Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2019    |    nummer 219
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
Minister De Jonge Europa in tegen aanbesteding jeugdzorg 
Minister Hugo de Jonge wil af van de verplichting voor gemeenten om diensten in het sociale domein Europees aan te besteden. Hij gaat daarvoor, samen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken, Europa in om meer ruimte te creëren binnen de Europese aanbestedingsregels.Volgens De Jonge is er geen grensoverschrijdend belang en zou het daarom niet nodig moeten zijn om een hele Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen die tot veel administratieve lasten leidt, de continuiteit van zorg bemoeilijkt en samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders onder druk zet. In een Kamerbrief informeert De Jonge de Tweede Kamer over het Europese traject.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Openheid en interactie maken integratie jongeren in maatschappij makkelijker
Voor jongeren die de jeugdzorg verlaten is het vinden van een plek in de maatschappij lastig, maar niet onmogelijk. Openheid en interactie maken de sociale integratie tussen jongeren en hun leefomgeving makkelijker, zo blijkt uit vergelijkend internationaal onderzoek van de Universiteit van Amsterdam op SocialeVraagstukken.nl. In het artikel worden de verschillen tussen kinderen uit pleeggezinnen en jeugdzorginstellingen in Nederland en kinderen uit SOS Kinderdorpen toegelicht. Ook geeft Nicky Pouw, onderzoeker aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA, in het artikel adviezen om de sociale integratie vanuit de directe leefomgeving van het kind te stimuleren.

Op Sociaalweb.nl blogt Annemiek Harder over hetzelfde onderwerp. Zij schrijft over de problemen waar jongeren na jeugdhulp of na vertrek uit een instelling tegenaan lopen, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning. Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs.  
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Blokhuis wil eigen thuis voor 11.000 dak- en thuisloze jongeren
Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis wil de komende jaren de 11.000 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar van straat halen. Ook wil Blokhuis dat er geen nieuwe dakloze jongere bij komt. Blokhuis zei dit eerder deze week tijdens de presentatie van het Actieprogramma ‘Dak- en Thuisloze Jongeren’. Blokhuis bij RTL Nieuws: "We hebben onze samenleving nu zo ingericht dat maar liefst meer dan 10.000 jongeren tussen wal en schip kunnen vallen. Dat kan zo niet langer." Alle acties uit het programma worden in tien 'pilotgemeenten' uitgevoerd. Zo krijgt bijvoorbeeld elke dak- of thuisloze jongere in zo'n gemeente één persoon als aanspreekpunt en moet de gemeente afspraken maken met woningbouwcorporaties over het reserveren van woonruimte voor deze kwetsbare groep.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
16 april
‘Samen toekomst maken’
Hoe kun je fundamenteel anders innoveren en welke rol speelt digitalisering daarin?
Daarover gaat het event 'Samen toekomst maken’ op 16 april. Het event, een initiatief van de Associatie voor Jeugd, heeft als doel kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein bij elkaar te brengen op één plek. Want organisaties in de diverse sectoren van het jeugddomein hebben dezelfde uitdagingen op het gebied van (digitale) innovaties. Aan de orde komen vragen als ‘hoe kunnen we samen met designers innovatie ontwerpen, vormgeven en organiseren’ en ‘hoe kunnen we daarbij digitale innovatie benutten en wat betekent data-sturing’? Het event is interessant voor iedereen die in het jeugddomein werkt.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
"Aan de kinderen die het er zelf naar hebben gemaakt".
Jason Bhugwandass, ervaringsdeskundige bij ExpEx, beschrijft in zijn blog ‘Aan de kinderen die het er zelf naar gemaakt hebben’ over zijn ervaring in een groep en hoe zijn groepsgenoten hem hielpen in de moeilijkste tijd van zijn leven. Jason bedankt hen voor de goede woorden en liefdevolle daden die zij hem boden. Jason: “Jullie zijn niet slecht, kapot of moeilijk, maar de meest zorgzame en unieke jongeren die ik heb mogen ontmoeten”.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
17
mei
Leergang ‘Ethiek in de zorg’
Praktijkgerichte Leergang met inspirerende presentaties, exclusieve workshops en alle ruimte voor interactie, reflectie en persoonlijke feedback. Uniek in de Leergang: een persoonlijk Werkplan Ethiek. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd