Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
april 2019    |    nummer 221
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Een moedig verhaal van vallen en opstaan
“Het verhaal van Accare is het verhaal van een gespecialiseerde jeugdhulpinstelling waar de leiding en de medewerkers de moed hadden om samen te leren hoe je stapsgewijs kan werken aan humane hulp voor kinderen en jongeren met ernstige problemen.”
Deze week verscheen het boek 'Jij hebt de sleutel – naar humane jeugdzorg zonder separeren' van Peter Dijkshoorn en Tilly van Uffelen. Bas Timman, bestuurslid Jeugdzorg Nederland en bestuurder Jeugdformaat, schreef het voorwoord. “Het streven naar humane jeugdhulp is een weg van vallen en weer opstaan en vraagt moed en durf om het ‘veiligheidsdenken’ bij de begeleiding en behandeling van jongeren met extreem gedrag los te laten. Dat laat dit boek zien.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
REGIONAAL
Tekorten gemeenten op jeugdzorg
In de kranten deze week diverse berichten over gemeenten die zich grote zorgen maken over de financiering en kwaliteit van jeugdzorg.
Amsterdam luidt de noodklok en vraagt minister Hugo de Jonge (VWS) te betalen voor de extra kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben. Het tekort op jeugdzorg was in Amsterdam in 2018 maar liefst 29 miljoen euro. In alle andere grote gemeenten spelen soortgelijke problemen.
Apeldoorn moet snel grip zien te krijgen op de kosten van jeugdzorg waarbij goede zorg voorop blijft staan, zo schrijft De Stentor. Apeldoorn moet over 2018 vermoedelijk 19,7 miljoen euro uit eigen kas bijpassen op jeugdhulp, zo blijkt uit het deze week verschenen rapport van Adviesbureau KMPG.
In de Noordoostpolder maken diverse partijen in de gemeenteraad zich zorgen over de jeugdzorg na een onderzoek van de Rekenkamercommissie, zo meldt Omroep Flevoland. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente onvoldoende grip heeft op de doelmatigheid en effectiviteit van de zorg en dreigt er een tekort van ongeveer 2 miljoen euro.
Omroep Zeeland meldt dat een ondersteuningsteam van de VNG Vlissingen komt helpen samen te kijken hoe met minder geld toch goede jeugdzorg kan worden verleend. Wethouder van Vlissingen, Albert Vader, noemt de situatie in de jeugdzorg en WMO desastreus. In de afgelopen jaren heeft de gemeente 3,5 miljoen euro moeten inleveren.
 
 
Nieuws
 
Vragen om hulp 'driedubbel taboe' bij misbruikte jongens 
Voor minderjarige jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, misbruik of prostitutie is de drempel te hoog om aan te kloppen voor 24-uurshulp, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Zorgorganisatie Fier richtte speciaal voor deze jongens een behandelgroep op, maar daar zitten slechts twee jongens. Fier hoopte op 8. Sterk Huis, een zorginstelling in Brabant die vorig jaar een vergelijkbare groep voor minderjarige jongens opzette, kreeg geen enkele aanmelding.
“Onder deze specifieke groep heerst ‘een driedubbel taboe’ om met de problemen naar buiten te treden”, aldus mededirecteur Anke van Dijke van Fier. Door schaamtegevoelens zoeken misbruikte jongens maar mondjesmaat contact. Ook hebben hulpverleners volgens Van Dijke nog onvoldoende oog voor hun specifieke problemen.

Ten tijde van de ontwikkeling en uitvoering van het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg, onder leiding van de Commissie Rouvoet, werd ook al duidelijk dat op seksueel misbruik bij jongens een taboe rust.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Blue zones’ binnen de jeugdzorg
De gemeente Amsterdam, Garage2020 en het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI) onderzoeken samen of er in Nederland ‘blue zones’ op het gebied van jeugdzorg bestaan. 'Blue zone' is een algemene term voor een plek waar mensen een langer en beter leven hebben. In het gezamenlijke project worden als ‘blue zones’ gemeenten bekeken op het gebied van specialistische jeugdhulp, -reclassering en –bescherming. Waar is jeugdhulp het best bereikbaar, waar zijn weinig uithuisplaatsingen en waar is de kwaliteit van de jeugdhulp optimaal? Het AHTI, Garage2020 en de gemeente Amsterdam werken aan het ‘blue zones’ project om het percentage van ruim 10% minderjarigen dat in 2017 jeugdhulp nodig had, waarvan 1% uit huis werd geplaatst, te verlagen. Op 16 april presenteert Levi van Dam, Kwartiermaker bij Garage2020 tijdens het event ‘Samen toekomst maken, anders innoveren in het jeugddomein’ een presentatie over fase 1 en 2 van het 'blue zones' project.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Jaarverslag NJi
‘In beweging. Een gelukkige jeugd voor elk kind’
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) werkte in 2018 samen met anders spelers in het jeugdveld aan thema’s als jongerenparticipatie, wijkgericht werken, tekorten in de jeugdhulp en preventie. Dat is te lezen in het jaarverslag 2018 van het NJi dat deze week verscheen. In het jaarverslag wordt beschreven hoe het NJi aan 10 doelen heeft gewerkt en wat de resultaten zijn.  
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Transitiearena’s om jongeren uit beeld te bereiken
Volgens cijfers van het CBS zijn er in Nederland 134.000 jongeren tot 27 jaar buiten beeld omdat ze geen startkwalificatie hebben, geen werk, opleiding of uitkering. Zij lopen het gevaar daar hun hele leven last van te houden. Om te leren hoe je in contact kunt komen met jongeren die uit beeld zijn, organiseert Movisie in drie regio’s transitiearena’s: bijeenkomsten waarin verschillende partijen, vanuit verschillende perspectieven, werken aan maatschappelijke verandering.
Marjet van Houten, adviseur participatie bij Movisie begeleidt de pilots: "Wat nodig is, is in de eerste plaats deze 'jongeren buiten beeld' bereiken via informele contacten om ze op een andere dan de reguliere manier in een opleiding, in een baan of in een leer-werk traject te krijgen. We moeten ophouden jongeren in een regelstructuur te persen, maar ze de ruimte geven om hun eigen weg te gaan, op basis van motivatie, talent en in kleine stapjes".
 
Lees meer  >>
 
Bijeenkomsten
 
‘Werk maken van MeeleefGezinnen’
‘Hoe laten we aan de specialistische zorg en gemeenten zien hoe meeleefgezinnen kunnen worden ingezet om psychische problemen te verminderen en zorgkosten in de hand te houden’. Dat is het doel van het congres ‘Werk maken van MeeleefGezinnen’ dat op 16 april in Doorn wordt georganiseerd. Het congres is interessant voor onder andere jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, medewerkers van GGZ en CJG en beleidsadviseurs van gemeenten in het sociaal domein.
Tijdens het congres wordt aan Hare Majesteit Koningin Máxima het boekje 'Steunpilaren' uitgereikt. In het boekje staan er ervaringen van ouders die de zorg voor hun kind delen met een meeleefgezin.
 
Lees meer  >>
 
versterkt de zorg voor jeugd