Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
april 2019    |    nummer 224
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Minister De Jonge wil ethische hackers voor controle jeugdzorg
Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de veiligheid van dossiers bij zorginstellingen, en dan specifiek jeugdzorg, laten controleren. Hij wil hiervoor ethische hackers inzetten die gaten in de beveiliging dichten, zo meldt RTL Nieuws. De minister zei dat gisteravond tijdens het spoeddebat in de Tweede Kamer naar aanleiding van een datalek bij een jeugdzorginstelling. Eerder deze week stuurde de minister een brief en een feitenrelaas naar de Tweede Kamer.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
opinie
'We kunnen niet van het veld vragen problemen op te lossen zonder extra geld'
“De minister moet persoonlijk ingrijpen en investeren om meer jongeren als ‘Anne’ te helpen”. Dat zegt Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, in een opiniestuk in Trouw. Westerveld reageert hiermee op het verhaal van Anne (13) eerder deze week in Trouw. Anne wacht al maanden op een behandeling voor haar eetstoornis.Volgens Westerveld is er een crisis gaande in de jeugdzorg en moet minister De Jonge daar een persoonlijke prioriteit van maken. Westerveld: “Het is tijd voor een keerpunt. Dat begint met een minister die niet alleen actieplannen schrijft, maar er ook mee aan de slag gaat.” De crisis in de jeugdzorg vraagt om meer, schrijft Westerveld. “We kunnen namelijk niet van het veld vragen om alle problemen maar op te lossen zonder dat er een euro bijkomt.”  

Westerveld schreef haar opiniestuk een paar dagen voor het Kamerdebat Misstanden in jeugdzorginstellingen dat gisteren plaatsvond. Tijdens dat AO ging het met name over de financiële tekorten bij gemeenten. Het ministerie deed onderzoek naar die tekorten en maakt de uitkomsten, op verzoek van de Tweede Kamer, komende dinsdag versneld openbaar.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vakbonden geschokt over halvering jeugdzorgbudget Groningen en Drenthe
Het jeugdzorgbudget van JeugdzorgPlus-instelling Elker-Het Poortje is door de gemeenten in Groningen en Drenthe bijna gehalveerd. Hierdoor is er straks onvoldoende geld om met genoeg jeugdzorgprofessionals kwalitatief goede zorg te bieden aan jongeren in zware psychische nood. Dat schrijven FNV en CNV op hun websites. De vakbonden zijn geschokt over de gang van zaken en roepen de gemeenten op deze dramatische bezuiniging terug te draaien. Ook wijzen FNV en CNV naar de eindverantwoordelijke, minister Hugo de Jonge. "Iedere bezuiniging in de jeugdzorg die op werknemers en jongeren wordt afgewenteld, is onaanvaardbaar".
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Burgervoogd realistisch alternatief professionele voogd 
Kinderen waarvan de ouders geen wettelijk gezag meer hebben, krijgen vaak te maken met een groot aantal voogden. Dat heeft ‘ontworteling’ tot gevolg, aldus de Alliantie Burgervoogdij op sociale vraagstukken.nl. De Alliantie Burgervoogdij stelt dat burgervoogdij een realistisch alternatief is voor een professionele voogd. Een burgervoogd is een ‘gewone burger’ die voogd kan zijn over een kind dat niet bij hem of haar woont. Deze burgervoogd biedt het kind stabiliteit en is persoonlijk betrokken bij het kind. De voogd blijft dat bovendien vaak een leven lang, dus ook nadat het kind 18 jaar is geworden.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Onderzoek naar patronen bij zelfdoding jongeren 
Stichting 113 Zelfmoordpreventie doet onderzoek naar de oorzaak van het toegenomen aantal jongeren dat in 2017 door zelfdoding is overleden: 81 tegenover 48 in 2016. Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en leider van het onderzoek, wil graag met ouders van kinderen die zelfmoord hebben gepleegd in gesprek om preventie te verbeteren, zo meldt de NOS. Popma: “Hoe meer verhalen we kunnen horen, hoe meer patronen we kunnen vinden waarvan we iets kunnen leren."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Brabantse slachtoffers huiselijk geweld: ‘Het onbegrip is nog heel groot’
Een groot aantal Brabanders heeft te maken met fysieke en seksuele mishandeling in eigen huis. Dat meldt Omroep Brabant op basis van recent onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Bijna 15.000 kinderen zijn slachtoffer van mishandeling. Dat is gemiddeld minstens één kind per schoolklas. Ondanks de groeiende aandacht voor het probleem is het taboe nog altijd groot en is de hulpverlening niet altijd goed geregeld, aldus Teun Haans, clustermanager Sterk Huis. Volgens Haans werken organisaties vaak langs elkaar heen waardoor slachtoffers meerdere keren hun verhaal moeten vertellen. Haans: “Een slachtoffer moet alles dan elke keer weer herleven en dat is erg schadelijk.” Susanne Slikkerveer, voorzitter Stichting Zijweg, wil dat er meer gebruik wordt gemaakt van ervaringsdeskundigen. Slikkerveer: “Het onbegrip waar mensen tegenaan lopen is heel groot. We horen heel vaak van vrouwen die met een lotgenoot hebben gesproken: wat fijn dat ik met iemand kan praten die mij begrijpt.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jaarverslag 2018: hulp aan kwetsbare kinderen schiet tekort 
Kinderen in Nederland die het hardst hulp nodig hebben, krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het gezamenlijke jaarverslag van de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman en de Veteranenombudsman, dat vorige week werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is de verklaring dat er vaak geen goede belangenafweging wordt gemaakt bij beslissingen die gevolgen hebben voor kinderen. In het jaarverslag is te lezen dat  Kalverboer daarom in 2018 is gestart met het ontwikkelen van een handreiking voor beleidsmakers, bestuurders en professionals, waarin in vier stappen beschreven wordt hoe je tot een goede belangenafweging en een goed genomen besluit komt. Ook heeft de Kinderombudsman in 2018 aandacht gevraagd voor kinderen die een ouder hebben met een psychische of lichamelijke ziekte, voor kinderen in Syrische kampen en voor voogdijkinderen.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
13  t/m 
15 mei
Kennis- en Praktijkdagen Contracteren in het Sociaal Domein 
Praktijkdagen voor iedereen die te maken heeft met inkopen in het sociaal domein, in het bijzonder beleidsmedewerkers, inkopers, juristen en (zorg- en Wmo-) aanbieders. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd