Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
mei 2019    |    nummer 227
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
'Herontwerp verantwoording sociaal domein noodzakelijk'
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt dat verantwoording ten dienste moet staan van betere zorg voor de cliënt en patiënt. Zij adviseert een herontwerp van de huidige verantwoordingspraktijk, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Volgens de RVS draagt verantwoording op dit moment onvoldoende bij aan betere zorg en ondersteuning en moet dit fundamenteel anders in de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en curatieve zorg.
De RVS stelt: ‘Het vertrekpunt moet niet degene zijn die verantwoording vraagt, maar degene die verantwoording aflegt.’
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Controledrift maakt werken in de jeugdzorg bijna onmogelijk'
De stijgende kosten in de jeugdzorg leiden tot controledrift bij gemeenten en frustratie bij hulpverleners, zo schrijft NRC. In het artikel komen diverse hulpverleners aan het woord over de voor hen onbegrijpelijke verschillen tussen gemeentelijke vergoedingen en de steeds nieuwe eisen waaraan zij moeten voldoen om de aanbesteding niet te verliezen. Volgens diverse hulpverleners gaan de gesprekken met gemeenten alleen nog maar over geld. Volgens Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, zijn de door gemeenten ‘gigantische ambtenarenapparaten’ een belangrijke reden voor de tekorten in de jeugdzorg. Van der Helm: “Ze ontwikkelen procedures en formulieren die ze bij de zorginstellingen neerleggen, die vervolgens weer mensen moeten vrijmaken om aan de regeldruk te voldoen. In plaats van zorg wordt bureaucratie opgezet.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
'Meer nodig dan alleen extra geld voor jeugdhulp'
Gemeenten moeten extra rijksgeld voor de jeugdhulp krijgen, maar goede jeugdhulp is meer dan een kwestie van geld. Er moet een maatschappelijke discussie worden gevoerd over de inzet van professionele zorg bij opvoeden en opgroeien. Dat zegt directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut Ans van de Maat in Binnenlands Bestuur. Van de Maat wil een debat initiëren over hoe wij willen dat onze kinderen opgroeien en of we als samenleving de groeiende vraag naar jeugdhulp een goede ontwikkeling vinden. Van de Maat: “Opvoeden en opgroeien is verworden tot een hulp- of zorgvraag, maar sommige vragen horen nu eenmaal bij het alledaagse opvoeden en opgroeien. Dat is niet altijd makkelijk en soms heel moeilijk, maar het is ook niet nodig om meteen een ‘zorglabel’ op een lastig kind te plakken en van een kind een patiënt te maken."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regionieuws
Kinderen betrekken bij ouderschapsplan succes
De rechtbank Overijssel meldt dat het eerste deel van de proef die zij heeft gedaan om kinderen beter te betrekken bij het ouderschapsplan, succesvol is. Sociaalweb.nl bericht over de tussenresultaten. Daaruit blijkt dat in circa 75% van alle gevallen de ouders daadwerkelijk met hun kinderen hebben gesproken over het ouderschapsplan. “Hiermee krijgt de stem van het kind kleur en krijgen kinderen smoel” zeggen familierechters in Zwolle. De proef duurde één jaar en is gestopt op 1 mei 2019. De rechtbank verwacht de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek eind 2019. Als die positief zijn, bepaalt het Landelijk Overleg van Vakinhoud Familie- en jeugdrecht (LOVF) of deze wijze van maatschappelijk effectieve rechtspraak bij alle rechtbanken in Nederland wordt ingevoerd.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
promotie
Matchingbeslissing pleegzorg complex maar betekenisvol
Matching in pleegzorg is een complex maar betekenisvol proces. Dat blijkt uit resultaten van het proefschrift ‘Matching children with foster carers’ van Kirti Zeijlmans. Het proces wordt beïnvloed door veel verschillende en vaak ook met elkaar samenhangende factoren. Een mismatch kan ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling en het welzijn van zowel pleegkinderen als pleeggezinnen. Daarom moet de matchingbeslissing met grote zorg worden genomen. Ondanks het belang, is er nog weinig onderzoek gedaan naar deze belangrijke beslissing. Het proefschrift van Kirti Zeijlmans geeft inzicht in de besluitvorming door het in kaart brengen van de factoren die de matchingbeslissing beïnvloeden. Kirti Zeijlmans verdedigt haar proefschrift op 23 mei 2019 aan de Universiteit Groningen.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
'Extra geld niet genoeg om jeugdzorg maximaal te laten presteren' 
Volgens Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland, is 350 miljoen extra dit jaar en 190 miljoen de jaren erna, niet genoeg om de jeugdzorg optimaal te laten presteren. Die bedragen circuleren de afgelopen week in de media, maar Rijk en gemeenten zijn nog in gesprek over de precieze hoogte. Spigt vindt dat meer geld nodig is voor het oplossen van problemen rondom de arbeidsvoorwaarden, voor innovatie binnen de jeugdzorg en het bieden van kwalitatieve zorg. Dat zei hij vorige week in WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd