Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
maart 2019    |    nummer 217
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
‘Passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren’
De brede jeugdsector slaat de handen ineen voor ‘passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren’. Dat doen zij met het gelijknamige plan dat eind maart klaar is. Dit plan wordt samen met onder andere gemeenten, inspectie, VWS, OZJ, professionals, jongeren/ervaringsdeskundigen en inhoudsdeskundigen gemaakt. De Nationale Zorggids sprak erover met een aantal mensen uit de JeugdzorgPlus en Jeugd-GGZ. Het plan wordt gemaakt, mede naar aanleiding van de toename van het aantal suïcides onder jongeren in en buiten instellingen. Het doel van het plan is om onder andere beter passende hulp te ontwikkelen en daarmee het aantal jongeren in de gesloten jeugdhulp omlaag te brengen en te stoppen met gedwongen afzonderingen. In de Nationale Zorggids vertellen Bas Timman, bestuurslid Jeugdzorg Nederland en bestuurder bij JeugdzorgPlus-instelling Schakenbosch, Lieke van Domburgh, psycholoog/jurist bij Pluryn/Intermetzo en Frederique Coelman, directeur bij Spirit en klinisch psycholoog wat zij nu al doen. Veel van die activiteiten, beleidsinstrumenten en vernieuwingen zijn terug te vinden in het plan, waar Van Domburgh en Coelman inhoudelijk actief aan hebben bijgedragen. Het is duidelijk dat er beter passende zorg moet komen. Of het plan een halt toeroept aan de stijging van het aantal zelfdodingen in de jeugdzorg? Noch Frederique Coelman, noch Lieke van Domburgh, noch Bas Timman gelooft in wonderen. “We willen niets liever, we werken er verschrikkelijk hard aan en we hieven onze instellingen het liefst op. Maar er zijn op dit moment geen alternatieven. En er zijn al helemaal geen garanties. Daar is de problematiek te complex voor.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
“We hebben een dodelijk systeem gebouwd”
Als er niets gebeurt, kan de crisis in de jeugdzorg nog verergeren. “We hebben een dodelijk systeem gebouwd.” Dat zegt Hans du Prie, bestuurder bij iHUB, een samenwerking tussen vier aanbieders van jeugdzorg in een interview in de NRC naar aanleiding van het artikel ‘Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe?’ dat afgelopen zaterdag in dezelfde krant verscheen. Du Prie herkent het geschetste beeld in het artikel en vindt dat politiek, gemeenten en zorgaanbieders verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie en stelt fundamentele veranderingen voor. Tot slot roept hij minister Hugo de Jonge op: “Ga niet meer regels maken. Dat helpt niet. Geef gemeenten dat geld terug, en laat ons het samen oplossen.”

Arina Kruithof, bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, reageerde al eerder op hetzelfde artikel met de blog ‘Ga er maar aan staan’. Ook Kruithof herkent de problemen maar wil nuance aanbrengen op de problematiek, de schrijnende casuïstiek en de dringende vraagstukken. Kruithof: “Een jeugdbeschermer moet continue afwegingen maken, geconfronteerd met grote dilemma’s. Dat werk moet vervolgens gedaan worden in een sector onder grote financiële druk en met grote arbeidstekorten waardoor er nauwelijks tijd is voor reflectie."

Flip Jan van Oenen, arts-gezinstherapeut en onderzoeker in de GGZ, reageert in een ingezonden brief op het artikel ‘Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe?’. Hij zegt dat er voor veel kinderen met problemen eenvoudigweg geen effectieve behandeling is en dat recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het effect van psychologische hulpverlening aan jongeren vaak beperkt is. Van Oenen stelt dat aan gezinsbeschermers een onmogelijke opdracht wordt gegeven, terwijl tegelijkertijd dreiging van klachten en strafrechtelijke vervolging aanwezig is. “Het mag geen verbazing wekken dat een kwart van de professionals binnen een jaar afhaakt."
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Defence for Children: ‘zorgen om vrijheidsbeperkende maatregelen in jeugdinstellingen’
Kinderrechtenorganisatie Defence for Children vindt het zorgelijk dat in de huidige praktijk geen duidelijkheid en consensus is over wat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn en dat goed toezicht ontbreekt. Zo is te lezen in het rapport ‘Uithuisgeplaatst. En dan?’, dat vorige week door de kinderrechtenorganisatie werd gepubliceerd. In het onderzoek is gekeken naar de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen bij kinderen die in residentiële instellingen verblijven. Jeugdzorg Nederland vindt de aanbevelingen in het rapport terecht en zegt dat vorig jaar al veel aanbevelingen in de sector zijn opgepakt. Eind maart komt het plan ‘passende zorg voor de meest kwetsbare jeugd’ en eind mei volgt een nulmeting voor gedwongen afzonderingen in de JeugdzorgPlus.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
‘Jeugdbescherming kan met minder instanties toe’
Jeugdbescherming is een te lange keten, die kinderen te lang op hulp laat wachten. Hef enkele instanties op. Dat schrijft Astrid Rotering, bestuurslid Jeugdzorg Nederland (en bestuurder Jeugdbescherming West) in een opiniestuk in de NRC.

