    |    nummer 229
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
VNG blijft zich inzetten voor oplossing tekorten sociaal domein
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft gisteren ingestemd met voorstellen van het bestuur om te blijven inzetten op een structurele oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Onderhandelingen met het kabinet leverden een tijdelijke oplossing op van ruim 1 miljard euro voor 2019, 2020 en 2021. Dit geeft gemeenten voor deze periode enige lucht. In de komende maanden praat de VNG verder met het kabinet over maatregelen die het Rijk en gemeenten kunnen nemen om het stelsel beter te laten functioneren en meer grip te krijgen op de volume- en uitgavenontwikkeling.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jeugdbranches: extra geld moet op de juiste plek terecht komen
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) reageerden eerder al op het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt voor jeugdzorg. De BGZJ, het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, dringt eropaan dat dit geld nu ook op de goede plek landt: bij de zorg voor jeugd en de gezinnen. Na jaren van bezuinigingen door Rijk en gemeenten, zijn de grenzen voor de jeugdzorgorganisaties en hun professionals bereikt, waarschuwen de branches. Hans Spigt, voorzitter van de BGZJ: “Het extra geld moet door gemeenten in de eerste plaats worden besteed aan ons personeel. Goede arbeidsvoorwaarden en scholing zijn essentieel om onze jongeren en gezinnen te kunnen blijven helpen. Daarnaast moeten we inhoudelijke afspraken maken met gemeenten om de kwaliteit van de inkoop te verbeteren.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Debat brief Kinderombudsman over hulp kwetsbare kinderen en jongeren
De Kamer debatteerde gisteren over een brief van de Kinderombudsman aan minister De Jonge, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de problemen bij hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren.
In de brief stelt de Kinderombudsman dat het ondanks alle inspanningen onvoldoende lukt om de ontwikkeling, veiligheid en het perspectief van een grote groep kinderen te waarborgen. Voorafgaand aan het debat stuurde de Branches Gespecialiseerde Zorg voor de Jeugd (BGZJ) een brief met input voor het debat. De Kamer stemt op 11 juni over de ingediende moties..
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Meer zicht nodig op situatie kinderen op vakantieparken
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil dat er meer zicht komt op de situatie van kinderen die langdurig op vakantieparken wonen. Dat schreef Kalverboer gisteren in een brief aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders in Nederland. Uit eerder onderzoek van de Kinderombudsman blijkt dat gezinnen met kinderen die op vakantieparken wonen, grotendeels onder de radar lijken te leven. Ze roept de colleges daarom op om deze groep kinderen binnen de gemeente in kaart te brengen. Als blijkt dat de kinderen zorg en ondersteuning nodig hebben, moet dit vanuit de gemeenten geregeld worden.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vernieuwde Richtlijn Pleegzorg 
De Richtlijn Pleegzorg is bijgewerkt en bevat nieuwe, relevante onderzoeken met geactualiseerde interventies inclusief het erkenningsniveau van de interventies. Ook is de rol van jeugdbescherming, het samenwerken met wijkteams en multidisciplinaire besluitvorming binnen de pleegzorg explicieter beschreven. De geactualiseerde richtlijn gaat daarnaast in op de wijziging dat pleegkinderen standaard tot 21 jaar in het pleeggezin kunnen blijven. De Richtlijn Pleegzorg gaat over kinderen en jongeren die in een ander gezin worden opgevangen als het thuis niet gaat en is bedoeld om professionals te ondersteunen in hun werk.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
terugkijktip
Extra geld voor jeugdzorg genoeg of moet systeem op de schop?
Het kabinet trekt de komende drie jaar ruim 1 miljard euro extra uit voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Maar is dit genoeg om het structurele probleem aan te pakken of moet het stelsel op de schop en de jeugdzorg terug naar het rijk? Daarover spraken, voorafgaand aan het Kamerdebat op 5 juni, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, Lisa Westerveld (GroenLinks) en René Peters (CDA) in een uitzending van De Hofbar op NPO2.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
Allemaal struisvogels
Het onlangs verschenen boek ‘Allemaal struisvogels’ is een biografie van auteur en hoofdrolspeler Lisa, die tot haar 15e opgroeide in een heel onveilig gezin met een agressieve en vuurwapengevaarlijke vader. Zij kon als hoofdpersoon niet rekenen op de hulp van volwassenen die om het gezin heen stonden, terwijl die wel wisten van het geweld in het gezin. Ze staken allemaal hun kop in het zand en boden geen hulp. Het boek 'Allemaal Struisvogels' heeft als doel om inwoners van Nederland; juffen en meesters, politici, politie, postbodes, winkeliers, hulpverleners, buren, ooms en tantes aan het denken te zetten.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd