Jeugdzorg Nederland  |  Online lezen  |  Doorsturen  |  Aanmelden  |  Afmelden
Nieuwsflits
januari 2019    |    nummer 213
Jeugdzorg Nederland
Column
 
Gedeeld opvoederschap: een groots gebaar
Bestuurslid Annet van Zon neemt deze maand afscheid van de jeugdzorg. In een afscheidscolumn geeft ze de sector, of ieder ander die het horen wil, nog een boodschap mee: een pleidooi om bij pleegzorg (nog) meer in te zetten op gedeeld opvoederschap. “Ouder(s) en pleegouders geven zo samen vorm aan het perspectief voor het kind.”
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
Beleidsvrijheid en controledrang gemeenten leiden tot administratiedruk jeugdzorg
“Doordat gemeenten bijna volledige beleidsvrijheid hebben om hun verantwoordingseisen aan aanbieders op te leggen, ontstaat er een grote diversiteit en complexiteit in administratieve lasten.” Dat concludeert jb Lorenz in het rapport ‘… en de rekening komt later’. Jb Lorenz deed in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten. Jb Lorenz stelt dat “standaarden slechts beperkt tot de gewenste vereenvoudiging van administratieve processen leiden. Door vrijblijvend gebruik, onduidelijkheid over de status van standaarden en verschillende interpretaties ontstaat voor aanbieders die vaak regio-overstijgend werken een cumulatie en stapeling van administratieve lasten op alle onderdelen van de zorg.”

Daarnaast constateert jb Lorenz dat de manier waarop gemeenten grip proberen te krijgen op de kwaliteit en het volume van jeugdhulp gevolgen heeft “voor het verlaat starten van jeugdhulp, het aantrekkelijk maken van toegang via het medisch domein en een onnodige werklast bij de eigen toegang en de aanbieder.”  Een van de aanbevelingen die JB Lorenz doet is om voorafgaand aan de aanbesteding een regionaal akkoord met zoveel mogelijk betrokken aanbieders in de regio overeen te komen. In die akkoorden moeten concrete afspraken te komen over ambities, middelen, uitvoeringsvarianten, standaarden voor gegevensuitwisseling, eenduidige interpretatie van productcodes en eenduidige interpretatie van wachtlijstcijfers.

De minister stuurde het onderzoek, met nog een aantal rapporten, afgelopen vrijdag naar de kamer. In de begeleidende Kamerbrief zegt hij de uitkomsten mee te nemen bij de aanpak van regeldruk en bij het programma inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
'Verkenning arbeidsmarkt jeugdsector bevestigt wat we al wisten'
Jeugdzorg Nederland en de andere CAO-partijen CNV, FNV en FBZ hebben in een brief aan minister de Jonge laten weten dat er snel en adequate maatregelen nodig zijn om de problemen op de arbeidsmarkt van jeugdzorg op te lossen. Met de brief reageren de partijen op de uitkomsten van de ‘verkenning arbeidsmarkt jeugdsector’ uitgevoerd door VWS. Deze verkenning heeft volgens hen niets nieuws opgeleverd en bevestigt slechts waar de CAO-partijen al lange tijd aandacht voor vragen: werkdruk, administratieve lastendruk en professionalisering en tarieven.
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
"Het gros van de ouders mishandelt hun kind niet moedwillig"
“Ik durf te zeggen dat het gros van de ouders hun kind niet moedwillig mishandelt.” Dat vertelt Lenneke Alink, hoogleraar pedagogiek Universiteit Leiden in een interview in Trouw. Alink doet onderzoek naar de oorzaken van kindermishandeling en kreeg daarvoor de Ammodo Science Award. Een tweejaarlijkse award die aan acht wetenschappers wordt uitgereikt als blijk van erkenning voor hun wetenschappelijke prestaties. Alink zegt in het interview dat er op jaarbasis bijna 120.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling, maar dat er nog weinig bekend is over het psychologische proces. Daar doet haar team onderzoek naar. Alink: “Ik probeer te doorgronden waarom ouders op een bepaalde manier reageren”. 
 
Lees meer  >>
 
Nieuws
 
"Jeugdzorg kan miljoenen euro’s goedkoper met minder bureaucratie"
"Jeugdzorg kan miljoenen euro's goedkoper met minder bureaucratie". Dat zegt Annemieke Smit, directeur van Yorneo, in het Dagblad van het Noorden. Volgens Smit kan in Drenthe jaarlijks zo’n 5 miljoen euro worden bezuinigd door het terugdringen van de regeldruk en het anders organiseren van het berichtenverkeer. Na een analyse waaruit zal blijken waar de tientallen miljoenen euro’s die per jaar teveel worden uitgegeven blijven, gaan de twaalf Drentse gemeenten en de vijf grootste jeugdzorgaanbieders (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) de jeugdzorg gezamenlijk anders aanpakken. Beter en goedkoper. Door in te zetten op meer preventie en eigen verantwoordelijkheid, snelle jeugdhulp dicht bij huis, betere samenwerking tussen de zorginstanties en het niet onnodig medicaliseren van het gedrag van kinderen. De eerste resultaten van het onderzoek worden binnen twee tot vier maanden verwacht.
 
Lees meer  >>
 
Oproep
 
Meer kinderen terug naar huis!
Kinderpostzegels wil in een aantal pilots op lokaal niveau proberen een goede werkwijze te vinden in het stimuleren en ondersteunen van biologische ouders om aan hun problemen te gaan werken zodra hun kind het gezin verlaat naar pleegouders, een gezinshuis of residentiele zorg. Volgens Kinderpostzegels is het uit huis gaan van hun kind het moment waarop de biologische ouders gevoelig zijn voor het aanpakken van hun problemen. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de pilots kunnen voor de nieuwe aanvraagronde voor het ‘Pleegzorgprogramma’ van Kinderpostzegels een projectvoorstel indienen. Dit kan tot 1 maart 2019.
 
Lees meer  >>
 
Kijk en Luistertip
 
Nieuwsuur: Psychiaters slaan alarm 
In Nieuwsuur zondag een reportage over suïcidale jongeren die ‘noodgedwongen’ in de gesloten jeugdzorg verblijven. Jeugdpsychiaters Peter Dijkshoorn en Hilmar Backer zeggen in reactie op een Nieuwsuur-reportage eerder deze maand, dat deze jongeren gespecialiseerde psychiatrische zorg nodig hebben en dat het personeel van de instelling volgens hen niet is toegerust om met zulke zware problematiek om te gaan. Dijkshoorn en Backer pleiten voor snelle verandering. De Tweede Kamer gaat naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur binnen twee weken in debat. 
 
Lees meer  >>
 
Kalender
 
5
mrt
Bijeenkomst voor jeugdhulpprofessionals
Bijeenkomst over het boek 'Echt doen wat nodig is, over kleinschalige effectieve jeugdhulp. Lees meer
25
 MRT
'Bouw een brug: Het kind centraal bij conflictscheidingen
Congres voor iedereen die betrokken is bij de hulp tijdens en na een (conflict)scheiding.  Andre Rouvoet ontvouwt zijn plannen en handvatten voor de aanpak van het toegenomen aantal conflictscheidingen. Lees meer
18
 APR
Seksuele uitbuiting onder extra kwetsbaren verdient integrale inzet en expertise!
Interactief symposium Koraalgroep over integrale behandeling slachtoffers seksuele uitbuiting. Voor bestuurders, beleidsmakers van instellingen en gemeenten, (uitvoerende) professionals uit jeugdhulp, mensenhandel, politie & justitie en onderwijs. Aanmelden kan tot half maart. Lees meer
 
versterkt de zorg voor jeugd