Rotering beschrijft hoe ingewikkeld de jeugdbescherming is georganiseerd. Vanaf de eerste vermoedens van ernstige kindermishandeling tot aan de uitspraak van de rechter zijn er drie instanties betrokken: Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming. Zij worden apart gefinancierd en werken vanuit verschillende rechtsposities, respectievelijk Wmo, Burgerlijk Wetboek en Jeugdwet. Rotering pleit ervoor de taken van Veilig Thuis, de Raad en de jeugdbescherming samen te voegen: één werkproces met ingebouwde checks and balances en een stevige positie van de kinderrechter.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Week van Zorg en Welzijn in teken van zij- en herinstromers
De Week van Zorg en Welzijn, die maandag 11 maart start, staat dit jaar in het teken van zij- en herinstromers. Binnen de sector zorg en welzijn zijn meer dan 33.000 vacatures en daarom openen honderden organisaties tussen 11 en 16 maart hun deuren om belangstellenden te laten zien hoe je met een baan in deze sector echt het verschil kan maken voor een ander. Voor zover nu bekend, doen ook jeugdzorgorganisaties Horizon, Intermetzo, William Schrikker jeugdbescherming en jeugdreclassering, Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen, Oosterpoort, Koraal, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Teylingereind en Entrealindenhout mee aan de Week van Zorg en Welzijn. Zij organiseren die week activiteiten om geïnteresseerden kennis te laten maken met de organisatie en het werken in de jeugdzorg. Tijdens de kick off op 11 maart huldigen Angela Groothuizen, ambassadeur van de Week van Zorg en Welzijn, en burgemeester van Baarn Mark Roell, 14 vaandeldragers die 14 zorg- en welzijnssectoren, waaronder jeugdzorg, vertegenwoordigen.
 
Lees meer  >>
 
bijeenkomsten
 
3 april
TIME OUT
Besteed jij wel eens extra uren aan je werk op tijden dat je liever leuke dingen doet? Of heb je moeite met je werk loslaten? Bezoek dan de interactieve theatervoorstelling TIME OUT op 3 april. Deze gratis theatervoorstelling over werkstress is speciaal voor GGZ- en jeugdzorgprofessionals en wordt georganiseerd door PGGM&CO, in samenwerking met theatergroep PodiumT, jongerenvakbond CNV Jongeren en beroepsorganisatie NU'91.
 
Lees meer  >>
 
Leestip
 
'Weet ik veel, belevenissen van een pleegmoeder'
In het boek ‘Weet ik veel, belevenissen van een pleegmoeder’ geeft auteur Mirjam Oldenhave een eerlijke en openhartige inkijk in de wereld van het pleegmoederschap. Oldenhave, auteur van de Mees Kees-serie, is pleegmoeder van de negenjarige Esi die oorspronkelijk uit Ghana komt. Herkenbare thema’s als wennen, regels, verhoudingen, onmacht en communicatie komen in korte verhalen helder en liefdevol aan bod.
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
12
apr
Experience On Stage “Ik word 18”
Interactieve theatervoorstelling gemaakt en gespeeld door ervaringsdeskundigen (ExpEx), opgevoerd in het kader van de Week van de Ervaringsdeskundigheid. Lees meer
16
apr
Samen Toekomst Maken
Congres voor professionals en bestuurders in het jeugddomein over kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie en het jeugddomein. Hoe je fundamenteel anders kunt innoveren en om stil te staan bij de rol die digitalisering daarin kan spelen. Lees meer
18
apr
Happy Day, thema ‘SKJ, wat kun je ermee?’
Dé ontmoetingsplek voor professionals in de jeugdsector. Een dag van verbinding, collega’s ontmoeten en interessante workshops met speciale gasten Maaike van der Aar, bestuurder FNV zorg en welzijn en Jacky Stuifmeel, directeur SKJ. Aanmelden kan tot 12 april. Lees meer
versterkt de zorg voor jeugd