Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
april 2019    |    nummer 222
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
'Repressie staat effectieve behandeling in de weg'
Repressie staat een effectieve behandeling van jongeren in de residentiële jeugdzorg in de weg. Dat zegt Sophie de Valk, adviseur bij Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (JSO) in reactie op de recente verhalen over straffen, repressie en maatregelen in de jeugdzorg. Repressie, het doelbewust handelen van medewerkers waarbij jongeren schade wordt toegebracht, kan volgens De Valk traumatische effecten hebben. In haar onlangs verschenen proefschrift ‘Under Pressure – Respression in Residential Youth Care’ stelt De Valk dat repressie vooral gezien moet worden als een falen van het systeem en maar zelden als het gevolg van de relatie tussen de jongere en de professional. Volgens De Valk kan repressie verminderd worden door deskundigheidsbevordering en kleinschalige en gezinsgerichte behandelingen. In het plan ‘de best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ is dat ook een belangrijk onderdeel van de veranderopgaven. De komende periode wordt dat plan samen met de sector verder verrijkt.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp 
De Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp is vernieuwd en biedt nu gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp. Ook geeft de vernieuwde Monitor samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de regionale samenwerking. De toelichting op de cijfers helpt bij de uitvoering van preventief jeugdbeleid en bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Duizenden dossiers kwetsbare kinderen gelekt 
Door een fout bij Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE), voorheen Bureau Jeugdzorg Utrecht, zijn de dossiers van duizenden kwetsbare kinderen gelekt. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een eigen onderzoek naar de authenticiteit van de dossiers, aangeleverd door twee klokkenluiders. In de dossiers staat gevoelige informatie over psychische stoornissen, seksueel misbruik en zelfs zelfmoordpogingen van kinderen. Het datalek is ontstaan door het gebruik van oude emailadressen met een oude domeinnaam. Deze domeinnaam was vanaf december 2017 niet meer bij Samen Veilig in beheer. Nu blijkt dat de ICT-consequenties hiervan onvoldoende zijn ingeschat. In een reactie zegt Samen Veilig het ten zeerste te betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren. De organisatie heeft het lek direct gedicht en meldt dat er op dit moment geen gegevens van cliënten in handen van derden zijn.

Jeugdzorg Nederland onderzoekt in overleg met de jeugdbeschermingsorganisatie in Utrecht of er een advies over de veiligheid van data aan de leden kan en moet worden opgesteld.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
PrivacyApp Jeugd nu ook voor ouders
De PrivacyApp Jeugd is er nu ook voor ouders met een kind in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Met de nieuwe informatie in de PrivacyApp krijgen ouders antwoord op vragen als ‘welke informatie komt er in het dossier?’, ‘welke informatie mogen hulpverleners delen?’ en ‘wie moet toestemming geven voor het delen van informatie?’ De app biedt ouders ook een handige manier om hun juridische status te bepalen. De PrivacyApp bestond al voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De PrivacyApp Jeugd is een initiatief van ‘In goed vertrouwen: de privacy van de jeugd geborgd’ – een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Regio
Te lange wachtlijsten bij Brabantse jeugd-ggz
In de regio Noordoost-Brabant zijn huisartsen bezorgd over de groeiende wachtlijsten voor de jeugdhulp binnen de GGZ. Volgens de huisartsen duurt het te lang voordat patiënten die zij doorverwijzen geholpen worden en ‘loopt het spaak’, zo meldt het Brabants Dagblad. Zorgaanbieders en de gemeente delen de zorgen van de huisartsen en gaan in het artikel met elkaar in gesprek over oorzaken en oplossingen voor de te lange wachtlijsten. Bestuursvoorzitter Gerco Schep van Oosterpoort stelt dat het allergrootste probleem niet het geld is, maar het systeem. Schep:"We moeten het echt met zijn allen anders gaan organise­ren, want zo breken we de jeugdzorg af."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
regio
Minister de Jonge enthousiast over ThuisBest-aanpak Via Almata
Minister de Jonge van VWS bracht gisteren een bezoek aan de gesloten jeugdzorginstelling van Via Almata in Ossendrecht. Op uitnodiging van Alexander, een jongere die er verbleef, maakte De Jonge kennis met de ThuisBest-aanpak. De aanpak is erop gericht om jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstige gedragsproblemen zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan, waarbij ook het thuisfront wordt begeleid. Hierdoor wordt de duur van de ‘gesloten’ periode teruggeschroefd van vele maanden tot circa acht weken. De ThuisBest-aanpak is uniek in Nederland en een succevolle vorm van jeugdzorg die intensiever is, maar minder geld en tijd kost. De minister hoopt dat ook andere organisaties deze werkwijze gaan toepassen. De Jonge:“Voor sommige jongeren werkt dit echt. Hier kunnen andere instellingen van leren.”
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
VU Divosa Collegereeks: 5 jaar transformeren in het sociaal domein 
Tijdens de VU Divosa Collegereeks 2019 gaan topwetenschappers in op het boeken van vooruitgang in het sociaal domein. Om met elkaar vooruit te komen moet niet alleen gekeken worden naar gemaakte fouten maar ook naar dat wat goed gaat. Vanwege de verantwoording naar de burger, maar ook omdat het ervaren en begrijpen van het succes op het ene terrein, inspirerend en leerzaam kan zijn voor andere terreinen. De VU Divosa Collegereeks 2019 gaat ook over het ambacht en de praktijk van goed samenwerken, over de werkelijkheid als leidraad en het belang van het betrekken van burgers en cliënten. De VU Divosa Collegareeks begint op 15 mei en eindigt op 30 oktober.
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd