Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
februari 2019    |    nummer 215
Jeugdzorg Nederland
Nieuws
 
TK-debat ‘zelfdoding in de jeugdzorg’: discussie over ontwikkelingen sector
Zelfdoding in de jeugdzorg, een ingewikkeld onderwerp waarover niet lichtzinnig mag worden gedacht en gesproken. De Tweede Kamer debatteerde er afgelopen week over. Voorafgaand aan het debat verschenen in de Volkskrant artikelen van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass en kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn, en Trouw publiceerde een artikel van Coen Dresen, psycholoog en oud-bestuurder in de jeugdzorg. Jeugdzorg Nederland stuurde met GGZ Nederland, NVO, NVvp en NIP een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens het debat in de Kamer was er veel discussie over de huidige situatie waarin de jeugdzorg zich bevindt. Jeugdzorg Nederland maakte een verslag.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Eerste ‘schrapsessie’ jeugdzorg bij Jeugdhulp Friesland 
Jeugdhulp Friesland gaat de strijd aan met de regeldruk. De jeugdhulporganisatie organiseerde maandag de eerste van een serie regionale ‘schrapsessies’ om administratieve lasten te verminderen. Rita Verdonk, speciaal adviseur in het programma '(Ont)regel de zorg', minister Hugo de Jonge (VWS) en het Sociaal Domein Fryslân waren daarbij aanwezig. “Wij willen doen waar we goed in zijn en waar we voor zijn opgeleid’, aldus gezinswerker Carina Klinkvis. Na afloop werd de uitkomst van de sessie aan de minister overhandigd.

Eind 2018 vulden ruim 4000 SKJ-geregistreerde jeugdprofessionals een enquête in over regeldruk. Volgens hen zijn dit de belangrijkste oorzaken: 
  • regels uit contracten met gemeenten (77%)
  • regelgeving vanuit het Rijk (47%)
  • regels afkomstig van de eigen werkgever (42%)
Van de schrapsessie maakte Jeugdhulp Friesland een verslag.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Aantal gezinshuizen blijft stijgen
Het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen/jongeren dat in gezinshuizen woont, is in de afgelopen twee jaar gestegen. In 2018 waren er 937 gezinshuizen waar 3113 kinderen/jongeren woonden. Een stijging van respectievelijk 20% en 22,6% ten opzichte van 2016. Deze cijfers en nog meer informatie staan in de nieuwe Factsheet Gezinshuizen 2018.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Aanpak loverboyproblematiek Enschede werkt
In Enschede werkt de gemeente met één centraal meldpunt voor alle meldingen over mensenhandel en loverboyproblematiek. Die aanpak werkt, zo meldt RTV Oost. Sinds de oprichting van het nieuwe meldpunt in 2016 zijn er tweehonderd meldingen binnengekomen. "Een topje van de ijsberg, maar positief dat mensen het centrale meldpunt kunnen vinden", aldus Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Bolhaar bracht een bezoek aan de gemeente omdat Enschede met haar aanpak een van de voorlopers is op het gebied van samenwerken tegen loverboyproblematiek en mensenhandel. “Het voordeel van deze aanpak is dat er een eenduidige aanpak is waar alle betrokken partijen zich verantwoordelijk voor voelen en zich beter bewust zijn wanneer er signalen zijn van mensenhandel en loverboyproblematiek”, aldus Marion Roerink, coördinator van het meldpunt. 

Jeugdzorg Nederland en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen trekken samen op om landelijk meer verbindingen te leggen tussen de specialistische organisaties die gericht zijn op opvang en behandeling van slachtoffers en daders van mensenhandel, en het lokale veld.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Zwijndrecht zet scheidingsloket en buurtgezinnen in voor preventie jeugdhulp
Een scheidingsloket en buurtgezinnen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen waarmee wethouder Jolanda de Witte in Zwijndrecht de jeugdhulp wil verstevigen, zo schrijft het AD. Bij het scheidingsloket kunnen mensen die een scheiding overwegen terecht met vragen. Buurtgezinnen stellen zich vrijwillig beschikbaar als luisterend oor of voor praktische hulp voor anderen in de buurt. Uit navraag van de gemeente onder ouders blijkt dat bij complexere problemen die uitstralen op andere gezinsleden, gezinnen verdwalen in de hulpverlening. Volgens De Witte klagen ouders dan over gebrekkige hulpverlening en wordt er gedacht vanuit het aanbod van de instelling, in plaats van uit de problemen van het gezin. Om dit op te lossen wil De Witte ‘zorgmariniers’ inzetten. Zij moeten met hulpverleners kijken wat er wél mogelijk is.
 
Lees meer  >>
 
Praktijkvoorbeeld
 
Verborgen oplossingen: nieuwe werkwijze tegen uithuisplaatsing
Verborgen Oplossingen is een nieuwe werkwijze om uithuisplaatsing te voorkomen. Met de nieuwe werkwijze willen Spirit Jeugdhulp en de gemeente Amsterdam niet méér van hetzelfde, maar juist op zoek naar de verborgen oplossingen. Een belangrijk doel is het verminderen van stress en het opbouwen van bestaanszekerheid. Spirit werkt samen met de jongere en het gezin aan het op orde krijgen van hun ‘bestaanszekerheid’, oftewel een stabiele basis. Daarbij wordt ingezoomd op de thema’s: steun, wonen, werk/opleiding/dagbesteding, financiën en gezondheid, de zogenoemde Big5. Er wordt besproken wat het gezin zelf kan doen, welke rol het sociale netwerk kan spelen en welke netwerkpartners nodig zijn voor het vinden van maatwerkoplossingen.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
13 maart, 23.05 uur, NPO 2
2Doc:Girl in Return
Girl in Return laat de persoonlijke consequenties van het huidige internationale adoptiesysteem zien door de ogen van Amy, een geadopteerd tienermeisje. Zij gaat de strijd aan met de Deense en Ethiopische autoriteiten om haar adoptie ongedaan te maken. 
 
Lees meer  >>
versterkt de zorg voor jeugd